Citáty na téma srovnání

Michel De Montaigne foto
Michel De Montaigne 101
francouzský spisovatel 1533 – 1592
„Domýšlivost je naší vrozenou a prapůvodní nemocí. Nejbědnějším a nejkřehčím ze všech tvorů je člověk, i když zároveň nejnadutější... Veden marnivostí své představivosti chce se rovnat Bohu, přisuzuje si božské přídomky, drze se vyděluje z davu ostatních tvorů, vyvyšuje se nad zvířata, nad své bratry a přátele, a dle toho, jak se uráčí, uděluje jim určitou dávku schopností a sil. Avšak co mu dovoluje domnívat se, že činností svého rozumu pronikl do nitra a tajemství zvířat? Jaké srovnání mezi námi a jimi ho opravňuje k domněnce a závěru, že zvířata jsou omezená? Když si hraji s kočkou, kdo ví, nemá-li ona ze mne větší kratochvíli, než já z ní?“

Frank Zappa foto
Frank Zappa 12
americký hudebník, textař, skladatel a hudební a filmový ... 1940 – 1993
„Hudba je vždycky komentářem ke stavu společnosti a krutosti na jevišti jsou určitě mírné ve srovnání s těmi, které v našem jménu provádí vláda.“


Ralph Waldo Emerson foto
Ralph Waldo Emerson 81
americký filozof, esejista a básník 1803 – 1882
„To, co je už za námi a to co je před námi jsou maličkosti ve srovnání s tím, co je uvnitř nás.“

Ralph Waldo Emerson foto
Ralph Waldo Emerson 81
americký filozof, esejista a básník 1803 – 1882
„Co máme za sebou a co před sebou, je málo důležité ve srovnání s tím, co máme v sobě.“

Albert Einstein foto
Albert Einstein 150
německo-americký fyzik, autor teorie relativity 1879 – 1955
„Za svůj dlouhý život jsem pochopil jedno - ve srovnání s objektivní realitou je naše věda dětinská a prostá, ale přece je tím nejlepším co vůbec máme.“

Carl Gustav Jung foto
Carl Gustav Jung 43
švýcarský psychiatr a psychoterapeut, který založil analy... 1875 – 1961
„Nejvíce mě pobouřil axiom: jestliže a = b a b = c, pak a = c, kde přece bylo per definitionem jisté, že a označovalo něco jiného než b, a proto ho nebylo lze jako něco jiného srovnávat s b, natož pak s c. Jde-li o nějaké srovnání, pak je to a = a, b = b atd., zatímco a = b mi připadalo přímo jako lež nebo podvod.“

Otto František Babler foto
Otto František Babler 357
český knihovník a překladatel 1901 – 1984
„Všechny velké práce ve světě hmoty, které lidstvo od pravěku vykonalo a kterými změnilo tvář země i vnější způsob života na ní, nejsou ničím ve srovnání s úsilím, jež by dnes muselo vynaložit, aby změnilo člověka, jeho smýšlení, zaměření i charakter tak, aby všech technických možností, jimiž vládne, užíval už jen pro dobro a mír, ne ke zlu, násilí a zkáze.“

Hans Selye foto
Hans Selye 6
rakouský lékař a vědec 1907 – 1982
„Schopnost uvažovat o souladu a eleganci v přírodních jevech je jedním z nejuspokojivějších prožitků, kterých je člověk schopen, když hledíme na něco většího, než je naše vědomé já, naše denní starosti se ve srovnání s tím zmenšují. Nastupuje vyrovnanost a pokoj mysli, kterých lze dosáhnout jedině stykem s něčím vznešeným.“


 Seneca foto
Seneca 491
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Usilujme o to, abychom ve srovnání s ostatními vedli život lepší, nikoli protichůdný.“

Ivan Hoffman foto
Ivan Hoffman 2
český novinář 1952
„Důsledkem terorismu je strach, který ochromuje společnost, ale také omezování osobních svobod v důsledku boje s terorismem. Vedeni tímto jeho vzorem můžeme naši větu zapsat jako: Důsledek terorismu je společnost, ale také omezování osobních svobod v důsledku boje s terorismem ochromující strach. (2) Jiný způsob zápisu je: Důsledek terorismu je společnost ochromující strach, ale důsledek terorismu je také omezování osobních svobod v důsledku boje s terorismem. Jde nyní o dvě různé definice. U první definice nejde o individuální strach, tj. ten strach, který člověk nesdílí s celou společností. Podobně jako u Aristotelovy definice není člověk nerozumný živočich. (3a) "Strach" a "omezování osobních svobod" jsou v juxtapozici - tedy nesrovnatelné (což je uváděno na příkladu srovnání stroje a zvířete“

Ron Jeremy foto
Ron Jeremy 1
americký pornografický herec 1953
„Studie prokázaly, že násilné videohry mají na děti mnohem větší negativní vliv. (srovnání videoher a pornografie)“

Clifford D. Simak 1
americký spisovatel, novinář 1904 – 1988
„Opakovaně jsem lidské bytosti stavěl do srovnání s nesmírností všudypřítomného času a prostoru. Zajímalo mne, kam bychom jako rasa mohli směřovat a co by mohlo být naším účelem a cílem v tomto univerzálním schématu - pokud máme nějaký cíl. Obecně věřím, že takový cíl máme a že snad je i důležitý.“


Jan Krejčí foto
Jan Krejčí 1
český poslanec Českého zemského sněmu, geolog, místní pol... 1825 – 1887
„Je-li osvěta hlavní, ba výhradní podmínkou naší národní existence, musí vzdělání tím hlouběji pronikati celý národ náš, čím menší do počtu se jeví u srovnání s jinými národy kulturními.“

Umberto Eco foto
Umberto Eco 30
italský semiotician, esejista, filozof, literární kritik ... 1932 – 2016
„Je možné, aby člověk byl zbabělý jen proto, že odvaha ostatních mu připadá neúměrná ve srovnání s bezvýznamností toho, co se děje? Pak by ale moudrost vedla ke zbabělosti... (Foucaultovo kyvadlo)“

Stephen King foto
Stephen King 197
americký spisovatel 1947
„Myslím, že skoro pokaždé víme, co je v našem nejlepším zájmu, ale někdy to, co vidíme, znamená velmi málo ve srovnání s tím, co cítíme. Je to tvrdé, leč pravdivé. (Srdce v Atlantidě)“

Karel Michal foto
Karel Michal 10
český humorista a spisovatel 1932 – 1984
„Kdo rozpráví spisovně, je buď učitel, nebo pitomec, aniž bych tímto srovnáním chtěl urazit učitelský sbor, u jehož příslušníků se jedná o chorobu z povolání.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 28 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .