Citáty na téma spisovatel


Patrik Ouředník foto
Patrik Ouředník 12
český archivář, básník, literární teoretik, překladatel a... 1957
„K čemuž je dále nutno přičíst tradiční handicap českých spisovatelů: berou své knihy vážně. Dyk tak ztratil fůru času hledáním fundamentální ideje a spřádáním nenápadně morálních pravd, jimž jest nechat v románu zaznít. (Ad acta )“

August Strindberg foto
August Strindberg 12
švédský dramatik, prozaik, básník, esejista a malíř 1849 – 1912
„Chceš-li se už jednou provdat, neber si spisovatele, ale nakladatele.“


George Bernard Shaw foto
George Bernard Shaw 281
irský dramatik 1856 – 1950
„Spisovatel je člověk, kterému nestačí knihy těch druhých.“

Bohumil Hrabal foto
Bohumil Hrabal 35
český romanopisec a spisovatel 1914 – 1997
„Pořádná knížka není pro to, aby čtenář líp usnul, ale vyskočil z postele a rovnou v podvlékačkách běžel panu spisovateli naplácat držku...“

Ludwig Feuerbach foto
Ludwig Feuerbach 16
německý filozof 1804 – 1872
„Praví spisovatelé jsou svědomím lidstva.“

Thomas Hardy foto
Thomas Hardy 7
1840 – 1928
„Jsem si jist, že pro spisovatele je důležitější důkladně znát malý kousek země než povrchně třeba celý svět.“

Ivo Andrič foto
Ivo Andrič 18
romanopisec, povídkář 1892 – 1975
„Z toho, co nebylo a nikdy nebude, vytvoří zruční spisovatelé nejkrásnější romány o tom, co je.“

Marcel Reich-Ranicki foto
Marcel Reich-Ranicki 2
německý literární kritik, novinář 1920 – 2013
„Většina spisovatelů nerozumí literatuře více než ptáci ornitologii.“


Stanisław Jerzy Lec foto
Stanisław Jerzy Lec 224
polský spisovatel 1909 – 1966
„Chtěl jsem říci pouze jediné slovo. Protože se mi to nepodařilo, stal jsem se spisovatelem.“

Mark Twain foto
Mark Twain 167
americký spisovatel 1835 – 1910
„Klasik je spisovatel, jehož díla se chválí, ale nečtou.“

Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský 105
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel,... 1592 – 1670
„Nikdy nebylo mým úmyslem latinsky něco psát, natož vydávat. Toliko svému národu abych prospěl některými knihami sepsanými v mateřském jazyce, taková touha mě pojala už jako jinocha a neopustila po celých těch padesát let; k jiným věcem jsem byl přiveden jenom časovými příležitostmi. Abych ovládl svůj jazyk, začal jsem roku 1612 (za pobytu v Herbornu) skládat Poklad jazyka českého, to jest co nejúplnější slovník, přesnou mluvnici, ozdobné i výrazné způsoby mluvy a přísloví. Všechno to jsem svědomitě sbíral, a přičinil jsem se, aby všechno bylo souběžné a souladné s latinou, aby se mohla vyjádřit slova, úsloví, zvláštnosti, pořekadla i sentence se stejnou ušlechtilostí a stejným důrazem (vlastní výrazy vlastními, obrazné obraznými, starobylé starobylými, žertovné žertovnými, průpovídkové průpovídkovými atakdále) tak, aby se kterýkoli spisovatel s nejumnější latinou mohl překládat do češtiny a naopak se stejnou uhlazeností.“

Mark Twain foto
Mark Twain 167
americký spisovatel 1835 – 1910
„Většina spisovatelů považuje pravdu za to nejcennější - proto s ní tak šetří.“


Joseph Conrad foto
Joseph Conrad 7
polský autor 1857 – 1924
„I ten nejzchytralejší spisovatel vyzradí sebe a svůj mravní názor aspoň v každé třetí větě.“

Albert Camus foto
Albert Camus 79
francouzský spisovatel a novinář 1913 – 1960
„První věc, kterou si spisovatel musí osvojit, je v umění předvádět to, co cítí, na to, co chce, aby cítili druzí.“

Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Spisovatel A má mnohem lepší mínění o inteligenci čtenářů než jeho kolega B, B-ovy knihy jdou zato mnohem líp na odbyt.“

William Faulkner foto
William Faulkner 16
americký spisovatel 1897 – 1962
„Spisovatel je slavný až tehdy, když ho víc citují, než čtou.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 192 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .