Citáty na téma tisk

Mark Twain foto
Mark Twain 167
americký spisovatel 1835 – 1910
„Regionální tisk vyniká buď dokonalou neinformovaností nebo totální blbostí.“

Mark Twain foto
Mark Twain 167
americký spisovatel 1835 – 1910
„Svoboda tisku! Máme tolik zákonů na ochranu svobody tisku, a ani jediný trochu spolehlivý zákon na ochranu lidí před tiskem.“


Claude Adrien Helvétius foto
Claude Adrien Helvétius 20
francouzský filozof 1715 – 1771
„Omezení tisku je urážka národa, zakázat číst určité knihy jest prohlásit obyvatele buď hlupáky, nebo otroky.“

Courtney Love foto
Courtney Love 40
americká punková písničkářka, hudebnice, herečka a umělkyně 1964
„Jestli o nás budete lhát, praštím vás, Kurt zastřelí a poženeme vás před soud. — k bulvárnímu tisku“

Paul McCartney foto
Paul McCartney 19
anglický hudebník 1942
„Nemůžu jednat s tiskem; nenávidím všechny ty Beatles otázky.“

„Vzácný tisk je zapůjčená kniha, kterou jsme dostali zpět.“

„Chybu v tisku odhalíš teprve tehdy, až si prohlížíš kopii a obálka s originálem je už hozena v poštovní schránce.“

Stanisław Jerzy Lec foto
Stanisław Jerzy Lec 224
polský spisovatel 1909 – 1966
„Nechce se věřit, že lež existovala před vynálezem tisku.“


Rudolf Rolfs 2
německý režisér, herec a spisovatel 1920 – 2004
„Svoboda tisku: lidé se dovědí všechno, co noviny otisknou.“

Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„V zemích, kde je tisk svobodný, není pro novináře hanbou, zastupovat oficiální mínění.“

Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Doktor dal naprosto zdravému redaktorovi potvrzení o neschopnosti zcela nezištně. Jen z úcty k tisku.“

Tomáš Halík foto
Tomáš Halík 36
český filozof, psycholog, religionista, sociolog, teolog ... 1948
„Když jsem viděl „karikatury“ časopisu Charlie Hebdo, silně připomínající znevažující obrázky Židů v antisemitském tisku, vnímal jsem je nejen jako urážku posvátných symbolů tu islámu, tu křesťanství, nýbrž také jako porušení zásadní hodnoty naší kultury – úcty k druhým. “


George Grosz foto
George Grosz 1
německý umělec 1893 – 1959
„Vypuknutí války mi ujasnilo, že masy táhnoucí nadšeně ulicemi byly ovlivněny sugescí tisku a militaristickou pompou a ztratily vlastní vůli.“

Denis Thatcher foto
Denis Thatcher 1
britský podnikatel 1915 – 2003
„Můj otec mi jako chlapci řekl: Velryby se nezabíjejí dokud stříkají. (na otázku, proč neposkytuje rozhovory tisku)“

Vojtěch Dolejší 1
český novinář 1903 – 1972
„Abychom sílu tisku mohli dobře využívat, musíme jej dobře znát. I jeho historii.“

Ilja Bart 1
1910 – 1973
„Nejchytřejší, nejbystřejší hlava v Kostufře - Kurt Konrad. Velmi vzdělaný, všeobecně i marxisticky; kdosi o něm prohlásil, že je naším největším znalcem Hegela. Věřil bych tomu. Každý jeho článek v tisku, každý jeho projev v Kostufře přinášely nějaký nový pohled,, objev'!“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 30 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .