Citáty na téma vina

Nemohu nabídnout nic než krev, dřinu, slzy a pot. Čekají nás nejtěžší zkoušky. Máme před sebou mnoho, mnoho dlouhých měsíců bojů a utrpení. Tážete se, jaká je naše politika? Řeknu: Vésti válku na moři, na souši a ve vzduchu s celou mocí a ze všech sil, které nám Bůh může dát. Vésti válku proti obludné tyranii, která nebyla nikdy překonána v ponurém, žalostném seznamu lidských vin.

Winston Churchill foto
Winston Churchill 79
premiér Spojeného království během druhé světové války 1874 – 1965

Slova "míti se" neberu hmotně. Někdo se nemá nikdy a někdo pořád. Mít se to není stav peněženky, nebo úspěchů, to je dispozice. Být šťasten - to znamená umět to. Radovat se ze všeho, z každého dne, z každé hodiny. Raduji se. A proto se mám. A pořád. I když někdy, občas, ne. A vždycky jen svou vinou.

Miroslav Horníček foto
Miroslav Horníček 104
český dabér, dramatici, herec, humorista, moderátor, publ... 1918 – 2003

Hříšníci v pekle budou na věky vinu klást své vlastní vůli. Peklo jsou rozumová muka svědomí.

Richard Baxter foto
Richard Baxter 30
anglický puritánský církevní vůdce, básník 1615 – 1691

Niekedy si ľudia neuvedomujú, čo sľubujú. (Na vine sú hviezdy)

John Green foto
John Green 34
1977

'Vzdělancům mého národa': Jak velikou znalostí věci vynikáte mnozí z Vás, v tom za svědky stavím Vás samy. Ale že zároveň znamenitě vynikáte nečinností a malátností skoro všichni, to jsem se rozhodl veřejně Vám vytknouti. Jestliže se chcete nad tím urážeti, mám po ruce svědky, které nebudete moci snadno odmítnouti, neboť postavím proti Vám samu skutečnost. Vidíte, co všechno nekonají jiné národy? S jakou obratností vzdělávají své rodné jazyky? Vidíte Italy, Francouze, Němce, Angličany, Nizozemce, kteří všechnu moudrost Řeků a Římanů znamenitě převedli do svých řečišť? Nic není ve vědách, nic není v dějinách, nic ani zřejmého ani tajného, co by tito neodevzdali ke čtení svým krajanům. Ale kdo z Vás poskytl něco podobného naší vlasti? Kdo napsal našim lidem o stavbě světa? Kdo ukázal způsob, jak pozorovati po-hyby nebeské? Kdo naučil zpytovati prvky, vlastnosti a síly přírodních těles? Kdo otevřel divadlo okršku zemského? Kdo dal našim poznati jemnosti geometrie? Kdo okusiti příjemnosti optiky? Kdo utkal pořad dějin? Kdo popsal původ, polohu a různé zvyky národů na světě bydlících? Kdo vyložil něco o způsobu řečnickém a kdo ukázal cestu, jak říditi myšlení? Domníváte se, že jest možno trpěti Vám dále, aby každý směl žíti pro sebe sama a nepodnikati žádných prací pro rozmnožení vážnosti vlasti? Myslíte si, že našemu jazyku chybí buď ta bohatost, nebo ten lesk, aby bylo možno kterékoli věci vystihnouti řečí? Zřejmě se mýlíte. Nikde není nic tak nesnadného, co bychom nemohli srozumitelně a výstižně vyjádřit naším jazykem, jen kdyby k tomu přistoupila přičinlivost a práce! Dosud nepochopil vznešenost našeho jazyka ten, kdo jej považuje za málo bohatý neb málo půvabný. Ne na něm, na mou věru, na nás je vina, kteří nad míru zanedbáváme jeho pěstování!

Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský 105
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel,... 1592 – 1670

Člověk přestane milovat tehdy, když druhému přisoudí vinu za své neštěstí.

Ivan Fontana foto
Ivan Fontana 100
1946

Umět milovat předpokládá dvojí - umět přehlížet nedostatky toho druhého a umět mu odpouštět viny.

Jeremy Bentham foto
Jeremy Bentham 9
britský filosof, právník a sociální reformátor 1748 – 1832

Člověk nakonec vždycky vše ztrácí svou vinou.

Vítězslav Nezval foto
Vítězslav Nezval 17
český básník, spisovatel a překladatel 1900 – 1958

Dokonalý milenecký vztah je ten, v němž žádný z obou milenců nepokládá soulož za svou vinu.

Walter Benjamin foto
Walter Benjamin 18
německý literární kritik, filozof a sociální kritik 1892 – 1940

Patří k tajemným zákonům života, že nevinní nesou vinu za viníky.

Milan Kundera foto
Milan Kundera 61
český básník, dramatik a romanopisec 1929

Když se večer vracím domů, slyším, jak si mezi sebou povídají ty velké ďábelské stromy. Nerozumím jim, ale je to má vina.

Jean-François Millet foto
Jean-François Millet 2
francouzský malíř 1814 – 1875

To, že Cikán je dnes vnímané hanlivě, to není vina ani neonacistů, ani Čechů, ani Turků. To je v prvé řadě hanba Romů. Jejich dlouhá staletí pěstovaný životní styl a životní hodnoty chtěj nechtěj kolidují a kolidovaly s hodnotami ve všech civilizovaných zemích.

Tomio Okamura foto
Tomio Okamura 4
český člen českého Parlamentu (2013–2017) a senátor české... 1972

/je sedm duchovních skutků milosrdenství/ - a ty sú: učiti hlúpého, raditi pochybujícímu, tresktati hřěšícieho, těšiti zarmúceného neb smutného, odpustiti vinu blížniemu, trpěti mile protivenstvie křivé, modliti sě i za nepřátely.

Jan Hus foto
Jan Hus 61
český římskokatolický kněz, reformátor a kazatel 1369 – 1415

In vino veritas, in pivo taky.


Žádná vina není zapomenuta, když o ní ví svědomí.

Stefan Zweig foto
Stefan Zweig 50
rakouský básník, překladatel a romanopisec 1881 – 1942

Trpí-li se ve dvou a nemohou-li si ti dva navzájem pomoci, jitří se jejich bolest až osudně: vždycky to končí tím, že jeden druhému přičítá za vinu, že trpí.

Romain Rolland foto
Romain Rolland 90
francouzský autor 1866 – 1944

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 135 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .