Citáty na téma tendence

Dale Carnegie foto
Dale Carnegie 14
americký spisovatel a přednášející 1888 – 1955
„Jednou z netragičtějších věcí je tendence odkládat svůj život. Všichni sníme o nějaké magické růžové zahradě v budoucnostimísto toho, abychom se těšili z růží kvetoucích pod našimi okny.“

Nelson Mandela foto
Nelson Mandela 25
bývalý prezident Jihoafrické republiky, bojovník proti ap... 1918 – 2013
„Mám rád přátele, kteří mají nezávislou mysl, protože mají tendenci přimět vás vidět problémy z jiných úhlů. (kniha Nelson Mandela By Himself)“


Jean-Claude Turcotte foto
Jean-Claude Turcotte 1
katolický kardinál 1936 – 2015
„Víme, že v církvi jsou někteří více duchovní, někteří jiní jsou více sociální. Budeme hledat harmonii mezi těmito dvěma tendencemi.“

Albert Einstein foto
Albert Einstein 150
německo-americký fyzik, autor teorie relativity 1879 – 1955
„Život má tendenci se časem ucpat, zejména ten manželský.“

María Zambranová foto
María Zambranová 1
španělská filozofka 1904 – 1991
„Síla má tendenci být zamlklá.“

Anthony de Mello foto
Anthony de Mello 61
indický spisovatel 1931 – 1987
„Bytost dobrého srdce vidí všude dobrotu a člověk špatný zase jen samou špatnost, neboť člověk má tendenci vidět v druhých odraz sebe sama.“

Mark Hume McCormack foto
Mark Hume McCormack 17
americký právník, podnikatel a sportovní prostředek 1930 – 2003
„Lidé zaměstnaní v nějakém podniku mají tendenci přebírat řadu vlastností svých nadřízených.“

Jack Welch foto
Jack Welch 47
americký výkonný ředitel General Electric 1935
„Hierarchie mají tendenci vytvářet malé generály z naprosto normálních lidí.“


Georg Simmel foto
Georg Simmel 1
německý sociolog, filozof a kritik 1858 – 1918
„Že pociťujeme tvář jako symbol nejen ducha, ale také nezaměnitelné osobnosti, bylo, zvláště počínaje křesťanstvím, mimořádně zvýhodněno zahalením těla. Tvář byla dědicem těla, které má v té míře, ve které panuje nezahalenost, jistě svůj podíl na výrazu individuality… Svým svébytným utvářením stala se tvář takřka geometrickým místem niterné osobnosti, pokud ji lze nahlížet, a také v tomto směru se křesťanství, jehož tendence k zahalování nechaly zjev člověka zastupovat tváří samotnou, stalo školou vědomí individuality,“

Frances Wright foto
Frances Wright 1
1795 – 1852
„Domácí mazlíčci, stejně jako jejich majitelé, mají tendenci se rozšiřovat v období Vánoc.“

Mario Benedetti foto
Mario Benedetti 1
uruguayský spisovatel, novinář 1920 – 2009
„Stav reality se stal nepopiratelnou provokací pro kolumbijské spisovatele. Někteří, jako García Márqueze, ji mají tendenci mytizovat; jiní, jako Oscar Collazos, demystifikovat.“

Ladislav Hejdánek foto
Ladislav Hejdánek 28
český filozof a profesor 1927
„Ze zkušenosti staletí a tisíciletí víme, že moc je něco, co se ukázalo jako nezbytné. Každá společnost potřebuje mocenské prostředky, nějaký mocenský aparát, který ji chrání a zároveň je nebezpečný. Každá moc má tendenci se emancipovat, postavit se proti společnosti, která vlastně tu moc vytvořila. A intelektuál je tu od toho, aby důsledně rozlišoval, kdy jde o moc, která slouží, a kdy o moc, která vládne a chce opanovat společnost. To však žádná moc nemá ráda – odtud vzniká napětí vůči intelektuálům a intelektuál na to musí nějak reagovat.“


František Šmahel 1
český historik a vysokoškolský pedagog 1934
„Kdo vlastně o husitství a Žižku ještě stojí? Hrdinové Hřebejkových filmů s tendencí ,co jsme si to jsme si‘, jimž jsou dříve uznávané i vysmívané sokolské ctnosti cizí?.“

Thomas Ballhausen foto
Thomas Ballhausen 1
rakouský autor 1975
„Rakouská literatura, podobně jako česká, má tendenci k realistickému obrazu, ke hledání absurdity a humornému pohledu. S tím se setkáváme i dnes. Právě v naší různosti spočívá plus současné literatury.“

Ludwig Erhard foto
Ludwig Erhard 9
německý politik 1897 – 1977
„Ve světě, který má tendenci se neustále rozšiřovat, potřebuje svobodný lid zdravé národní sebevědomí. Pouze ten, kdo sám v sobě nalézá klid jistoty a je si vědom kořenů svébytnosti, bude moci jít touto cestou aniž by zbloudil.“

Federico Di Trocchio 1
1952 – 2013
„Zdá se, že vědecký pokrok má tendenci zkracovat životnost platných teorií. “

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 30 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .