Citáty na téma spása

Eduard Tomáš foto
Eduard Tomáš 4
český filozof, jogín a spisovatel 1908 – 2002
„Nežijte proto, aby jste získávali, a byli milováni, ale abyste sami dávali a sami milovali. V tom je jediná naděje a spása a také trvalé štěstí všech našich příštích dnů.“

 Seneca foto
Seneca 491
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Začátkem spásy je být si vědom přestupku.“


Jean Maria Vianney foto
Jean Maria Vianney 13
francouzský kněz a světec 1786 – 1859
„V okamžiku posledního soudu nás asi nejvíce poleká poznání všeho toho, co Bůh vykonal pro naší spásu.“

Maro Publius Vergilius foto
Maro Publius Vergilius 56
starověký římský básník -70 – -19 př. n. l.
„Jedinou spásou poražených je v žádnou nedoufat spásu.“

Dag Hammarskjöld foto
Dag Hammarskjöld 6
švédský diplomat, ekonom a autor 1905 – 1961
„Je ctnostnější zasvětit život jedné osobě, než horlivě usilovat o spásu všech lidí.“

Jonas Ridderstrale foto
Jonas Ridderstrale 56
švédský obchodní teoretik 1966
„S lidmi je třeba zacházet jako s dobrovolníky. Možná bychom měli požádat Armádu spásy nebo Červený kříž, aby se s námi podělily o svá tajemství.“

„Ke spáse nestačí jen se modlit. Musí se též platit odpustky.“

Arnošt Vojtěch z Harrachu foto
Arnošt Vojtěch z Harrachu 2
český kardinál a šlechtic 1598 – 1667
„Obcujte s kterýmikoli jinověrci, aby bylo patrno z otcovského a bratrského se chování, jež sdruženo býti má s pokorou a trpělivostí, že vše děje se z toužebnosti po jejich spáse, cokoliv se počíná s nimi. V úkonech svých ať zachovávají slušnou obezřetnost, vyznačují se zbožností a čistým svědomím a tak příkladem života svého táhnou jinověrce k náboženství katolickému. Nechať nikdy nevystupují z mezí skromnosti a mírnosti a varují dávat příležitost špatného příkladu.“


Nikolaj Berďajev foto
Nikolaj Berďajev 2
ruský filozof 1874 – 1948
„Většina učitelů Východní církve, od Klementa Alexandrijského po Maxima Vyznavače, zastávala učení o obecném vzkříšení a spáse. (...) Pravoslavné myšlení nikdy nepodlehlo myšlence Boží spravedlnosti tak, aby zapomnělo na myšlenku Boží lásky. Zejména nevymezilo člověka z hlediska Boží spravedlnosti, nýbrž z hlediska proměnění a zbožštění člověka i Vesmíru.“

Tullio Kezich foto
Tullio Kezich 1
italský herec 1928 – 2009
„Petriho svírá úplné zoufalství, cítí, že nemůže poskytnout ani náznak spásy, že mu nezbývá, než aby se stoickým klidem se vykřičel. (o filmu Dobré zprávy)“

Baruch Spinoza foto
Baruch Spinoza 35
nizozemský filozof 1632 – 1677
„Nemyslím, že by pro spásu duše bylo nutné poznat Krista podle těla. Zato pokud jde o Věčného Božího Syna, Věčnou Boží Moudrost, jak se projevuje ve všech věcech, hlavně v lidské duši a nade všechno v Ježíši Kristu – to je úplně jiná věc. (Dopis Oldenburgovi 21/73, listopad 1675)“

Thomas Brooks foto
Thomas Brooks 12
anglický puritánský 1608 – 1680
„Je pět věcí, které Bůh nikdy neprodá levně - Krista, pravdu, svou slávu, nebe, a jistotu [spásy]. “


Marie Darrieussecqová foto
Marie Darrieussecqová 1
francouzská spisovatelka 1969
„Humor je spásou světa. Humor nás zbavuje ducha vážnosti a nebezpečí s ním spojeného. Charlie používá humor jako zbraň, zbraň, jež ovšem nezabíjí.“

Johannes Oecolampadius foto
Johannes Oecolampadius 3
německý náboženský reformátor 1482 – 1531
„Naše spása je z Boha, naše záhuba z nás samých.“

Charles Spurgeon foto
Charles Spurgeon 140
britský kazatel, autor a pastor 1834 – 1892
„Přestanu-li kázat o spáse skrze víru v Ježíše, zavřete mě do blázince, neboť si můžete být jisti, že jsem přišel o rozum.“

Charles Spurgeon foto
Charles Spurgeon 140
britský kazatel, autor a pastor 1834 – 1892
„Nechť je vám toto znakem pravého kázání evangelia – kde Kristus je vším, a stvoření ničím; kde spása je cele z milosti, skrze dílo Ducha svatého, uplatňující duši drahou krev Ježíše.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 30 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .