Citáty na téma úžas

Arthur Golden 4
americký romanopisec 1956
„Zármutek je něco zvláštního; neubráníme se mu. Je jako okno, které se otvírá o své vlastní vůli. V místnosti je stále chladněji a nám nezbývá než se chět zimou. Ale to okno se pokaždé otevře o trochu méně a jednoho dne se s úžasem ptáme, kam se podělo.“

Jostein Gaarder foto
Jostein Gaarder 42
norský autor 1952
„Lidé by z toho šíleli, kdyby astronomové objevili novou planetu. Ale zastavit se v úžasu nad svou vlastní nedokážou.“


Karel Čapek foto
Karel Čapek 220
český spisovatel 1890 – 1938
„Ženy se nevystrojují pro úžas a obdiv nás mužů, nýbrž pro úžas a podiv žen.“

Otto František Babler foto
Otto František Babler 357
český knihovník a překladatel 1901 – 1984
„Poezie je mluva, kterou si vytváří básník, když chce vyjádřit svůj největší úžas.“

Karel Čapek foto
Karel Čapek 220
český spisovatel 1890 – 1938
„Poznat nesmírnou složitost skutečnosti, to je pro mne věc úcty k životu, která stupňuje v úžas.“

Jaroslav Putík foto
Jaroslav Putík 43
český spisovatel 1923 – 2013
„Tvůrčí síla některých umělců budí úžas. Když Rossinimu upadla právě napsaná árie, nenamáhal se ji zvedat, ale hned napsal jinou. Ne, ne, lidé si nejsou rovni.“

Emanuel Rádl foto
Emanuel Rádl 12
český biolog, filozof a politický spisovatel 1873 – 1942
„Ježíš přišel mezi lidi bezbranný, neměl ani doporučení ani peněz ani obydlí ani služebníků ani lidových mas ani úřadů ani policie, ba ani psacího pera neměl. Předstoupil sám a sám před lid pouze se svým novým poselstvím. Láska, kázání, poučování, chvála a kritika a ovšem znalost Starého zákona byly jedinou jeho zbraní. Nemá filosof hledět s úžasem na takový podnik, čistou myšlenku založit vládu nad lidmi, podnik, proti kterému je učení Pythagorovo o filosofii mimo světský ruch anebo učení Platonovo o filosofech králích jen hrubým tápáním po zemi. (Útěcha z filosofie)“

Karel Čapek foto
Karel Čapek 220
český spisovatel 1890 – 1938
„Člověk se prý stal člověkem, když začal mluvit; ale jakmile začal mluvit, udělal druhého dne vtip: našel s úžasem, že se slovy možno si hrát. (...) Dávný člověk žasl nad kejklířstvím slov, jimiž je možno obracet vše naruby; toho překvapení se ovšem nezbavil ani nenasytil dodneška.“


„Vězení je obludárium. Ani v nejvěhlasnějších cirkusech nemají tušení, oč přicházejí. Budu vaším principálem a provedu vás po tomto koutku pekla. Připravte se na to,ž e oněmíte úžasem. Pokud je ruka skutečně rychlejší než oko, nikdy nebudete vědět, která bije. Sám vím, že jsem to nevěděl. (Život po smrti)“

Louis Evely 11
kněz 1910 – 1985
„Víra udržuje naši mysl pozdviženou k Bohu, působí, že náš styk s Bohem je osobní, živý, pozorný, plný úžasu, objevů i naděje. To je nejkrásnější definice víry a manželská láska se podobá tomu, co tato definice vyjadřuje. Manželství zachovává mysl každého z manželů pozdviženou k tomu druhému. „Pozdvihuji své oči k horám, odkud přichází spása.““

Johann Wolfgang von Goethe foto
Johann Wolfgang von Goethe 310
německý spisovatel 1749 – 1832
„Tu stojíme ovšem před něčím božským, co mě uvádí v radostný úžas. Kdyby tomu skutečně bylo tak, že by toto krmení cizího mláděte procházelo vší přírodou jako něco obecně zákonitého, byla by tím rozluštěna mnohá hádanka a s hlubokým přesvědčením bychom mohli říci, že se Bůh smiluje nad mladými krkavci, kteříž volají k němu. (Rozhovory s Goethem)“

E. L. James foto
E. L. James 10
britská spisovatelka 1963
„„Znamená to, že se se mnou dnes v noci pomiluješ?” Do háje. Opravdu jsem to řekla? V úžasu
se mu pootevřou ústa, ale rychle se vzpamatuje.
„Ne, Anastasie, to teda neznamená. Tak za prvé, já se nemiluju. Jen šukám… a tvrdě.“


Stephen King foto
Stephen King 197
americký spisovatel 1947
„Pro muže se láska skládá ze stejných dílů : chtíče a úžasu. Ten úžas ženy chápou, o chtíči si jen myslí, že ho chápou. Jen málo z nich, tak jedna z dvaceti má alespoň představu o tom, co to ve skutečnosti je a jak hluboké má kořeny. /Pytel kostí/“

Erazim Kohák foto
Erazim Kohák 9
český filozof, spisovatel a vysokoškolský pedagog 1933
„Sto let po osvobození černochů představovala myšlenka osvobození zvířat znovuzrození ideálu svobody, rovnosti a bratrství. S úžasem jsme si uvědomili, že zvířata, která jsme po generace vnímali spolu s nerosty a stromy jako inventář světa, jsou naši bližní, človíčkové v kožíškách.“

Amy Tan foto
Amy Tan 2
americká spisovatelka 1952
„Uchovávat si falešné naděje znamená si prodlužovat trápení. - Údolí úžasu“

Amy Tan foto
Amy Tan 2
americká spisovatelka 1952
„Vzdorovat mnoho, poslouchat málo. - Údolí úžasu“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 23 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .