Citáty na téma únik

Michael Jackson foto
Michael Jackson 75
americký zpěvák 1958 – 2009
„Pohybující se tělo je umění. Tanec je skutečné vyjádření emocí pohyby těla. Je to úžasná věc, být na podlaze, ale cítit se přitom nevýslovně svobodný, doslova ve vyšších sférách a dělat co chcete... Je to únik, způsob jak se dostat pryč od všeho a jen pohybem těla nechat veškeré napětí a bolest vyjít ven“

Sylvia Plath foto
Sylvia Plath 16
americká básnířka a spisovatelka 1932 – 1963
„Přála bych si aby jsi nalezl únik z mé hlavy.“


 Epikúros ze Samu foto
Epikúros ze Samu 60
starověký řecký filozof -341 – -269 př. n. l.
„Moudří nehledají úniku ze života ani ze smrti, protože život jim nedělá vrásky a smrt nepřipadá zlá. Tak jako si při jídle nevybírají největší porci, ale nejchutnejší, netouží ani po nejdelším čase, ale trhají ty nejlahodnější plody.“

Julian Assange foto
Julian Assange 4
australský editor, aktivista, vydavatel a novinář 1971
„Úniky jsou nástrojem naší informační války... Naším cílem je zničit konspiraci vlád.“

Herbert Edward Read foto
Herbert Edward Read 15
anglický anarchista, básník a kritik literatury a umění 1893 – 1968
„Umění je únik z chaosu.“

Leo Buscaglia foto
Leo Buscaglia 22
motivační řečník, spisovatel 1924 – 1998
„Duševní bolest dokáže přinejmenším tak oslabit jako bolest fyzická. Málokomu z nás se v životě podaří této bolesti uniknout. Nelze se jí vyhnout. Dá se s ní jedině určitým způsobem zacházet. Odpuštění je často hlavním, ne-li jediným únikem z bolestné situace.“

Jiří Faltus foto
Jiří Faltus 19
ekonom, básník a satirik 1939
„Daňovými úniky se cíl přibližuje rychleji.“

Kevin Rudd foto
Kevin Rudd 1
26. ministerský předseda Austrálie 1957
„Pan Assange není zodpovědný za neschválené zveřejnění 250 tisíc dokumentů z americké diplomatické komunikace. Zodpovědní jsou za to Američané. Hlavní zodpovědnost, a tím pádem i právní zodpovědnost, mají ti, kteří umožnili původní únik dokumentů. “


Milan Kundera foto
Milan Kundera 61
český básník, dramatik a romanopisec 1929
„I ve hře se skrývá pro člověka nesvoboda, i hra je pro hráče pat... Ze hry není úniku; mužstvo nemůže utéci před koncem ze hřiště, šachové figurky nemohou uprchnout ze šachovnice, hranice hřiště jsou nepřekročitelné.“

François de La  Rochefoucauld foto
François de La Rochefoucauld 541
francouzský autor monografií 1613 – 1680
„Ať už filosofové hlásali životní angažovanost nebo únik, šlo jen o jejich vlastní gesto, a netřeba se o tom dohadovat víc než o barvě vázanky.“

Zdeněk Kalista foto
Zdeněk Kalista 1
český historik a literát 1900 – 1982
„Komunismus znamenal pro mne únik ze zatuchlého provinciálního světa.“

James Dashner foto
James Dashner 11
americký spisovatel 1972
„Víc než kdy jindy chápal touhu Placerů po objevení cesty z Labyrintu. Nešlo jen o únik. Poprvé pocítil chuť pomstít se lidem odpovědným za to, že ho sem poslali.“


John Erskine foto
John Erskine 15
1879 – 1951
„Není úniku před doznáním, kromě sebevraždy. A sebevražda je doznáním.“

„Stali jsme se drogově závislí na zábavě, což může být projevem vitality anebo únikem před prázdnotou.“

„Generační rozdíl vzniká únikem informací z dětského světa.“

Lydia Lunch foto
Lydia Lunch 11
americká zpěvačka, autorka a herečka 1959
„Únik je základ / Zdrhám, abych se vyhnula zajetí / abych dočasně předběhla odvetu / Ze všech sil počítám míle / bez minulostí a budoucností / Marný pokus předběhnout čas / Už napořád zůstanu uvízlá ve věčném mezidobí“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 19 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .