Citáty na téma tvorba

 Kovy foto
Kovy 8
český youtuber 1996
„Youtuber se nesmí brát moc vážně a občas ze sebe musí udělat blbce. Ale nejsme placené prostitutky, které blbnou dětem hlavu. To je podle mě přehnané. Někdy mi nabídli produkty, které se do mé tvorby nehodí, například lux nebo chipsy, tak jsem to odmítl. Kdybych dělal vše, co mi nabídnou, tím bych se časem popravil. Spolupráce má potěšit youtubera, nevadit divákům a inzerent musí být spokojený.“

„Porozumění psanému slovu a chápání literatury nebo jakéhokoli druhu umělecké tvorby je naprosto nezbytným prvkem slušné společnosti. Proč si myslíš, že nacisti ze všeho nejdřív pálili knihy?“


Miloš Hlávka foto
Miloš Hlávka 5
český básník, překladatel, dramatik a divadelník 1907 – 1945
„Nic nereprezentuje tak svérázně Evropu před světem, jako její dramatická tvorba. Právě dějiny dramatu nás poučují, že evropským bývá jen to, co je nejnárodnější a evropanství nelze chápat jako vyhlazení národních osobitostí; každá nivelizace Evropy by znamenala její duševní smrt.“

Peter Drucker foto
Peter Drucker 18
rakouský ekonom a spisovatel 1909 – 2005
„Nejlepší cesta k předpovědi budoucnosti je její tvorba.“

„Smysl je termín pro naši životní orientaci. Pomáhá nám v tom, abychom se neutopili v močálu sobectví, lenosti a planých řečí. Smysl je mostem k tvorbě bytí v moři chaosu.“

Jiří Mucha foto
Jiří Mucha 8
český spisovatel 1915 – 1991
„Umělec musí mít životní názor, ale nemá ho nakládat na hřbet své tvorby jako na soumara. Má-li filozofii, projeví se u něho, i kdyby maloval samá zátiší se dvěma slanečky.“

Karel Kosík foto
Karel Kosík 3
český filozof, literární teoretik a vysokoškolský pedagog 1926 – 2003
„Lidské konání se tedy rozděluje do dvou oblastí: v jedné se uskutečňuje pod tlakem nutnosti a nazývá se prací, v druhé se realizuje jako svobodná tvorba a jmenuje se umění.“

Anatole France foto
Anatole France 73
francouzský spisovatel 1844 – 1924
„Umělci mají ukazovat, jak krásný je život. Bez jejich tvorby bychom mohli mít velké pochybnosti.“


Michel De Montaigne foto
Michel De Montaigne 101
francouzský spisovatel 1533 – 1592
„Vynaložil jsem všechno své úsilí na tvorbu svého života, v tom je mé povolání a mé dílo.“

Milan Zelený foto
Milan Zelený 17
ekonom 1942
„Podnik je společenská instituce pro vzdělávání úspěšných lidí, pro tvorbu úspěšných životů.“

Josef Ludvík Fischer foto
Josef Ludvík Fischer 7
český filozof, překladatel a vysokoškolský pedagog 1894 – 1973
„Své základní názory shrnuje [J. L. Fischer] zkratkou velmi abstraktní a velmi schematickou ve své nástupní přednášce jako mimořádný profesor dějin filosofie na universitě Masarykově: Věčný a časový úkol filosofie 1935 /.../ Věčný úkol filosofie vidí v poznání řádu, zákonitosti světa skutečného i světa teprve tvořeného, kulturní tvorby. Skutečnost dělí na tři plně samostatné a svézákonné existenční typy: objektivně reální, psychicky reální a kulturně reální, kvalitativně různé a na sebe nepřevoditelné. Princip kvantitativní a kausální nahrazuje kvalitativním a funkčním, determinism pojmem kvalitativního optima. Společnost definuje jako skladbu reálných funkcí sociálního dosahu či rozptylu, z nichž nejnižší jsou funkce záchovné, nejvyšší pak funkce rozvojové. Avšak jeho quasi scholastické, často spíše jen slovní a terminologické rozlišování a jeho nepřekonatelný, jak se zdá, sklon k verbalismu činí jeho idee nejasnými a neurčitými, ale na mysli ne dosti schopné věcné analysy působí dojmem novoty a originálnosti. (Prof. PhDr. Josef Král)“

Erich Steinhard 1
1886 – 1941
„Na Sukově symfonické tvorbě můžeme sice stanovit podíl polytematiky a polyrytmiky, hojné využití kontrapunktických technik i řetězení akordů, harmonie je až na hranici skrjabinovského myšlení a stavba zásadně asymetrická. A přece je jeho dílo na hony vzdáleno polytonalitě francouzsko-ruského slohu i atonalitě německého umění. Jedno zůstává při tomto obrovském aparátu a jeho orchestrální hypertrofii záhadou: jak dociluje při rozsáhlosti těchto skladeb takové průzračnosti a neustálých proměn zvukových představ. “


Johann Christian Friedrich Hölderlin foto
Johann Christian Friedrich Hölderlin 10
německý básník 1770 – 1843
„Pohlavní akt je příprava na tvorbu nesmrtelnosti rodu.“

„Jeho tvorbu můžeme vnímat jako velmi úspěšnou syntézu vlivů východoevropské hudby, zejména tedy folklóru, lidové hudby a na druhé straně jsou to západoevropské vlivy, například německé hudby, konkrétně Schoenberga nebo Wágnera, jehož Suchoň sám vzpomíná spolu s Janáčkem jako velké vzory při koncepci Krútňavy.o Eugenu Suchoňochovi“

Alfred Schnittke foto
Alfred Schnittke 1
sovětský skladatel 1934 – 1998
„Hudební tvorbou rozumím stálé vzájemné působení vědomé práce a individuálních procesů.“

Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Až jednou počítače dokáží vystopovat vztah mezi tvorbou a vnější podobou autora, zjistí pouze to, jak autoři chtěli vypadat.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 52 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .