Citáty na téma účinek

 Molière foto
Molière 119
francouzský dramatik a herec 1622 – 1673
„Láska je velký mistr. Učí nás být tím, čím jsme nikdy nebyli. Zahání překážky naší povahy a její náhlé účinky vypadají jako zázraky. Z lakomce činí rázem rozmařilce, ze zbabělce statečného a drsného činí uhlazeným. Zbystřuje rázem i nesmutnější duši a dodává i nejprostšímu ducha.“

„Zdá se, že hercům připadá jedna další role navíc – hrát sami sebe, postavy, jakými se prezentují veřejnosti. Jenže touha publika poznat blíž své oblíbené hvězdy se míjí účinkem, protože odhalí zase jen další v řadě smyšlených rolí, které nijak nesouvisejí s realitou.“


Anne Morrow Lindbergh foto
Anne Morrow Lindbergh 2
americká pilotka a autorka 1906 – 2001
„Dobrá komunikace má stejně povzbuzující účinky jako káva a stejně obtížně se po ní usíná.“

Georg Christoph Lichtenberg foto
Georg Christoph Lichtenberg 171
německý vědec, satirik 1742 – 1799
„Kniha měla ten účinek, jaký obvykle dobré knihy mívají - hlupáci po ní zhloupli, moudří zmoudřeli a zbývající tisíce se nezměnily.“

 Bahá'u'lláh foto
Bahá'u'lláh 26
zakladatel Bahá'í Faith 1817 – 1892
„Účinek činů je vpravdě mocnější než účinek slov.“

Friedrich Nietzsche foto
Friedrich Nietzsche 181
německý filozof, spisovatel 1844 – 1900
„Ctnosti člověka nazýváme dobrými nikoli vzhledem k účinkům, které mají pro něj samotného, nýbrž vzhledem k účinkům, jež od nich očekáváme pro sebe a pro společnost...“

Edward John Dunsany foto
Edward John Dunsany 1
irský spisovatel a dramatik 1878 – 1957
„Logika - stejně jako whisky - podávaná ve velkých dávkách ztrácí blahodárný účinek.“

Thomas Hobbes foto
Thomas Hobbes 18
anglický filozof 1588 – 1679
„Smích, tato křeč plic a obličejových svalů, je účinkem nepředvídaného a naprosto jasného poznání naší převahy nad jiným člověkem.“


Catherine Deneuve foto
Catherine Deneuve 3
francouzská herečka 1943
„Flirt je jako pilulka, nikdy nemůžeme přesně předvídat vedlejší účinky.“

Honoré De Balzac foto
Honoré De Balzac 240
francouzský spisovatel 1799 – 1850
„Účinek úderu nezávisí na tom, jak často a jakou silou udeříme, ale kam.“

Arthur Schopenhauer foto
Arthur Schopenhauer 126
německý filozof 1788 – 1860
„Nejšlechetnější čin má účinek jenom dočasný, ale geniální dílo žije, působí a povznáší po všechny časy.“

François de La  Rochefoucauld foto
François de La Rochefoucauld 541
francouzský autor monografií 1613 – 1680
„Posuzujeme-li lásku podle většiny jejích účinků, pak má v sobě více nenávisti než přátelství.“


Vladimír Páral foto
Vladimír Páral 18
český romanopisec a spisovatel 1932
„V tom právě spočívá léčebnej účinek piva, že vás při něm nic nenapadá.“

„Emancipace má dobré antikoncepční účinky.“

Zdeněk Kühn foto
Zdeněk Kühn 1
český soudce Nejvyššího správního soudu ČR, právník a vys... 1973
„Tvrzení, že ústavní deklarace nadpozitivního práva má normativní účinky a omezuje tak ústavodárce v jeho činnosti, má dalekosáhlé následky. Není proto pravdou, pokud V. Knapp soudí, že „ústavní zákon nemůže být neústavní, resp.protiústavní“, neboť „je - li v nesouladu s jiným ústavním zákonem, platí tu zásada lex posterior derogat priori, resp. lex specialis derogat generali, takže nejde o nesoulad ve smyslu čl. 2 písm. a), nýbrž prostě o derogaci jednoho zákona druhým.“ Domnívám se, že takovéto hodnocení není přesné a nevystihuje (při změně ústavy měnící její nezměnitelné komponenty) ani podstatu věci. S ohledem na to, že článek 9 odst. 2 expressis verbis zakotvuje antipozitivistické komponenty do naší ústavní úpravy, nelze s těmito komponenty nakládat pozitivistickou terminologií. Je tak podle mého názoru nepochybné, že jakékoliv ustanovení zakládající prioritu nadpozitivního práva obdobné našemu článku 9 odst. 2 má tyto následky:“

Mirek Topolánek foto
Mirek Topolánek 21
český člen českého Parlamentu (2006–2010), premiér ČR, se... 1956
„Všude umírají lidé. Někteří ve válkách, někteří při autonehodách, někteří jen tak. – Odpověď na otázku: Právě nám zde tvrdíte, že radar bude zcela bezpečný, účinky zdravotně nezávadné a že pokud by měl poškodit lidi, neschválíte ho. Co se stane, pokud to nebude pravda, a k poškození dojde? – [http://www.blisty.cz/art/34199.html Britské listy]“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 30 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .