Citáty na téma určení

Carlos Castaneda foto
Carlos Castaneda 11
peruánský americký autor 1925 – 1998
„Náhoda je detailem předem určeného plánu.“

Lauren Kate foto
Lauren Kate 49
americká spisovatelka 1981
„Někteří andělé jsou určení k pádu.“


Michel De Montaigne foto
Michel De Montaigne 101
francouzský spisovatel 1533 – 1592
„Člověk je ztělesněná nejistota a každý konečný úsudek o něm je falešný. Změna lidského charakteru, nestálost v citovém životě je přirozenou vlastností člověka. Vždyť se mění s počasím, okolnostmi, tělesnými podmínkami, jeho zájmy, schopnostmi, názory a zvyky. Člověk vidí věci různě. Je stálý ve své nestálosti a nestálý ve své stálosti, nesnáší ponurou ctnost pravidelnosti, miluje rozmanitost, je takový i onaký, ze všech stran nekonečný, můžeme o něm pronášet protikladná určení, je to ztělesněný rozpor. Jeho dnešní já je jiné než včerejší, v jeho životě není totožných okamžiků, jeho individualita není dána, je to vyvíjející se struktura, přecházející z jednoho stavu do druhého.“

 Epikúros ze Samu foto
Epikúros ze Samu 59
starověký řecký filozof -341 – -269 př. n. l.
„Štěstí a blaženost nezáleží ani v bohatství, ani ve vysokém úřadě nebo moci, nýbrž v bezbolestném klidu, umírněnosti citů a v takovém stavu duše, jenž dbá mezí určených přírodou.“

Jean Hyppolite foto
Jean Hyppolite 2
francouzský filozof 1907 – 1968
„Svoboda, která dovoluje člověku bloudit od určení k určení nebo se rozplynout v abstraktní nicotě, není svobodou, kterou disponuje člověk, ale svobodou, která disponuje člověkem.“

Viktor Dyk foto
Viktor Dyk 15
český básník, prozaik, dramatik a politik 1877 – 1931
„Pro dva lidi je jen určitá míra lásky, ohraničená a nezměnitelná. Nemiluj přepříliš, chceš-li býti milován - vyčerpáš sám všechnu lásku určenou pro dva. Přemíra lásky, kterou dáváš, ničí možnost lásky, kterou bys měl bráti.“

Alan Turing foto
Alan Turing 3
britský matematik, logik, cryptanalyst a počítačový vědec 1912 – 1954
„Podstatu číslicového počítače můžeme vysvětlit tím, že řekneme, že jsou takové stroje určené k zvládání veškerých operací, které umí dělat lidský počtář. (str. 436)“

Petr Cibulka 2
český politik 1950
„Vašku, jsi prase, jsi prase, jsi hovado! (výrok určený Václavu Havlovi)“


Dietrich Bonhoeffer foto
Dietrich Bonhoeffer 8
německý lutheránský pastor, teolog, disident a antinacista 1906 – 1945
„Utrpení
Proměna divná. Své silné, k činům určené ruce
spoutány máš. A naprosto bezmocen, opuštěn, vidíš
konec svých činů. Vydechneš tedy a s důvěrou, tiše
v silnější ruce svěříš své dílo a spokojen staneš.
Na chvilku, na malý záblesk ses blaženě svobody dotkl,
pak jsi ji odevzdal Bohu, aby ji dovršil slavně. (na cestě ke svobodě)“

 Madonna foto
Madonna 98
americká zpěvačka, skladatelka a herečka 1958
„Jestliže si o něco musíte říci více než jednou nebo dvakrát, pak to určitě není určené pro vás.“

Chuck Palahniuk foto
Chuck Palahniuk 63
americký spisovatel 1962
„Televizní soutěže jsou určené k tomu, abychom měli lepší pocit z náhodně volených, nepoužitelných faktů, které nám všem zbyly po vzdělávání.“

Terry Pratchett foto
Terry Pratchett 181
anglický spisovatel 1948 – 2015
„Vrazi si uvědomili, že oni sice mají šaty plné věciček určených k zabíjení lidí, ale strážník Navážka má jednu takovou na konci každé paže. Aby se tak řeklo, víc při ruce.
(Muži ve zbrani)“


Anne Rice foto
Anne Rice 9
americká spisovatelka 1941
„Čas od času si představuji nebe jako obrovskou knihovnu s nekonečným množstvím svazků, plnou obrazů a soch určených ke zkoumání. Vidím smrt jako bránu k vědění. Myslíte, že to 'potom' může takhle vypadat? Pravděpodobněji než jediná velkolepě nudná odpověď na všechny naše niterné otázky? (Ramses Prokletý)“

Niels Bohr foto
Niels Bohr 6
dánský fyzik a laureát Nobelovy ceny 1885 – 1962
„Všichni se shodujeme v tom, že vaše teorie je ztřeštěná. Zdá se mi však málo ztřeštěná na to, aby bylo pravděpodobné, že je pravdivá.(výrok určený Wolfgangu Paulimu)“

Cyril Northcote Parkinson foto
Cyril Northcote Parkinson 38
britský námořní historik 1909 – 1993
„Práce se rozpíná tak, aby vyplnila čas určený k jejímu dokončení.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .