Citáty na téma stádo

Karel Kryl foto
Karel Kryl 24
český písničkář 1944 – 1994
„Z čeho jsem smutný? Z toho, že jsme vsadili na krámy a na prosperitu a zapomněli jsme na Boha, na duši i na to, že máme kulturu, že máme taky rádi krásné věci, které nás odlišují od toho žraní jako stádo. Že se měníme na zvířata, na příští otroky a děláme to dobrovolně.“

Josef Velenovský foto
Josef Velenovský 9
český botanik, mykolog a vysokoškolský pedagog 1858 – 1949
„Davy nikdy nepoznají lháře a podvodníka a letí jako stádo za hesly. Proto nemá se nevzdělaným lidem dávati právo rozhodování o důležitých státních věcech neřkuli dosazovati je na odpovědná místa úřednická.“


Isaac Bashevis Singer foto
Isaac Bashevis Singer 9
polsko-židovsko-americký autor 1902 – 1991
„Moje závěť obsahuje pokyny pro můj pohřeb, při kterém nepůjdou za rakví truchlící pozůstalí, ale stádo volů, ovcí, prasat, drůbeže a malé přenosné akvárium s živými rybami, a všechna zvířata si obléknou bílý závoj na počest člověka, jenž by raději zahynul, než by jedl sobě blízké bytosti.“

Albert Einstein foto
Albert Einstein 150
německo-americký fyzik, autor teorie relativity 1879 – 1955
„Kdo chce být vzorným členem stáda ovcí, musí být především ovce.“

Nelson Mandela foto
Nelson Mandela 25
bývalý prezident Jihoafrické republiky, bojovník proti ap... 1918 – 2013
„Skutečný vůdce je jako pastýř, který zůstává za stádem a vepředu nechává jít ty nejmrštnější, za kterými jdou ostatní, aniž by si uvědomovali, že jsou řízeni zezadu.“

Milan Růžička foto
Milan Růžička 45
český dokumentarista a režisér 1937 – 2011
„Stádo se chytá snadněji než jednotlivé kusy.“

„Osel přijme každý náklad, jen když může jít v čele stáda.“

Miguel de Cervantes foto
Miguel de Cervantes 51
španělský spisovatel 1547 – 1616
„Je krásné něčemu velet, i kdyby to bylo jen stádo dobytka.“


Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Válečný hrdina je obětní beran, který vede na oltář celé stádo.“

Publius Ovidius Naso foto
Publius Ovidius Naso 192
římský básník -43 – 17 n. l.
„Chudák musí počítat své stádo.“

Ivan Olbracht foto
Ivan Olbracht 4
český československý politik, novinář, politický spisovat... 1882 – 1952
„Prastarý pohanský Bůh, pán lesů a stád, odmítá spojovati se s oním pyšně honosným Bohem, bydlícím v zlatě a hedvábí za pestrými stěnami ikonostasů, i s oním nevrlým starcem, skrývajícím se za ošumělými záclonkami purjochesů synagog.“

Julia Quinn 6
americká spisovatelka 1970
„„Má dost inteligence, aby si vyřešila vlastní problémy,“ vyštěkla Violet, „a právě teď nevypadá moc nešťastně.“
„To protože“
„Jestli mi sdělíte, že je to proto, že jste sem vtrhli jako stádo mentálně zaostalých ovcí, okamžitě se vás zřeknu.““


Andrzej Sapkowski foto
Andrzej Sapkowski 30
polský spisovatel fantasy 1948
„Pokrok,” prohlásil, “je jako stádo sviní v humně. Z takého stáda, to sa mosí uznat, je užitek. Je uzený špek, je ovar, je prejt, sú klobásky, sú nožky v rosolu. Tož sa nesmí ohrnovat nos, že je všecko posrané.“

Juli Zeh foto
Juli Zeh 47
německá spisovatelka 1974
„Staré stromy se tyčí do výše a jejich temné kmeny vypadají jako tlusté nohy stáda slonů, spodní okraje sloních břich tvoří noční oblohu.“

Hugh Binning 3
filosof a teolog, oponent Olivera Cromwella ve Skotsku 1627 – 1653
„Nebuďte nevědomí jako zvířata, která nezná nic jiného než následování stáda; quæ pergunt, non quo eundum est, sed quo itur; následují nevědouce, kam by měla jít, ale kam jde většina. Vy jste ale lidé, a máte v sobě rozumnou duši; proto vás vyzývám, nebuďte složeni a utvářeni podle zvyku a příkladu, což jest zvířecké, ale podle nějakého vnitřního poznání a rozumu. Odchylte se od zástupu a doptávejte se upřímně Boha, jakou cestou mám jít? Toho, který se Jej bojí, On sám bude učit cestě, kterou by si měl vybrat. Cesta k tomuto požehnanému konci je velmi úzká, velmi obtížná; musíte na ní mít vůdce – musíte mít lampu a v ní světlo – jinak nemůžete než zabloudit.“

„Mé stádo s jedinou ovcí.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 26 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .