Citáty na téma vidění

 Sofoklés foto
Sofoklés 48
starověký řecký tragéd -497 – -406 př. n. l.
„Hledej a najdeš - jen neviděné zůstane neodhaleno.“

Lúcia dos Santos foto
Lúcia dos Santos 1
1907 – 2005
„Tajemství, které nám Panna svěřila, spočívá ve třech odlišných věcech, dvě z nich chci nyní odhalit. První bylo vidění pekla. Madona nám ukázala velké moře ohně, které bylo jakoby pod zemí. Do tohoto ohně byli ponořeni démoni a duše jako průhledné černé nebo bronzové řeřavé uhlíky s lidským tvarem, které se míhaly v požáru a byly nesené plameny, které z nich vycházely spolu s mraky kouře a padaly na všechny strany tak, jako padají jiskry při velkých požárech, bez tíže, či rovnováhy, uprostřed bolestných výkřiků a vzdechů plných zoufalství, které vyvolávaly děs a naháněly strach.“


Andy Warhol foto
Andy Warhol 25
americký výtvarník a režisér 1928 – 1987
„Když se podívám do zrcadla, určitě nic neuvidím. Podle lidí jsem zrcadlo a když se zrcadlo podívá do zrcadla, co je tam k vidění?“

 Stendhal foto
Stendhal 60
francouzský spisovatel 1783 – 1842
„Mezi lidmi je možná tolik způsobů cítění jako způsobů vidění.“

Ambrose Bierce foto
Ambrose Bierce 85
americký novinář, spisovatel novel, fabulist a satirik 1842 – 1913
„Realismus - umění, jak zobrazovat skutečnost viděnou očima ropuchy.“

Jehuda Amichai foto
Jehuda Amichai 15
německo-izraelský spisovatel 1924 – 2000
„Každý inteligentní člověk, ať je to umělec nebo ne - matematik, lékař, vědec - má poetický způsob vidění a popisu světa.“

Karel Čapek foto
Karel Čapek 220
český spisovatel 1890 – 1938
„Humor je jisté vidění světa, je to umění vidět svět.“

„Znali se od vidění, ale po prvním dítěti ustalo i to.“


„Znali se jen od vidění, ale po prvním dítěti ustalo i to.“

Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Člověk by měl být po celý život turistou - aby viděl ze světa jen to, co stojí za vidění.“

 Bahá'u'lláh foto
Bahá'u'lláh 26
zakladatel Bahá'í Faith 1817 – 1892
„Ó člověče dvojího vidění! Zavři jedno oko a otevři druhé. Zavři jedno vůči světu a všemu, co je v něm, a otevři druhé před svatozáří krásy Milovaného.“

„Děkuji ti, že jsi mne stvořil jako Lidskou Bytost! Děkuji ti, že jsi mi pomohl stát se válečníkem! Děkuji ti za všechna svoje vítězství a za všechny svoje porážky. Děkuji ti za dar vidění i za slepotu, v níž jsem viděl dál... - Malý Velký Muž“


Sri Chinmoy foto
Sri Chinmoy 196
indický spisovatel a guru 1931 – 2007
„Viděním minulosti nezískávám nic.
Poznáním budoucnosti získávám málo.
Žitím v přítomnosti získávám vše.“

Alice Hoffman 17
spisovatelka, dětská spisovatelka 1952
„Fakt, že láska je slepá mě nesmírně fascinoval. Je možné, že někdo nevidí to, co má přímo před očima? Má snad žár vášně tu moczměnit vidění člověka, takže to, co je lež, se stane pravdou a sama pravda se stane neviditelnou?“

Tahereh Mafi 33
1988
„Moje oči jsou profesionální zloději, kteří ukradnou vše, co je k vidění, a uloží to v mé mysli. (Jsem roztříštěná - Juliette)“

Josef Hrabák 1
český literární historik, literární kritik, literární teo... 1912 – 1987
„V Mahenově vidění světa se neustále střetává dvojí postoj: dějovost a imprese, dojmovost. Rovnováhu mezi nimi nachází Mahen jen výjimečně. Proto se jeho práce jeví jako improvizované, nedokončené, a to je vzdaluje nejednou i dnešnímu chápání krásné prózy.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 26 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .