Citáty na téma únik

Michael Jackson foto
Michael Jackson 75
americký zpěvák 1958 – 2009
„Pohybující se tělo je umění. Tanec je skutečné vyjádření emocí pohyby těla. Je to úžasná věc, být na podlaze, ale cítit se přitom nevýslovně svobodný, doslova ve vyšších sférách a dělat co chcete... Je to únik, způsob jak se dostat pryč od všeho a jen pohybem těla nechat veškeré napětí a bolest vyjít ven“

 Epikúros ze Samu foto
Epikúros ze Samu 59
starověký řecký filozof -341 – -269 př. n. l.
„Moudří nehledají úniku ze života ani ze smrti, protože život jim nedělá vrásky a smrt nepřipadá zlá. Tak jako si při jídle nevybírají největší porci, ale nejchutnejší, netouží ani po nejdelším čase, ale trhají ty nejlahodnější plody.“


Julian Assange foto
Julian Assange 4
australský editor, aktivista, vydavatel a novinář 1971
„Úniky jsou nástrojem naší informační války... Naším cílem je zničit konspiraci vlád.“

Herbert Edward Read foto
Herbert Edward Read 15
anglický anarchista, básník a kritik literatury a umění 1893 – 1968
„Umění je únik z chaosu.“

Leo Buscaglia foto
Leo Buscaglia 22
motivační řečník, spisovatel 1924 – 1998
„Duševní bolest dokáže přinejmenším tak oslabit jako bolest fyzická. Málokomu z nás se v životě podaří této bolesti uniknout. Nelze se jí vyhnout. Dá se s ní jedině určitým způsobem zacházet. Odpuštění je často hlavním, ne-li jediným únikem z bolestné situace.“

Jiří Faltus foto
Jiří Faltus 19
ekonom, básník a satirik 1939
„Daňovými úniky se cíl přibližuje rychleji.“

Kevin Rudd foto
Kevin Rudd 1
26. ministerský předseda Austrálie 1957
„Pan Assange není zodpovědný za neschválené zveřejnění 250 tisíc dokumentů z americké diplomatické komunikace. Zodpovědní jsou za to Američané. Hlavní zodpovědnost, a tím pádem i právní zodpovědnost, mají ti, kteří umožnili původní únik dokumentů. “

Milan Kundera foto
Milan Kundera 61
český básník, dramatik a romanopisec 1929
„I ve hře se skrývá pro člověka nesvoboda, i hra je pro hráče pat... Ze hry není úniku; mužstvo nemůže utéci před koncem ze hřiště, šachové figurky nemohou uprchnout ze šachovnice, hranice hřiště jsou nepřekročitelné.“


„Generační rozdíl vzniká únikem informací z dětského světa.“

Zdeněk Kalista foto
Zdeněk Kalista 1
český historik a literát 1900 – 1982
„Komunismus znamenal pro mne únik ze zatuchlého provinciálního světa.“

James Dashner foto
James Dashner 11
americký spisovatel 1972
„Víc než kdy jindy chápal touhu Placerů po objevení cesty z Labyrintu. Nešlo jen o únik. Poprvé pocítil chuť pomstít se lidem odpovědným za to, že ho sem poslali.“

John Erskine foto
John Erskine 15
1879 – 1951
„Není úniku před doznáním, kromě sebevraždy. A sebevražda je doznáním.“


„Stali jsme se drogově závislí na zábavě, což může být projevem vitality anebo únikem před prázdnotou.“

Lydia Lunch foto
Lydia Lunch 11
americká zpěvačka, autorka a herečka 1959
„Únik je základ / Zdrhám, abych se vyhnula zajetí / abych dočasně předběhla odvetu / Ze všech sil počítám míle / bez minulostí a budoucností / Marný pokus předběhnout čas / Už napořád zůstanu uvízlá ve věčném mezidobí“

Amélie Nothomb foto
Amélie Nothomb 9
belgická spisovatelka 1966
„Ti, kdo se domnívají, že četba je jakýmsi únikem, jsou na hony od pravdy: číst znamená postavit se tváří v tvář skutečnosti v jejím nejkoncentrovanějším stavu - což je kupodivu méně hrozivé než mít co dělat s její věčně ředěnou podobou.“

Sylvia Plath foto
Sylvia Plath 16
americká básnířka a spisovatelka 1932 – 1963
„Přála bych si aby jsi nalezl únik z mé hlavy.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 19 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .