Citáty na téma tužba

Augustin Štancl 4
1871 – 1962
„Nám nestačí jenom škola obecná ani střední – naším cílem jest katolická universita, ze které by vycházeli opravdu katoličtí právníci, medici a profesoři. Dá Pán Bůh, že na přímluvu sv. Cyrila a Metoda a za pomoci šlechetných dobrodinců se tužby katolického lidu plně splní. (z dopisu olomouckému arcibiskupu Leopoldu Prečanovi, 1940)“

Honoré De Balzac foto
Honoré De Balzac 239
francouzský spisovatel 1799 – 1850
„Závist, ta odporná jímka našich zklamaných nadějí, nevyzrálých schopností, nedosažených úspěchů a podrážděných tužeb.“


Arthur Schopenhauer foto
Arthur Schopenhauer 125
německý filozof 1788 – 1860
„Štěstí je dočasná absence přání a tužeb. Chtění je formou bolesti.“

Nicolas Chamfort foto
Nicolas Chamfort 56
francouzský spisovatel 1741 – 1794
„Láska v současné společnosti je pouhou výměnou dvou momentálních tužeb a dotyk dvou kůží.“

Aulus Persius Flaccus foto
Aulus Persius Flaccus 11
starověký latinský básník 34 – 62
„Každý má vlastní vůli a s touže se nežije tužbou.“

„Příroda chybuje. Je to chyba, vkládat takové tužby, takovou chuť do života do křehkého, pomíjivého těla.“

„Vrchol protikladu: bezbřehost našich tužeb proti naší ústrojné křehkosti.“

Paulo Coelho foto
Paulo Coelho 138
brazilský textař a spisovatel 1947
„Jestliže tě tvá minulost neuspokojuje, tak na ni zapomeň. vymysli si pro svůj život nějakou novou historii a uvěř jí. soustřeď se jen na ty chvíle, kdy jsi dosáhl splnění svých tužeb - a tato síla ti pomůže uskutečnit všechna tvá přání.“


„Uvadlý ve stínu vlastní morálky - ospalý hlídač vlastních tužeb.“

Ingmar Bergman foto
Ingmar Bergman 8
švédský filmař 1918 – 2007
„Bohém v životě, pedant v práci. Bydlel jsem velmi skromně, ženil se často, ale vlastně si na svůj soukromý život ani nevzpomínám. Zpětně jej mohu sestavit podle svých filmů a režií her. Nevím, kdy se narodily děti - tak nějak mezi filmy. Ty jsou vždy součástí mého myšlení, mých pocitů, nejistot, snů a tužeb. Někdy vyvstanou z mé minulosti, jindy z přítomného života.“

Chana Senešová foto
Chana Senešová 12
židovská básnířka a protinacistická bojovnice za druhé sv... 1921 – 1944
„V každé generaci se židovské hrdinství dere svou vlastní cestou, volí své hrdiny, lidské to ztělesnění hlavních tužeb oné generace, ztělesnění jejího ducha. Chanina generace, generace „nelegálních“ přistěhovalců a dobyvatelů; generace průkopníků, osadníků a obránců svých počinů; generace katastrofy a destrukce; generace, která ztratila milióny našich lidí – tato generace si za svého hrdinu zvolila vyslankyni a průkopnici, která obětovala svůj život opuštěním své země a odchodem do diaspory, aby vyrvala své bratry ze spárů smrti.“

Aharon Meged 1
izraelský spisovatel 1920
„V každé generaci se židovské hrdinství dere svou vlastní cestou, volí své hrdiny, lidské to ztělesnění hlavních tužeb oné generace, ztělesnění jejího ducha. Chanina generace, generace „nelegálních“ přistěhovalců a dobyvatelů; generace průkopníků, osadníků a obránců svých počinů; generace katastrofy a destrukce; generace, která ztratila milióny našich lidí – tato generace si za svého hrdinu zvolila vyslankyni a průkopnici, která obětovala svůj život opuštěním své země a odchodem do diaspory, aby vyrvala své bratry ze spárů smrti.“


Gustavo Martín Garzo foto
Gustavo Martín Garzo 1
španělský spisovatel 1948
„Každé místo obsahuje celý svět: stejné konflikty, stejné tužby. Stačí umět se dívat.“

Jeff Koons foto
Jeff Koons 1
americký umělec 1955
„Nedělám pornografii. Pornografie mě nezajímá. Zajímá mě láska, usmíření, zajímá mě duchovno, chci lidem ukázat, že mohou ovlivnit svět kolem sebe a nalézt naplnění svých tužeb.“

Patricie Holečková foto
Patricie Holečková 58
česká spisovatelka 1950
„Spokojenosti nedosáhneme naplněním svých tužeb, ale vyčerpáním svých možností.“

Julian Barnes 9
anglický prozaik 1946
„Není snad tou nejspolehlivější rozkoší, naznačuje Flaubert, rozkoš z očekávání? Komu je zapotřebí vlámat se do pustého podkroví naplněných tužeb?“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 17 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .