Citáty na téma stvoření

Sigmund Freud foto
Sigmund Freud 56
rakouský lékař, psychoanalytik a psycholog 1856 – 1939
„Při stvoření člověka zapomněli naplánovat štěstí.“

Josh Billings foto
Josh Billings 15
americký humorista 1818 – 1885
„Pes je jediné stvoření na světě, které vás miluje víc než sebe.“


Anthony de Mello foto
Anthony de Mello 61
indický spisovatel 1931 – 1987
„Stvoření předcházela láska. Po stvoření se láska uskutečňuje. Až se naplní, stvoření ustane a láska bude navěky.“

Miloš Zeman foto
Miloš Zeman 77
prezident České republiky 1944
„Za celý svůj život jsem se nesetkal s blbějším a závistivějším stvořením, než je český novinář.“

Albert Einstein foto
Albert Einstein 150
německo-americký fyzik, autor teorie relativity 1879 – 1955
„Lidská bytost je součást celku, který nazýváme "vesmír", součást ohraničená v čase a prostoru. Prožívá sebe sama, své myšlenky a pocity, jako něco odděleného od zbytku - je to druh optického klamu vlastního vědomí. Tento klam pro nás představuje jakési vězení, omezuje nás na naše vlastní touhy a vztah k několika nějbližším osobám. Naším úkolem musí být osvobodit se z tohoto vězení tím, že rozšíříme okruh svého soucitu tak, aby zahrnul všechna živá stvoření a přírodu v celé její kráse.“

Dante Alighieri foto
Dante Alighieri 28
italský básník 1265 – 1321
„Mnou vchází se do trýznivého města,
mnou vchází se do věčné bolesti,
mnou vchází se k těm, jež bůh věčně trestá.
Mnou dal Pán průchod spravedlnosti,
jsem z Boží moci, dílem lásky jdete,
jsem sklenuta nejvyšší moudrostí.
Všechno stvořené přede mnou v tom světě
je od věků. Já navždy potrvám.
Zanechte naděje, kdo vstupujete.“

Martin Luther foto
Martin Luther 57
německý mnich, kněz a profesor teologie, klíčová postava ... 1483 – 1546
„Věřím, že do nebe přijdou psíci i jiná havěť a že každé stvoření má nesmrtelnou duši.“

Antoine de Saint-Exupéry foto
Antoine de Saint-Exupéry 150
francouzský letec a spisovatel 1900 – 1944
„Bůh je pravdivý, ale stvořený možná námi.“


„(O zaniklé vesnici) Již z dálky bylo možno vidět mohutné lípy překypující listím, duby a kaštany, cosi jako plísně [... ] na mrtvém stvoření, které se postupným rozkladem stává základem stvoření jiných.“

Terry Pratchett foto
Terry Pratchett 181
anglický spisovatel 1948 – 2015
„Existuje snad jediné stvoření, jehož výraz by mohl působit ustaraněji než jejich tváře. Holub, který by se doslechl, že svatý Václav sestoupil ze svého podstavce a v nejbližším obchodě se zbraněmi si koupil brokovnici a zásobu nábojů na pernatou zvěř. (Mort)“

Honoré De Balzac foto
Honoré De Balzac 240
francouzský spisovatel 1799 – 1850
„Žena je nejdokonalejší ze všech stvoření. Je přechodem od člověka k andělu.“

Sri Chinmoy foto
Sri Chinmoy 196
indický spisovatel a guru 1931 – 2007
„Dej světu poznat, kdo jsi. Jeho temná žárlivost ti uloupí štěstí. Poznej sám sebe. Staneš se dozajista tím nejšťastnějším člověkem v celém Božím Stvoření.“


Mario Canciani foto
Mario Canciani 1
1928 – 2007
„Každé živé stvoření je stvoření Boží, každý křesťan je povinen ušetřit je zbytečného utrpení, každý křesťan je povinen držet zvíře v dobrém stavu, pokusy na zvířatech nejsou slučitelné s křesťanskou morálkou...“

George Orwell foto
George Orwell 61
anglický spisovatel a novinář 1903 – 1950
„Člověk je jediné stvoření, které konzumuje bez toho, aniž by produkovalo. Nedává mléko, nesnáší vejce, je příliš slabý, aby táhl pluh, neumí běžet dostatečně rychle, aby chytil králíka. Přesto je pánem všech zvířat.“

Coco Chanel foto
Coco Chanel 20
francouzská módní návrhářka 1883 – 1971
„Jsou dvě věci, které muž nikdy nepochopí: tajemství stvoření a dámský klobouk.“

Miloš Zeman foto
Miloš Zeman 77
prezident České republiky 1944
„Po vyhynutí blbouna nejapného je nejhloupějším stvořením na zemi český novinář.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 105 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .