Citáty na téma úsudek

Jean Jacques Rousseau foto
Jean Jacques Rousseau 110
ženevský filozof 1712 – 1778
„Zařizujeme si budoucnost podle toho, co nám vyhovuje dnes, nevědouce, zdali nám to bude vyhovovat zítra; děláme si o sobě úsudek, jako bychom byli stále stejní, a přitom se každodenně měníme. Kdo ví, zdali budeme milovat, co milujeme, chtít, co chceme... zdali probíhající změny tělesné nezmění naši duši a zdali nenalezneme své neštěstí právě v tom, co si zařizujeme pro své štěstí?“

William Shakespeare foto
William Shakespeare 209
anglický básník a dramatik 1564 – 1616
„Vyslyš každého, ale ponech si svůj úsudek.“


Marie von Ebner-Eschenbach foto
Marie von Ebner-Eschenbach 39
česká spisovatelka 1830 – 1916
„Úsudek je možné vyvrátit, předsudek nikoli.“

Marcus Tullius Cicero foto
Marcus Tullius Cicero 327
římský filozof a státník -106 – -43 př. n. l.
„Úsudek, rozvahu a radu lze nalézt u starců.“

Henry David Thoreau foto
Henry David Thoreau 102
americký autor a přírodovědec 1817 – 1862
„Mnoho mužů slouží státu ne jako lidé, ale jako stroje. Oni tvoří armádu, zálohy…ve většině případů nevládnou vlastním úsudkem, nebo morálním smyslem, jsou jako stromy a půda a kameny….Takoví lidé si nezaslouží více respektu než slamění strašáci. Mají stejnou cenu jako poslušní psi nebo koně. A přece jsou právě tito lidé považováni za dobré občany.“

R. Gould foto
R. Gould 1
americký politik 1857 – 1946
„Pravda v tom nejlepším slova smyslu, který známe, musí být naším cílem bez ohledu na ato, kam nás povede. Každý sebeklam přináší chybný úsudek a za ním následuje chybné rozhodnutí, které může mít nepředvídatelné důsledky pro náš život.“

Michel De Montaigne foto
Michel De Montaigne 101
francouzský spisovatel 1533 – 1592
„Člověk je ztělesněná nejistota a každý konečný úsudek o něm je falešný. Změna lidského charakteru, nestálost v citovém životě je přirozenou vlastností člověka. Vždyť se mění s počasím, okolnostmi, tělesnými podmínkami, jeho zájmy, schopnostmi, názory a zvyky. Člověk vidí věci různě. Je stálý ve své nestálosti a nestálý ve své stálosti, nesnáší ponurou ctnost pravidelnosti, miluje rozmanitost, je takový i onaký, ze všech stran nekonečný, můžeme o něm pronášet protikladná určení, je to ztělesněný rozpor. Jeho dnešní já je jiné než včerejší, v jeho životě není totožných okamžiků, jeho individualita není dána, je to vyvíjející se struktura, přecházející z jednoho stavu do druhého.“

Marie von Ebner-Eschenbach foto
Marie von Ebner-Eschenbach 39
česká spisovatelka 1830 – 1916
„Úsudek lze vyvrátit, předsudek nikoli.“


Josef Štolba foto
Josef Štolba 1
český notář, právník a spisovatel 1846 – 1930
„Kdyby byly úsudky žen o ženách pravé, nebylo by na světě ani jediné krásné ženy.“

  Konfucius foto
Konfucius 101
čínský učitel, editor, politik a filozof -550 – -478 př. n. l.
„Jestliže dav někoho nenávidí, je třeba, dříve, než jej odsoudíme, dobře uvážit, proč je tomu tak. Jestliže je dav někomu nakloněn, je třeba rovněž, dříve než si učiníme úsudek, dobře uvážit, proč je tomu tak.“

Karel Poláček foto
Karel Poláček 21
český humorista, novinář, romanopisec, scénárista a spiso... 1892 – 1944
„Záliba ve frázích vzniká z neznalosti fakt, z nepřítomnosti myšlenky a nedostatku úsudku vlastního, čímž se frázista dopouští zločinu podvodu.“

François de La  Rochefoucauld foto
François de La Rochefoucauld 541
francouzský autor monografií 1747 – 1827
„Nepřátelé se v úsudku o nás blíží víc pravdě, než my sami.“


François de La  Rochefoucauld foto
François de La Rochefoucauld 541
francouzský autor monografií 1747 – 1827
„Naši nepřátelé jsou rozhodně blíž pravdě se svými úsudky o nás než my sami.“

Zdeněk Jirotka foto
Zdeněk Jirotka 7
český dramatik, humorista, novinář, publicista, romanopis... 1911 – 2003
„Naše úsudky o bližních by nikdy neměly být prohlašovány s konečnou platností. Člověk je příliš složitý, než aby mohl být tříděn a vtěsnán do nějaké formule.“

François de La  Rochefoucauld foto
François de La Rochefoucauld 541
francouzský autor monografií 1747 – 1827
„Lež se někdy tak rafinovaně maskuje za pravdu, že nenechat se jí oklamat, znamenalo by nemít zdravý úsudek.“

Marcus Tullius Cicero foto
Marcus Tullius Cicero 327
římský filozof a státník -106 – -43 př. n. l.
„Velké věci nevznikají tělesnou silou, mrštností a rychlostí, nýbrž z rozvahy, vážnosti a zdravého správného úsudku.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 43 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .