Citáty na téma stav

"Dětství je celkem příjemný a privilegovaný stav, pohádkový život, kde se jídlo a čisté oblečení objevuje jakoby kouzlem, nikdo se vás nevyptává na práci a veliké verze mamky a taťky vám čtou každý večer před spaním pohádky" - Dopisy Malých žen


Některé zdi nestavíme proto, abychom se skryli před ostatními. Někdy jen potřebujeme zjistit, jestli se najde někdo, kdo je zkusí zbořit.

 Sókratés foto
Sókratés 70
klasický řecký filozof -469 – -399 př. n. l.

Mnozí lidé se domnívají, že spokojenost a blaženost - a kdo by po těchto stavech netoužil! - záleží v přepychu a nádheře. Ale já se domnívám, že nepotřebovat zcela nic je božské. Potřebovat co nejméně je božskému nejbližší.

 Sókratés foto
Sókratés 70
klasický řecký filozof -469 – -399 př. n. l.

Otázka zní: Je a bylo kdy vůbec lidstvo schopno štěstí? Člověk jistě, jako každý živoucí tvor, ale lidstvo nikoli. Celé neštěstí člověka spočívá v tom, že byl nucen stát se lidstvem, nebo se jím stal příliš pozdě, kdy byl už nenapravitelně diferencován v národy, rasy, víry, stavy a třídy, v bohaté a chudé, ve vzdělané a nevzdělané, v panující a porobené.

Karel Čapek foto
Karel Čapek 220
český spisovatel 1890 – 1938

Odpověď na otázku, co tedy se sezonními depresemi dělali lidé před vynálezem antidepresiv, je více než jednoduchá: Nic. Nemedicinalizovali přirozený stav – smutek přicházející s podzimem, s koncem vegetačního cyklu – a podzimní rozlady chápali jako zákonitou součást roku, jako pouhou reflexi všeobecného umírání, které příroda každý rok na podzim podstupuje.

Jiří X. Doležal foto
Jiří X. Doležal 2
český novinář 1965

Je-li člověk nespokojený se svým stavem, může jej změnit dvěma způsoby. Buď změní podmínky svého života, nebo svůj duševní postoj. První není vždy možné, to druhé je možné vždy.

Ralph Waldo Emerson foto
Ralph Waldo Emerson 81
americký filozof, esejista a básník 1803 – 1882

Slova "míti se" neberu hmotně. Někdo se nemá nikdy a někdo pořád. Mít se to není stav peněženky, nebo úspěchů, to je dispozice. Být šťasten - to znamená umět to. Radovat se ze všeho, z každého dne, z každé hodiny. Raduji se. A proto se mám. A pořád. I když někdy, občas, ne. A vždycky jen svou vinou.

Miroslav Horníček foto
Miroslav Horníček 104
český dabér, dramatici, herec, humorista, moderátor, publ... 1918 – 2003

Pravá láska je stav, ve kterém člověk cítí osudovou potřebu být neustále s milovanou bytostí.

Karel Čapek foto
Karel Čapek 220
český spisovatel 1890 – 1938

Nedostatek aktivity ničí přirozený stav člověka, zatímco pohyb a fyzická námaha ho vylepšují.

 Platón foto
Platón 73
klasický řecký filozof -427 – -347 př. n. l.

To nejhorší je, že žádný společný duch mezi Čechy nepanuje. Co jeden staví - druhý boří, a tak to jde neustále.

František Ladislav Čelakovský foto
František Ladislav Čelakovský 17
český básník a překladatel 1799 – 1852

Člověk nepotká člověka ve stejném stavu bytí, fázi, náladě, nikdy.
Všichni sedíme na houpačce.
Čím je Henry přesycen, po tom já lačním, zbrusu novým, zdravým, obrovským hladem.
Co ode mě chce, nemám náladu dávat.
Jak opačné jsou naše rytmy….

Anaïs Nin foto
Anaïs Nin 4
spisovatelka románů, erotických povídek 1903 – 1977

'Vzdělancům mého národa': Jak velikou znalostí věci vynikáte mnozí z Vás, v tom za svědky stavím Vás samy. Ale že zároveň znamenitě vynikáte nečinností a malátností skoro všichni, to jsem se rozhodl veřejně Vám vytknouti. Jestliže se chcete nad tím urážeti, mám po ruce svědky, které nebudete moci snadno odmítnouti, neboť postavím proti Vám samu skutečnost. Vidíte, co všechno nekonají jiné národy? S jakou obratností vzdělávají své rodné jazyky? Vidíte Italy, Francouze, Němce, Angličany, Nizozemce, kteří všechnu moudrost Řeků a Římanů znamenitě převedli do svých řečišť? Nic není ve vědách, nic není v dějinách, nic ani zřejmého ani tajného, co by tito neodevzdali ke čtení svým krajanům. Ale kdo z Vás poskytl něco podobného naší vlasti? Kdo napsal našim lidem o stavbě světa? Kdo ukázal způsob, jak pozorovati po-hyby nebeské? Kdo naučil zpytovati prvky, vlastnosti a síly přírodních těles? Kdo otevřel divadlo okršku zemského? Kdo dal našim poznati jemnosti geometrie? Kdo okusiti příjemnosti optiky? Kdo utkal pořad dějin? Kdo popsal původ, polohu a různé zvyky národů na světě bydlících? Kdo vyložil něco o způsobu řečnickém a kdo ukázal cestu, jak říditi myšlení? Domníváte se, že jest možno trpěti Vám dále, aby každý směl žíti pro sebe sama a nepodnikati žádných prací pro rozmnožení vážnosti vlasti? Myslíte si, že našemu jazyku chybí buď ta bohatost, nebo ten lesk, aby bylo možno kterékoli věci vystihnouti řečí? Zřejmě se mýlíte. Nikde není nic tak nesnadného, co bychom nemohli srozumitelně a výstižně vyjádřit naším jazykem, jen kdyby k tomu přistoupila přičinlivost a práce! Dosud nepochopil vznešenost našeho jazyka ten, kdo jej považuje za málo bohatý neb málo půvabný. Ne na něm, na mou věru, na nás je vina, kteří nad míru zanedbáváme jeho pěstování!

Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský 105
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel,... 1592 – 1670

Král sice pozvedne muže do šlechtického stavu, ale gentlemana z něj neudělá.

Edmund Burke foto
Edmund Burke 12
anglo-irský státník 1729 – 1797

Kdyby život a bytí byl příjemný stav, pak by nikdo nechodil rád spát a rád by se z tohoto nevědomého stavu zase probouzel. Ale opak je pravdou; každý jde spát rád a velmi nerad se probouzí.

Arthur Schopenhauer foto
Arthur Schopenhauer 126
německý filozof 1788 – 1860

Láska je stav duše. Něco jiného je, když člověk vzplane poprvé, jinak ji vidí táta a máma s dětmi a jinak staří lidé v takzvaném prázdném bytě. Láska je slovo a slova jsou ošidná.

Karel Kryl foto
Karel Kryl 24
český písničkář 1944 – 1994

Pesimismus je jisté požitkářství; je to prostředek, jak se radovati ze špatného stavu věcí.

Karel Čapek foto
Karel Čapek 220
český spisovatel 1890 – 1938

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 256 citátů

Články

Meryl Streep - Neztrácejte čas

Jak zůstat sám sebou? Přečtěte si následující odstavce od herečky Meryl Streep.

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .