Citáty na téma vláda

Terry Pratchett foto
Terry Pratchett 181
anglický spisovatel 1948 – 2015
„Vědění je nebezpečné, což je jeden z důvodů proč různé vlády hlídají a pečlivě cenzurují lidi, kteří dokážou myslet efektivněji než ostatní.“

Charles Bukowski foto
Charles Bukowski 75
americký básník a spisovatel 1920 – 1994
„Jakmile lidé ovládnou vlády, přestanou je potřebovat; do té doby nás nepřestanou mrdat.“


Winston Churchill foto
Winston Churchill 78
premiér Spojeného království během druhé světové války 1874 – 1965
„Demokracie je nejhorší způsob vlády na světě. Mimo těch ostatních způsobů.“

Winston Churchill foto
Winston Churchill 78
premiér Spojeného království během druhé světové války 1874 – 1965
„Liberální demokracie je ten nejhorší způsob vlády, jaký znám. Až na to, že neexistuje žádný lepší.“

Paulo Coelho foto
Paulo Coelho 138
brazilský textař a spisovatel 1947
„V určité chvíli své existence ztratíme vládu nad svým životem, a ten pak podléhá osudu. To je největší lež na světě.“

 Seneca foto
Seneca 491
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Vláda založená na nespravedlnosti nemá nikdy dlouhé trvání.“

Edmund Burke foto
Edmund Burke 12
anglo-irský státník 1729 – 1797
„Demokracie se může lehce stát vládou darebáků“

Albert Einstein foto
Albert Einstein 150
německo-americký fyzik, autor teorie relativity 1879 – 1955
„Političtí vůdcové i vlády vděčí za své postavení zčásti prostě moci, zčásti tomu, že si je lidé zvolili. Nelze je považovat za představitele duchovně a morálně výše postavené části národa.“


Gary Snyder foto
Gary Snyder 2
americký básník 1930
„Špiníme svůj vzduch a vodu a žijeme ve hluku a špíně, které by žádné jiné zvíře nesneslo a zároveň nám politikové a reklama říkají, že jsme se nikdy neměli tak dobře. Závislost moderních vlád na podobných nepravdách vede k hanebnému znečišt'ování mysli: televize, rozhlas, film a valná část školské výchovy.“

Roy Littlesun foto
Roy Littlesun 12
Stařešina kmene Hopi 1934
„Dnešní svět je velmi oficiální. Centrum vlády už není kuchyň jako bývala dříve, je to mimo naše domy. Záměrem inkvizice je plně vykořenit ženu i muže, vytvořit lidské roboty. Dochází to až do úrovně kdy máme umělé dělohy, umělé spermata, umělou krev přicházející z umělého jídla, umělé oplodňování, umělé porody, umělé mozky s mikročipy, umělé způsoby života, umělé životní prostředí i umělou smrt. A když to všechno dáte dohromady, to všechno se nějakým způsobem snaží o vytvoření nižšího boha. To už dávno není science fiction, je to velmi zřetelně zjevné, je to tady, to žijeme.“

Miloš Zeman foto
Miloš Zeman 77
prezident České republiky 1944
„Vláda, která toleruje zloděje a tuneláře je sama objektivně vládou zlodějů a tunelářů.“

Ronald Reagan foto
Ronald Reagan 19
americký politik, 40. prezident Spojených států 1911 – 2004
„Nejděsivější slova, jaká v angličtině jsou: Jsem z vlády a přišel jsem pomoct.“


Ralph Waldo Emerson foto
Ralph Waldo Emerson 80
americký filozof, esejista a básník 1803 – 1882
„Demokracie je vláda tyranů korigovaná novináři.“

Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský 101
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel,... 1592 – 1670
„Na tebe národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti nemohu, nýbrž tebe pokladů svých, kteréž mi byl svěřil Pán, dědicem činím. 'Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český!' A pro tuto naději tebe dědicem činím všeho toho, co jsem koli po předcích svých zdědila:Napřed milost k pravdě Boží čisté, kterouž nám před jinými národy prvé službou Mistra Jana Husa našeho ukazovati začal Pán.Druhé, poroučím tobě horlivou žádost k vyrozumívání vždy plnějšímu a jasnějšímu té pravdy Boží, abys znajíc Hospodina hojněji jej poznávati se snažovala. A poněvadž Pán náš Písma svatá zpytovati poručil, odkazuji tobě za dědictví knihu Boží, Bibli svatou.Třetí, poroučím obzvláště také milost (lásku) k církevnímu řádu a milostné té kázni, kteráž mezi dítkami Božími býti má a musí. Čtvrté, odevzdávám horlivost k sloužení Pánu Bohu a k sloužení jemu jedním ramenem. Páté, odevzdávám tobě také a synům tvým snažnost v pulérování (tříbení), vyčišťování a vzdělání milého našeho a milostného otcovského jazyka. Šesté, odkazuji tobě mládeže lepší, pilnější a zdárnější cvičení, nežli bývalo. Kšaft umírající matky Jednoty Bratrské ("šestero odkazů")“

George Washington foto
George Washington 5
1. Prezident Spojených států amerických 1732 – 1799
„Svobodní lidé by nejen měli být ozbrojeni a disciplinovaní, ale měli by mít dostatek zbraní a munice, aby uhájili svou nezávislost před kýmkoliv, kdo by je chtěl utlačovat – včetně jejich vlastní vlády.“

Thomas Jefferson foto
Thomas Jefferson 17
3. prezident Spojených států amerických 1743 – 1826
„Všichni lidé jsou stvořeni jako sobě rovní a jejich Stvořitel je opatřil určitými nezcizitelnými právy, mezi něž patří život, svoboda a usilování o štěstí. K zajištění těchto práv se ustavují vlády, jejichž spravedlivá moc vyplývá ze souhlasu těch, kterým vládnou. Kdykoli se nějaká forma vlády zprotiví těmto cílům, má lid právo ji změnit nebo zrušit…“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 252 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .