Citáty na téma vedení

Stephen Covey foto
Stephen Covey 11
americký pedagog, autor, podnikatel a motivační řečník 1932 – 2012
„Řízení bez vedení je jako rozkládání lehátek na palubě Titaniku.“

Warren Buffet foto
Warren Buffet 17
američan průmyslník, investor a filantrop 1930
„Pokud vlastníte akcie úžasné firmy s úžasným vedením, tak ideální délka držení akcií je napořád.“


Miloš Jakeš foto
Miloš Jakeš 25
československý politik 1922
„"Někteří členové strany a funkcionáři během listopadových událostí, včetně bývalého předsedy KSČM J. Svobody, podporovali opozici v době, kdy strana usilovala cestou přestavby o potřebné změny a překonání nedostatků a po 17. listopadu projevovali náramnou radost, že byl za jejich účasti svržen „totalitní“ režim. Tito lidé se, ať již v myslné představě, že pomohou socialismu, anebo se zlými úmysly, spojili s jeho nepřáteli. Nelze jim odpustit, s jakou aktivitou a servilností vůči strůjcům státního převratu se podíleli na hanobení revoluční minulosti a restauraci kapitalismu. Zazářil mezi nimi Valtr Komárek. Tento někdy až servilně se nám podbízející ředitel Prognostického ústavu ČSAV měl otevřené dveře k většině vedoucích představitelů strany a vlády. Aktivně se podílel na vypracování cest dalšího sociálně ekonomického rozvoje. Analýzy a návrhy vycházející z Prognostického ústavu, jemuž jeho kritici říkali „Jakešova věštírna“, byly vedením strany využívány. Proto bylo pro mne a nejenom pro mne překvapující, jak se tento „prominentní“ ředitel stal v listopadu předním kritikem socialismu a hlavním licoměrným žalobcem vedení strany, které nazval „mafií“. Skutečnost ovšem byla taková, že pokud lze vůbec mluvit o nějaké mafii, pak fungovala především v Prognostickém ústavu v čele s V. Komárkem. Svědčí o tom, že z jeho nepočetných řad vzešli vedle Komárka Klaus, Dyba, Dlouhý a další, kteří stanuli ve vysokých vládních funkcích a dnes navlékli dresy různých politických stran. Patří mezi ně nemálo bývalých členů a funkcionářů KSČ, kteří byli po roce 1968 vyloučeni nebo vyškrnuti. Jejich přisluhování V. Havlovi a jiným představitelům dnešní moci, jejich neochota či zbabělost postavit se na stranu socialismu třeba – jak kdysi uváděli – „s lidskou tváří“, zcela jasně odhalily jejich „pravou tvář“ a jejich skutečné úmysly, které se už dnes – na rozdíl od roku 1968 – nesnaží zastírat." (s. 118)“

Alexandr Fadějev foto
Alexandr Fadějev 2
sovětský spisovatel a politik 1901 – 1956
„Nevidím možnost dále žít, protože umění, kterému jsem věnoval svůj život, bylo zahubeno samolibě negramotným vedením strany a nyní už se nedá napravit. (…) Můj život jako spisovatele ztrácí všechen smysl a já s velikou radostí, abych se oprostil od této hnusné existence, kdy se na tebe sype podlost, lži a pomluvy, odcházím z tohoto života. Mojí poslední nadějí bylo aspoň to říct lidem, kteří vládnou státu, ale po dobu již tří let mne bez ohledu na mé prosby nemohou přijmout.“

John C. Maxwell foto
John C. Maxwell 27
americký autor, reproduktor a pastor 1947
„Lidé, kteří nejsou schopni vybudovat pevné, dlouhodobé vztahy, brzy zjistí, že nejsou schopni ani dlouhodobého a efektivního vedení ostatních.“

Immanuel Kant foto
Immanuel Kant 70
německý filozof 1724 – 1804
„Nedospělost je neschopnost užívat svého rozumu bez cizího vedení.“

Herbert George Wells foto
Herbert George Wells 15
anglický spisovatel 1866 – 1946
„Britský lid je národ lvů, vedený osly.“

Jack Welch foto
Jack Welch 47
americký výkonný ředitel General Electric 1935
„V mnoha firmách je vedení lidí to, co se dělá jen když zbude čas.“


„Je cesta moudrosti a cesta nevědomosti. Jsou od sebe odděleny a vedou k různým cílům... Setrvávajíce v nevědomosti a považující se za moudré a učené, hlupáci bloudí sem a tam jako slepci vedení slepcem.“

Reinhard K. Sprenger foto
Reinhard K. Sprenger 24
německý hudebník 1953
„Osudnou chybou vedení není skutečnost, že je příliš vzdálen od lidu, který řídí, nýbrž že se od něho nevzdálil dostatečně daleko.“

Jonas Ridderstrale foto
Jonas Ridderstrale 56
švédský obchodní teoretik 1966
„Seženete-li do vedení firmy dostatek stejně smýšlejících lidí, začnou se procesy sami od sebe zlepšovat. Lidé zde rádi vynalézají a to přitahuje další, kteří rádi vynalézají.“

Julien Offray de La Mettrie foto
Julien Offray de La Mettrie 5
francouzský lékař a filozof 1709 – 1751
„Duch špatně vedený je jako herec zkažený venkovskou scénou.“


Marcus Tullius Cicero foto
Marcus Tullius Cicero 327
římský filozof a státník -106 – -43 př. n. l.
„Pod vedením přírody nemůžeme nikterak pochybit.“

Jack Welch foto
Jack Welch 47
americký výkonný ředitel General Electric 1935
„Řízení je dobré, pokud funguje, ale vedení je cestou k vítězství.“

Reinhard K. Sprenger foto
Reinhard K. Sprenger 24
německý hudebník 1953
„Vedení je vztah.“

Mike Krzyzewski foto
Mike Krzyzewski 18
americký basketbalový hráč a trenér 1947
„Příliš mnoho pravidel stojí v cestě vedení. Prostě vás uzavírají do krabice. Lidé stanovují pravidla, aby se nemuseli rozhodovat.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 59 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .