Citáty na téma univerzita

Petr Piťha foto
Petr Piťha 10
český ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR, lingvis... 1938
„Školy naplněné zbabělci, kteří se zajímají nejprve, a často jedině, o svůj plat, nemohou nikoho vychovat v pevného, pravdivého člověka. Rodiče trvale podrývající autoritu učitelů obecně i konkrétně nemohou očekávat, že učitelé něco zvládnou. - Petr Piťha v přednášce „Velká iluze českého školství“, přednesené 2. dubna 2008 na zahájení Pedagogických dnů na Univerzitě Hradec Králové“

Miloš Vojtěchovský 1
český lékař a psychiatr 1925
„Stanislav Grof je vysoce erudovaným a světově proslulým psychiatrem, jehož první životní polovinu formovala Praha. Lékařská fakulta Karlovy univerzity, psychiatrická praxe v léčebnách v Kosmonosích a v Bohnicích a konečně významně i Výzkumný ústav psychiatrický v Praze.“


Petr Piťha foto
Petr Piťha 10
český ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR, lingvis... 1938
„Univerzity, které se honosí tím, že vychovávají elitu, ji vychovávají okrajově, pokud vůbec, a vždy až v postgraduálním studiu. Elity totiž nemůže být 28 nebo 35 % populace. Elita jsou 2 až 3 % z populace a prvořadých je tak 6 %. - Petr Piťha v přednášce „Velká iluze českého školství“, přednesené 2. dubna 2008 na zahájení Pedagogických dnů na Univerzitě Hradec Králové“

Rudolf Steiner foto
Rudolf Steiner 14
rakouský filozof 1861 – 1925
„Ve starých kolejích už to dál nepůjde! Budeme-li nadále žít, jak lze žít bez impulsů z duchovního světa,
pak sice budeme moci dál rozvíjet průmysl, banky, univerzity... a vykonávat různá povolání, to vše ale povede k úpadku, k zániku civilizace... Dnes nejde o to říkat: „Tak radikálně to nesmíme brát!“ Nebýt v tomto ohledu radikální vlastně znamená napomáhat vplouvání do úpadku lidstva.“

Miloš Zeman foto
Miloš Zeman 77
prezident České republiky 1944
„Ochutnal jste někdy v životě dobře vyladěnou slivovici, byl jste někdy v moravském sklípku, kde hraje cimbálovka a kde vám dají z koštýře skvělé víno, které zajíte špekem? Pokud ne, přišel jste o hodně a skončíte jako Adolf Hitler. (Z odpovědi prezidenta Zemana studentovi liberecké technické univerzity)“

Josef Florian foto
Josef Florian 1
český nakladatel a překladatel 1873 – 1941
„Místem, kam si chodíme pro vědomosti, jsou knihy samy. Pravou univerzitou dneška je sbírka knih.“

Steve Jobs foto
Steve Jobs 21
americký podnikatel a zakladatel společnosti Apple Inc. 1955 – 2011
„'Zůstaňte hladoví. Zůstaňte blázniví.' (Jobsem proslavená citace, kterou převzal z Whole Earth Catalog, jak uvedl v přednášce na Stanfordské univerzitě.)“

Jan Hus foto
Jan Hus 61
český římskokatolický kněz, reformátor a kazatel 1369 – 1415
„Já, Jan Hus z Husince, mistr svobodných umění a hotový bakalář svatého bohosloví na vysokém učení pražské univerzity, kněz a kazatel potvrzený při kapli zvané Betlémské, svěřuji toto své odvolání Ježíši Kristu, soudci nejspravedlivějšímu, který spolehlivě zná, obhajuje a soudí, činí zřejmou a odměňuje spravedlivou při každého člověka. (Husovo odvolání: přibil jej na vrata Mostecké brány 18.10.1412, když vyhlásila kurie nad Husem ztíženou klatbu).“


Anton Pavlovič Čechov foto
Anton Pavlovič Čechov 63
ruský dramatik a prozaik 1860 – 1904
„Univerzita rozvíjí všechny vlohy včetně hlouposti.“

Robert Green Ingersoll foto
Robert Green Ingersoll 5
důstojník armády Unie Spojených států 1833 – 1899
„Univerzity jsou místa, kde se oblázky leští a diamanty zakalují.“

James Russell Lowell foto
James Russell Lowell 5
americký básník, kritik, editor a diplomat 1819 – 1891
„Není divu, že je na univerzitách tolik moudrosti - každý jí s sebou něco přinese a žádnou si neodnese.“

William Gerhardi foto
William Gerhardi 1
1895 – 1977
„Na univerzitě je zrovna tolik hlupáků jako kdekoli jinde. Jejich hloupost má však pečeť univerzitní výchovy.“


Thomas Carlyle foto
Thomas Carlyle 38
skotský filozof, satirik, esejista, historik a pedagog 1795 – 1881
„Vlastní univerzitou našeho života je sbírka knih.“

Andrew Sullivan foto
Andrew Sullivan 1
novinář, spisovatel, blogger 1963
„My jsme vaše armáda, bojovali jsme ve vašich válkách a chránili vaše domovy. My jsme vaši podnikatelé, kteří vybudovali a udrželi tuto ekonomiku, pro homosexuály stejně jako pro heterosexuály. My jsme vaši učitelé; my jsme vybudovali vaše univerzity a školili vaše vědce. My jsme vaši občanští vůdci, vaši kněží a rabíni, vaši spisovatelé a vynálezci, vaše sportovní idoly a vaši baviči. Od ničeho nás neochraňujte, ale jednejte s námi tak, jako s jakýmkoliv heterosexuálem.“

Václav Klaus foto
Václav Klaus 71
politik, bývalý prezident České republiky 1941
„Přiletěl jsem na jeden den do Guatemaly. Na soukromé univerzitě Francisco Maroquín, posazené v kouzelném údolí v takové skoro džungli, jsem dostal čestný doktorát. Odskočil jsem si tam ze státní návštěvy Mexika. Přijedete tam a oni vás zavedou do knihovny, do dokumentačního oddělení, ukazují vám, co všechno tam mají, a říkají, tak jestli chcete, uděláme malou zkoušku, co je tady v rámci knihovny pod jménem … Ten šok, když zjistíte, co v té guatemalské univerzitě mají mých textů a odkazů na mé texty, je naprosto deprimující. Hned vedle jsou živé sopky. Je to Guatemala. V noci spíte a mezi třetí a čtvrtou hodinou se ozve podivný zvuk, a přestože jste nikdy u sopky nebyli a nevíte, jak má sopka dunět, tak v tom polospánku přesně víte, že to udělala sopka, že to není jiný zvuk. Svou veledůležitost bychom opravdu neměli přeceňovat. Svět je vůči nám hodně shovívavý, hodně férový a hodně pozorný. Ani nevím, jestli si to zasloužíme.“

Petr Piťha foto
Petr Piťha 10
český ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR, lingvis... 1938
„Bez potřebného množství vědomostí člověk dost dobře nemůže přemýšlet, protože nemá o čem a novou informaci nemá kam zařadit a s čím srovnávat. - Petr Piťha v přednášce „Velká iluze českého školství“, přednesené 2. dubna 2008 na zahájení Pedagogických dnů na Univerzitě Hradec Králové“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 43 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .