Citáty na téma vlastenectví

Dale Carnegie foto
Dale Carnegie 14
americký spisovatel a přednášející 1888 – 1955
„Každý národ se cítí nadřazený ostatním. To plodí vlastenectví - a války.“

Edith Cavell foto
Edith Cavell 1
britská zdravotní sestra 1865 – 1915
„Vlastenectví nestačí. Nenávist ani hořkost nesmím cítit vůči nikomu.“


Oscar Wilde foto
Oscar Wilde 495
dramatik, prozaik a básník 1854 – 1900
„Vlastenectví je pouze mizernou ctností...“

František Vymazal foto
František Vymazal 129
český lingvista a překladatel 1841 – 1917
„Vlastenectví mých národů je strach před velkými.“

Albert Schweitzer foto
Albert Schweitzer 57
francouzsko-německý lékař, bohoslovec, hudebník a filozof 1875 – 1965
„Nacionalismu je vlastenectví, které ztratilo svou vznešenost.“

Petr Hájek foto
Petr Hájek 1
český novinář a spisovatel 1951
„Vždyť kdo upírá deviantním spoluobčanům právo veřejně demonstrovat za prosazení hodnotového světa, v němž již řadu let je jediným 'ohroženým druhem' typicky běloch, heterosexuál a křesťan, v němž občanské ctnosti jako vlastenectví jsou denně vystaveny plivancům na mediálním pranýři? Šokující však je, když se tohoto pokřiveného hodnotového světa zastává, a dokonce ho svou autoritou 'zaštiťuje' údajně pravicový primátor či poslanec.(o Prague Pride, primátorovi Bohuslavu Svobodovi a poslanci Borisu Šťastném).“

Fajsal I. foto
Fajsal I. 1
král syrský 1899 – 1933
„Slova jako židé, muslimové a křesťané nemají v terminologii vlastenectví žádný význam, je pouze zemé zvaná Irák a my všichni jsem Iráčané. Žádám své krajany, aby byli pouze Iráčany, protože všichn patříme k jednomu kmeni, kmeni našeho společného předka Šéma. Všichni patříme k tomuto vznešenému rodu a mezi muslimem, křesťanem nebo židem není rozdíl.“

Richard Aldington foto
Richard Aldington 13
anglický spisovatel a básník 1892 – 1962
„Vlastenectví je živý smysl pro kolektivní zodpovědnost. Nacionalismus je hloupý kohout kokrhající na vlastním hnojišti.“


Jan Tykač 3
1842 – 1921
„Vlastenectví jest právě tak vnitřní cit jako přátelství, láska, zbožnosť a j. Jako tyto také i onen cit raději dle skutků než dle slov poznati se snažíme.“

Bertrand Russell foto
Bertrand Russell 40
logik a jeden z prvních analytických filozofů 1872 – 1970
„Vlastenectví je ochota zabíjet a nechat se zabít z triviálních důvodů.“

Elizabeth Wein 6
americká dětská spisovatelka 1964
„Teplo a důstojnost flanelové sukně a vlněného svetru pro mě teď znamenají daleko víc než vlastenectví nebo morálka. (Krycí jméno Verity)“

Oscar Wilde foto
Oscar Wilde 495
dramatik, prozaik a básník 1854 – 1900
„Vlastenectví je nejhorší vlastnost.“


Jaroslav Pánek 2
český archivář, historik a vysokoškolský pedagog 1947
„V Dánsku nebo USA visí vlajky i na soukromých domech téměř každý den. Ve střední Evropě to není obvyklé. Řekl bych, že stále platí heslo Karla Havlíčka Borovského, že „nikoli slavnostmi nebo vnějšími projevy, nýbrž každodenní prací se projevuje vlastenectví.““

Oscar Wilde foto
Oscar Wilde 495
dramatik, prozaik a básník 1854 – 1900
„Vlastenectví je mizerná ctnost.“

Andrew Johnson foto
Andrew Johnson 2
1808 – 1875
„Vlastenectví je poslední věc, ke které se uchylují darebáci.“

Rudolf Habsbursko-Lotrinský foto
Rudolf Habsbursko-Lotrinský 1
rakouský arcivévoda 1858 – 1889
„Studium lidí, kteří žijí uvnitř hranic této říše, nepředstavuje jen velice podstatnou oblast činnosti odborníků, ale částečně ho lze využít při rozvíjení jednotícího vlastenectví. Lepším poznáním hodnot a typických znaků jednotlivých etnografických skupin a jejich vzájemné hmotné závislosti se musí posílit pocit solidarity, který spojuje všechny obyvatele vlasti. “

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 17 citátů

Související témata

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .