Citáty na téma spisovatel

Alexander Sergejevič Puškin foto
Alexander Sergejevič Puškin 28
ruský básník 1799 – 1837
„Básník si sám vybírá své téma! Ano, jen on tuší, co je třeba, co je důležité. Jinak bude spisovatel jen pisálkem na objednávku, grafomanem, ne skutečným umělcem.“

Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský 101
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel,... 1592 – 1670
„Nikdy nebylo mým úmyslem latinsky něco psát, natož vydávat. Toliko svému národu abych prospěl některými knihami sepsanými v mateřském jazyce, taková touha mě pojala už jako jinocha a neopustila po celých těch padesát let; k jiným věcem jsem byl přiveden jenom časovými příležitostmi. Abych ovládl svůj jazyk, začal jsem roku 1612 (za pobytu v Herbornu) skládat Poklad jazyka českého, to jest co nejúplnější slovník, přesnou mluvnici, ozdobné i výrazné způsoby mluvy a přísloví. Všechno to jsem svědomitě sbíral, a přičinil jsem se, aby všechno bylo souběžné a souladné s latinou, aby se mohla vyjádřit slova, úsloví, zvláštnosti, pořekadla i sentence se stejnou ušlechtilostí a stejným důrazem (vlastní výrazy vlastními, obrazné obraznými, starobylé starobylými, žertovné žertovnými, průpovídkové průpovídkovými atakdále) tak, aby se kterýkoli spisovatel s nejumnější latinou mohl překládat do češtiny a naopak se stejnou uhlazeností.“


Ernest Hemingway foto
Ernest Hemingway 75
americký spisovatel a novinář 1899 – 1961
„O čem psali a píšou spisovatelé na celém světě, to by se dalo spočítat na prstech - láska, smrt, práce, boj. Všechno ostatní se dá zařadit do něčeho z toho.“

Mark Twain foto
Mark Twain 167
americký spisovatel 1835 – 1910
„Klasik je spisovatel, jehož díla se chválí, ale nečtou.“

Leonid Nikolajevič Andrejev foto
Leonid Nikolajevič Andrejev 20
ruský dramatik, spisovatel a básník 1871 – 1919
„...pravda, za probuzení zájmu o literaturu a vědomí důležitosti objektivní odpovědnosti spisovatele vděčím Maximu Gorkému.“

„"Poselstvím spisovatelů je dávat čtenářům možnost vstoupit do světů, v nichž pro slovo ´nemožné´ není místo." "Poselstvím spisovatelů je dávat čtenářům možnost vstoupit do světů, v nichž pro slovo ´nemožné´ není místo." ( Victoria Kanakaredes)“

Alexandr Fadějev foto
Alexandr Fadějev 2
sovětský spisovatel a politik 1901 – 1956
„Nevidím možnost dále žít, protože umění, kterému jsem věnoval svůj život, bylo zahubeno samolibě negramotným vedením strany a nyní už se nedá napravit. (…) Můj život jako spisovatele ztrácí všechen smysl a já s velikou radostí, abych se oprostil od této hnusné existence, kdy se na tebe sype podlost, lži a pomluvy, odcházím z tohoto života. Mojí poslední nadějí bylo aspoň to říct lidem, kteří vládnou státu, ale po dobu již tří let mne bez ohledu na mé prosby nemohou přijmout.“

George Bernard Shaw foto
George Bernard Shaw 281
irský dramatik 1856 – 1950
„Spisovatel je člověk, kterému nestačí knihy těch druhých.“


Karl Kraus foto
Karl Kraus 64
český dramatik a novinář 1874 – 1936
„Nejdříve si knihu koupíš, potom si ji přečteš. Kolik spisovatelů by zemřelo hladem, kdyby tomu bylo naopak.“

Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Spisovatel Ypsilon schválně zemřel v okurkové sezóně, aby měl v novinách delší nekrology.“

Stephen King foto
Stephen King 195
americký spisovatel 1947
„Krásná literatura se obvykle zabývá neobyčejnými lidmi v obyčejných situacích. Mě ale, jako čtenáře a spisovatele mnohem víc zajímají obyčejní lidé v neobyčejných situacích.“

Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Spisovatel vložil celý svůj optimismus do svého díla, pro život mu zbyla jen sebevražda.“


Ivo Andrič foto
Ivo Andrič 18
romanopisec, povídkář 1892 – 1975
„Z toho, co nebylo a nikdy nebude, vytvoří zruční spisovatelé nejkrásnější romány o tom, co je.“

Mark Twain foto
Mark Twain 167
americký spisovatel 1835 – 1910
„Většina spisovatelů považuje pravdu za to nejcennější - proto s ní tak šetří.“

„Nic nečetl. Nebyl čtenářem, ale spisovatelem.“

Joseph Conrad foto
Joseph Conrad 7
polský autor 1857 – 1924
„I ten nejzchytralejší spisovatel vyzradí sebe a svůj mravní názor aspoň v každé třetí větě.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 191 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .