Citáty na téma vědění

  Konfucius foto
Konfucius 101
čínský učitel, editor, politik a filozof -550 – -478 př. n. l.
„Vědět, že víme, to co víme, a vědět, že nevíme to, co nevíme, je opravdové vědění.“

Erich Maria Remarque foto
Erich Maria Remarque 135
německý spisovatel 1898 – 1970
„Nikdy toho nechtěj moc vědět. Čím méně toho člověk ví, tím snadněji se mu žije. Vědění činí člověka svobodným - ale nešťastným.“


Erich Maria Remarque foto
Erich Maria Remarque 135
německý spisovatel 1898 – 1970
„Napil se a pohlédl na mne obrovskýma modrýma očima, které seděly v jeho obličeji jako kus nebe. „Nikdy toho nechtěj moc vědět! Čím méně toho člověk ví, tím snadněji se mu žije. Vědění činí člověka svobodným – ale nešťastným. Pojď, napij se se mnou na naivnost, hloupost a na to, co k tomu patří – na lásku, na víru v budoucnost, na sny o štěstí – na nádhernou hloupost, na ztracený ráj.““

Robert Fulghum foto
Robert Fulghum 98
americký spisovatel, pastor a učitel 1937
„Věřím, že fantazie je silnější než vědění.
Že mýty mají větší moc než historie.
Že sny jsou mocnější než skutečnost.
Že naděje vždy zvítězí nad zkušeností.
Že smích je jediným lékem na zármutek.
A věřím, že láska je silnější než smrt.“

Johann Wolfgang von Goethe foto
Johann Wolfgang von Goethe 310
německý spisovatel 1749 – 1832
„Nestačí vědět, vědění se musí použít.“

„Z mnohého vědění mnoho smutku.“

Charles Darwin foto
Charles Darwin 20
britský přírodovědec 1809 – 1882
„Nevědomost vystupuje vždy sebevědoměji než vědění. “

Jack Kerouac foto
Jack Kerouac 17
americký spisovatel 1922 – 1969
„Když ztratíte rozum, dosáhnete nejvyššího dokonalého vědění.“


George Bernard Shaw foto
George Bernard Shaw 281
irský dramatik 1856 – 1950
„Jediná cesta k vědění je činnost.“

 Osho foto
Osho 73
indický mystik 1931 – 1990
„Víra prostě dokazuje nevědomost, nevědění.“

Albert Einstein foto
Albert Einstein 150
německo-americký fyzik, autor teorie relativity 1879 – 1955
„Kdokoliv si míní osvojovat právo soudce na poli pravdy a vědění, ten ať čeká, že ho zdrtí smích bohů.“

Albert Einstein foto
Albert Einstein 150
německo-americký fyzik, autor teorie relativity 1879 – 1955
„Fantazie je důležitější než vědění.“


Herbert Spencer foto
Herbert Spencer 10
anglický filozof, biolog, sociolog a prominentní klasický... 1820 – 1903
„Hlavním cílem vzdělání není vědění, nýbrž jednání.“

 Sókratés foto
Sókratés 70
klasický řecký filozof -469 – -399 př. n. l.
„Existuje jen jedno dobro a to je vědění. Existuje jen jedno zlo a to je nevědomost.“

George Bernard Shaw foto
George Bernard Shaw 281
irský dramatik 1856 – 1950
„Kde není náboženství, stává se dobrým mravem pokrytectví. Kde není vědění, nevědění se samo prohlásí vědou.“

 Aristoteles foto
Aristoteles 122
klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel zápa... -383 – -321 př. n. l.
„Zkušenost na rozdíl od vědění ví, ale neví proč.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 85 citátů

Obrázky s citáty na téma vědění

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .