Citáty na téma skutek

„Na jazyku med, slova jako sníh, v srdci chová jed, klam je ve skutcích. – Mel in ore, verba lactis, fel in corde, fraus in factis.“

„Dobrý skutek je často sám o sobě odměnou.“


 Seneca foto
Seneca 489
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Život měříme skutky a ne časem.“

Lev Nikolajevič Tolstoj foto
Lev Nikolajevič Tolstoj 121
ruský spisovatel 1828 – 1910
„Nevěřte slovům, ani svým, ani cizím - věřte jen svým i cizím skutkům.“

 Dalajláma foto
Dalajláma 64
14. dalajláma, tibetský duchovní vůdce 1935
„Vezmete v úvahu, že velká láska a velké skutky zahrnují velké riskování.“

Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský 101
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel,... 1592 – 1670
„Neslibuj, že vykonáš, nehonos se, žes vykonal, ale ponech svým skutkům, aby za tebe mluvily.“

 Seneca foto
Seneca 489
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Život je dlouhý dost, když víš, jak ho prožít. Život měříme skutky a ne časem.“

Titus Livius foto
Titus Livius 35
římský historik -59 – 17 n. l.
„Přátele je třeba posuzovat podle skutků ne podle slov.“


 Buddha foto
Buddha 36
nepálský duchovní učitel na jehož učení bylo založeno Bud... -566 – -483 př. n. l.
„Hlásám, aby se nekonaly zlé skutky, aby se nemluvila zlá slova, aby nebylo zlých myšlenek.“

 Dalajláma foto
Dalajláma 64
14. dalajláma, tibetský duchovní vůdce 1935
„Rozkvět přichází díky skutkům, nikoliv díky modlitbám.“

 Buddha foto
Buddha 36
nepálský duchovní učitel na jehož učení bylo založeno Bud... -566 – -483 př. n. l.
„Dokonalý člověk neznamená nic, pokud nešíří dobré skutky, pokud neutěšuje zarmoucené lidi i zvířata.“

Marcus Tullius Cicero foto
Marcus Tullius Cicero 327
římský filozof a státník -106 – -43 př. n. l.
„Největším lákadlem ke špatným skutkům je naděje na beztrestnost.“


Anastasia Novych 37
ukrajinská spisovatelka
„Hlavní je držet v životě přesný kurz směrem k Duchovní podstatě, věnovat se duchovním praktikám, rozšiřovat obzor svých Znalostí, nepodléhat provokacím Materiální podstaty, vytvářet v sobě cit opravdové Lásky k Bohu. A přirozeně také co nejčastěji činit dobré skutky, žít podle Svědomí. Je to každodenní práce, postupné vítězství nad sebou samým. Z toho všeho se skládá tvá cesta, kterou za tebe nikdo neujde a nikdo za tebe tuto duchovní práci nevykoná.“

Ralph Waldo Emerson foto
Ralph Waldo Emerson 80
americký filozof, esejista a básník 1803 – 1882
„Chceš-li, aby nikdo nevěděl o tvých špatných skutcích, nedopouštěj se jich.“

Anastasia Novych 37
ukrajinská spisovatelka
„Člověk se pouze tehdy změní k lepšímu, když se sám o to bude snažit, když z duchovního udělá hlavní prioritu svého života, když bude každou vteřinu kontrolovat své myšlenky, sledovat projevy Materiální podstaty, v maximální míře konat dobré skutky.“

Anastasia Novych 37
ukrajinská spisovatelka
„Dobrá myšlenka a dobrý skutek spustí řetězovou reakci dobrých myšlenek a dobrých skutků.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 118 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .