Citáty na téma styk

Blaise Pascal foto
Blaise Pascal 110
francouzský filozof, matematik, fyzik, spisovatel 1623 – 1662
„Není na světě nic hroznějšího než nenáviděný domov. Být nešťasten ve styku s jinými lidmi je přirozené, ale být nešťasten doma přirozené není.“

Arthur Schopenhauer foto
Arthur Schopenhauer 126
německý filozof 1788 – 1860
„Družnost patří k nebezpečným, ba zhoubným zálibám, poněvadž nás přivádí ve styk s bytostmi, jejichž většina je morálně špatná a intelektuálně tupá nebo zvrácená. Nespolečenský je ten, kdo je nepotřebuje.“


 Seneca foto
Seneca 489
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Dlouhodobý styk s věcmi dobrými i špatnými probouzí k nim náklonnost.“

Milan Kundera foto
Milan Kundera 61
český básník, dramatik a romanopisec 1929
„Milovat se se ženou a spát se ženou jsou dvě odlišné vášně. Nejen rozličné ale i protikladné. Láska se neprojevuje touhou po styku, což zahrnuje nekonečné množství žen, ale touhu po sdíleném spánku, touha omezená na jednu ženu.“

 Seneca foto
Seneca 489
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Dlouhý styk se zlem stejně jako s dobrem vede k tomu, že v něm člověk nalezne zalíbení.“

Charles Bukowski foto
Charles Bukowski 75
americký básník a spisovatel 1920 – 1994
„Mít pohlavní styk znamená kopat smrt do prdele a při tom si zpívat.“

Bertrand Russell foto
Bertrand Russell 40
logik a jeden z prvních analytických filozofů 1872 – 1970
„Pokládám lásku za jednu z nejdůležitějších věcí v lidském životě. Láska je mnohem více než touha po pohlavním styku, je hlavním východiskem z osamělosti.“

  Konfucius foto
Konfucius 101
čínský učitel, editor, politik a filozof -550 – -478 př. n. l.
„Jestliže budeš sedět na místě a udržíš sebekázeň, jestliže jsi oddán práci, ať je jakákoli, jestliže si ve styku s lidmi počínáš s veškerou ušlechtilostí, pak se můžeš vypravit i k barbarům a budeš tam potřebný.“


Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Máme dívky, které přes čilý styk s cizinci nedovedou v cizí řeči říci "ne".“

Marcus Tullius Cicero foto
Marcus Tullius Cicero 327
římský filozof a státník -106 – -43 př. n. l.
„Lidé, kteří bývali předem laskaví, se náhle změní, když dosáhli nějaké vyšší moci vojenské nebo úřední, když nabyli štěstí blahobytu, jako potom pohrdají starými přátelskými styky a navazují nové.“

„Život je choroba, která se přenáší pohlavním stykem a na kterou se umírá.“

Henry David Thoreau foto
Henry David Thoreau 102
americký autor a přírodovědec 1817 – 1862
„Není pochyb o tom, že součástí osudu lidského rodu je postupný vývoj ve směru zanechání jedení masa, stejně jako se divošské kmeny přestaly navzájem pojídat poté, co vešly do styku s civilizovanými národy.“


Mikoláš Aleš foto
Mikoláš Aleš 4
český malíř 1852 – 1913
„Umění jež není výrazem vlasti, jež nemá styků s ní, není ničím.“

Jan Baťa foto
Jan Baťa 9
český podnikatel 1898 – 1965
„Po návratu z cest o Češích: Jsme vysoce nespolečenští, je nám nepříjemné, když máme mluvit s lidmi vybraně, vědět s kým mluvit, co jim říci, na co se zeptat. Neumíme jazyky. A neumíme se smát. Jsme tragičtí ve styku s lidmi. Naše sebevědomí je nedostatečné. Nejsme si jisti. Toužíme po izolaci, aby vše bylo malé, ale naše.“

 Démokritos foto
Démokritos 105
starověký řecký filozof, žák Leucippuse, zakladatel atomo...
„Stálý styk se špatnými zvětšuje sklon ke špatnému.“

Jean Paul Marat foto
Jean Paul Marat 5
politik a novinář během francouzské revoluce 1743 – 1793
„Protože jsou vojáci určeni k tomu, aby jednali proti vlasti, když nadejde vhodná chvíle, jsou vzdalováni styku s občany, jsou nuceni žít mezi sebou, jsou podrobeni kasárenskému způsobu života a je v nich vyvoláván odpor ke každému nevojenskému stavu... Poněvadž si zvykli pohrdat občanem, čekají na okamžik, aby ho utlačili: občan je vystaven všem jejich násilnostem a oni jsou stále připraveni vrhnout se na tu část národa, která by se chtěla vzbouřit.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 50 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .