Citáty na téma tisk

Courtney Love foto
Courtney Love 40
americká punková písničkářka, hudebnice, herečka a umělkyně 1964
„Jestli o nás budete lhát, praštím vás, Kurt zastřelí a poženeme vás před soud. — k bulvárnímu tisku“

Paul McCartney foto
Paul McCartney 19
anglický hudebník 1942
„Nemůžu jednat s tiskem; nenávidím všechny ty Beatles otázky.“


Mark Twain foto
Mark Twain 167
americký spisovatel 1835 – 1910
„Svoboda tisku! Máme tolik zákonů na ochranu svobody tisku, a ani jediný trochu spolehlivý zákon na ochranu lidí před tiskem.“

„Vzácný tisk je zapůjčená kniha, kterou jsme dostali zpět.“

„Chybu v tisku odhalíš teprve tehdy, až si prohlížíš kopii a obálka s originálem je už hozena v poštovní schránce.“

Mark Twain foto
Mark Twain 167
americký spisovatel 1835 – 1910
„Regionální tisk vyniká buď dokonalou neinformovaností nebo totální blbostí.“

Stanisław Jerzy Lec foto
Stanisław Jerzy Lec 224
polský spisovatel 1909 – 1966
„Nechce se věřit, že lež existovala před vynálezem tisku.“

Rudolf Rolfs 2
německý režisér, herec a spisovatel 1920 – 2004
„Svoboda tisku: lidé se dovědí všechno, co noviny otisknou.“


Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„V zemích, kde je tisk svobodný, není pro novináře hanbou, zastupovat oficiální mínění.“

Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Doktor dal naprosto zdravému redaktorovi potvrzení o neschopnosti zcela nezištně. Jen z úcty k tisku.“

Ján Slota foto
Ján Slota 2
slovenský člen Národní rady Slovenské republiky, člen Slo... 1953
„Slová tejto hymny zložil Janko Kráľ. (při rozhovoru se zahraničním tiskem, slova slovenské hymny složil Janko Matúška)“

Tomáš Halík foto
Tomáš Halík 36
český filozof, psycholog, religionista, sociolog, teolog ... 1948
„Když jsem viděl „karikatury“ časopisu Charlie Hebdo, silně připomínající znevažující obrázky Židů v antisemitském tisku, vnímal jsem je nejen jako urážku posvátných symbolů tu islámu, tu křesťanství, nýbrž také jako porušení zásadní hodnoty naší kultury – úcty k druhým. “


George Grosz foto
George Grosz 1
německý umělec 1893 – 1959
„Vypuknutí války mi ujasnilo, že masy táhnoucí nadšeně ulicemi byly ovlivněny sugescí tisku a militaristickou pompou a ztratily vlastní vůli.“

Denis Thatcher foto
Denis Thatcher 1
britský podnikatel 1915 – 2003
„Můj otec mi jako chlapci řekl: Velryby se nezabíjejí dokud stříkají. (na otázku, proč neposkytuje rozhovory tisku)“

Vojtěch Dolejší 1
český novinář 1903 – 1972
„Abychom sílu tisku mohli dobře využívat, musíme jej dobře znát. I jeho historii.“

Ilja Bart 1
1910 – 1973
„Nejchytřejší, nejbystřejší hlava v Kostufře - Kurt Konrad. Velmi vzdělaný, všeobecně i marxisticky; kdosi o něm prohlásil, že je naším největším znalcem Hegela. Věřil bych tomu. Každý jeho článek v tisku, každý jeho projev v Kostufře přinášely nějaký nový pohled,, objev'!“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 30 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .