Citáty na téma tolerance

Marek Eben foto
Marek Eben 4
český dabér, herec, hudební skladatel, moderátor, textař ... 1957
„Jak si udržet hezké manželství - Myslím, že to chce především velkou dávku tolerance. Skoro bych řekl, že láska je dar, který dostanete a tolerance způsob, jak si ji zachovat. Je to iluzorní představa, že se vám podaří toho druhého změnit. Nezměníte ho, stejně jak nezměníte sebe. Každý z nás je v podstatě nesnesitelný, ale s tím je třeba žít. Takže jediná šance je zvyknout si na to a být rád, že se našel takový blázen, co si zvyknul na Vás. Já měl štěstí - vím, že Markéta je pro mě ta pravá a nikdy bych ji neopustil. U nás v rodině to nikdo neudělal. Ebenové se nerozvádějí.“

Gilbert Keith Chesterton foto
Gilbert Keith Chesterton 126
anglický romanopisec a křesťanský obhájce 1874 – 1936
„Tolerance je ctnost člověka, který nemá na věc žádný názor.“


George Bernard Shaw foto
George Bernard Shaw 281
irský dramatik 1856 – 1950
„Manželství - tři týdny zbožňování, tři roky hádek, a třicet let tolerance.“

Anders Lindegaard foto
Anders Lindegaard 1
fotbalista 1984
„Fotbaloví fanoušci se zasekli v dobách netolerance, náš sport by potřeboval homosexuálního hrdinu.“

 Voltaire foto
Voltaire 121
francouzský spisovatel a filozof 1694 – 1778
„Ze všech náboženství, křesťanství by mělo nejvíce nabádat k toleranci, ačkoli dosud bylo nejvíce netolerantní.“

 Josef II. foto
Josef II. 9
císař 1741 – 1790
„Pro mne je tolerance čistě světskou záležitostí… Jsem připraven zaměstnat každého, ale každého, kdo pěstuje rolnictví nebo obchod, nebo usadit ve městě toho, kdo má příslušnou odbornost a přinese výhody či píli do mých zemí… Mou zásadou je úplná svoboda vyznání; potom bude jen jedno jediné náboženství, jež záleží v tom, aby všichni byli vychováváni ku prospěchu státního celku… Je-li opatřena služba státu, zákon přírody a společnosti, dostává-li se Nejvyšší bytosti úcty a modliteb, není důvodu, abyste se Vy, dočasní vládcové, míchali do jiných věcí. To je moje smýšlení; Vaše veličenstvo je zná; bojím se, že je nezměním nikdy.(v dopisu Marii Terezii o postoji k protestantům, 1777)“

 Josef II. foto
Josef II. 9
císař 1741 – 1790
„Bůh mne chraň před tím, myslet si, že je lhostejné, stanou-li se příslušníci státu protestanty, nebo zůstanou-li katolíky, a nadto lnou-li k bohoslužbám, které zdědili po otcích, nebo se jich aspoň účastní. Vše, co mám, dal bych za to, kdyby všichni protestanti států Vašich přistoupili ke katolictví. Slovo tolerance znamená mi jen tolik, že bych ve všech pouze pozemských věcech každému bez rozdílu náboženství svěřil úřad, dovolil mu, aby směl mít majetek, provozoval řemeslo a byl státním občanem, když by k tomu byl způsobilý a státu a jeho hospodářství užitečný.(v dopisu Marii Terezii o postoji k protestantům)“

Jiří Menzel foto
Jiří Menzel 7
český filmový režisér, herec, režisér, scenárista, spisov... 1938
„Tolerance není lhostejnost, ale moudrá víra, že i ten druhý může mít pravdu.“


Lafayette Ronald Hubbard foto
Lafayette Ronald Hubbard 23
americký autor sci-fi, filozof a zakladatel Scientologick... 1911 – 1986
„Dospělý člověk, který je spolehlivý a stabilní, mající v srdci lásku a toleranci, je nejlepší terapií, jakou může dítě mít.“

Robert Lee Frost foto
Robert Lee Frost 14
americký básník 1874 – 1963
„Tolerance je tísnivý pocit, že ten druhý by mohl nakonec přece jen mít pravdu.“

Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Tolerance je stupeň dospělosti, k němuž několik lidí v dějinách dorostlo.“

Otto František Babler foto
Otto František Babler 357
český knihovník a překladatel 1901 – 1984
„Bez lásky, porozumění a účasti by tolerance byla jen papírovou lhostejností.“


Robert Francis Kennedy foto
Robert Francis Kennedy 12
americký politik a bratr John F. Kennedy 1925 – 1968
„Každé zvýšení tolerance slouží posílení a rozšíření demokracie. Každé prohloubení tolerance, automaticky rozšiřuje demokracii.“

Aristóteles Onassis foto
Aristóteles Onassis 1
řecký přepravní magnát 1906 – 1975
„Říká se, že nemám úroveň. Naštěstí jsou lidi s úrovní většinou ochotni tento nedostatek přehlédnout, protože jsem hodně bohatý. Úroveň se nedá koupit, ale tolerance pro její absenci ano.“

John Irving foto
John Irving 44
americký romanopisec a scenárista 1942
„Tady nejde o pouhou netoleranci, ale o toleranci vůči netoleranci, díky které může netolerance přetrvávat.“

Gilbert Keith Chesterton foto
Gilbert Keith Chesterton 126
anglický romanopisec a křesťanský obhájce 1874 – 1936
„Tolerance – získat názor těch, kteří by se sami názor nabídnout neodvážili.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 32 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .