Citáty na téma vliv

Richard Feynman foto
Richard Feynman 21
americký kvantový fyzik 1918 – 1988
„Byli jsme vedeni k představě věcí nekonečně zázračnějších než představy básníků a snílků minulosti. Ukazuje to, že imaginace přírody je mnohem, mnohem větší než imaginace člověka. Například o kolik pozoruhodnější je pro nás to, že jsme připoutáni vlivem záhadné přitažlivosti k otáčející se kouli – polovina z nás vzhůru nohama – která si miliardy let pluje prostorem, než představa, že jsme neseni na hřbetu slona nadnášeného želvou plovoucí v bezedném moři.“

Anton Pavlovič Čechov foto
Anton Pavlovič Čechov 63
ruský dramatik a prozaik 1860 – 1904
„Jesliže četba nemá vliv na náš život, činy a myšlení, pak je škoda číst.“


François de La  Rochefoucauld foto
François de La Rochefoucauld 541
francouzský autor monografií 1613 – 1680
„Slibujeme pod vlivem nadějí a konáme pod vlivem strachu.“

Bruce Lee foto
Bruce Lee 7
herec, mistr a popularizátor bojových umění 1940 – 1973
„Dobrý učitel chrání žáky i před svým vlastním vlivem.“

Carl Von Linné foto
Carl Von Linné 5
švédský botanik, lékař a zoolog 1707 – 1778
„S výjimkou Shakespeara a Spinozy na mne neměl nikdo takový vliv, jako 'Linné'. ---Johann Wolfgang Goethe (7. listopadu 1816)“

Jerome Klapka Jerome foto
Jerome Klapka Jerome 29
anglický humorista 1859 – 1927
„Dobrý oběd probouzí vše, co je v muži něžnějšího. Jeho blahodárným vlivem se stávají ze zamračených bručounů bodří žvanilové.“

Miloš Jakeš foto
Miloš Jakeš 25
československý politik 1922
„"Základní masou demonstrantů byli školáci a studenti, kulturní pracovníci, k nimž se postupně připojila i část dělníků a úředníků. Používaly se všechny možné formy působení na veřejnost – stávky, stávková pohotovost, setkání v divadlech, návštěvy závodů studenty a herci, velká shromáždění s řadou krátkých projevů a doplněných vystoupením herců a zpěváků a hudebních skupin, což vytvářelo zvláštní atmosféru jednoty, uspokojovalo mentalitu mládeže a zvyšovalo emoce, přitažlivost a bojovnost i odvahu. Zvlášť aktivní úlohu hráli studenti a profesoři pražských uměleckých škol, v nichž byly pěstovány opoziční nálady, nepřátelský vztah ke KSČ a SSM, elitářství a přezíravý postoj k pracujícímu člověku. To bylo i zdrojem jejich opoziční aktivity i vlivu na ostatní studenty. Přitom šlo většinou o děti umělců, které byly při velkém počtu uchazečů přednostně přijímány." (s. 114)“

Salvador Dalí foto
Salvador Dalí 45
španělský umělec 1904 – 1989
„Tajemství mého vlivu vždy bylo to, že zůstalo tajemstvím.“


„Jaký vliv bude mít rozhodnutí na tvoje cíle?“

Henry Mintzberg foto
Henry Mintzberg 1
kanadský business teoretik 1939
„Manažeři jsou zajímavý fenomén. Jsou dobře placení, mají obrovský vliv a značný nedostatek selského rozumu.“

Napoleon Bonaparte foto
Napoleon Bonaparte 153
francouzský panovník, vojenský a politický vůdce 1769 – 1821
„Ve Francii je příliš mnoho ústředního vlivu, chtěl bych méně síly v Paříži a více v každé obci.“

Karel Havlíček Borovský foto
Karel Havlíček Borovský 44
český básník, literární kritik, novinář, politický spisov... 1821 – 1856
„Uznáváme jen dvojí náboženství, totiž to pravé a nepravé, pravdivé a falešné. Pravým náboženstvím jmenujeme to, které mu ten, kdo je veřejně před světem vzývá, také skutečně v srdci svém tajně věří; nepravé náboženství, čili falešné jest každé, které se jen před světem ukazuje, v srdci však nevěří… Jsouť v náboženství věci, které jsou předmětem jen vnitřního srdečného tušení člověka, jsouť zase jiné, které sahají hluboce do občanského veřejného života a mají veliký vliv na praktický život.“


Tomáš Garrigue Masaryk foto
Tomáš Garrigue Masaryk 114
první československý prezident 1850 – 1937
„Diletantismus je rakovina nejen rozumová, ale i mravní, má špatný vliv na charakter.“

Dean Acheson foto
Dean Acheson 3
americký politik 20. století 1893 – 1971
„Vliv je stín moci.“

Alvar Aalto foto
Alvar Aalto 2
finský architekt a designer 1898 – 1976
„Budova je jako nástroj. Musí vstřebávat všechny pozitivní a zadržet negativní vlivy, které by mohly působit na člověka. Tohoto cíle může budova dosáhnout pouze tehdy, když je odstíněna se stejnou jemností jako prostředí, kde se nachází.“

Anthony de Mello foto
Anthony de Mello 61
indický spisovatel 1931 – 1987
„Přemítejte nad tím, jaký vliv má jediná kapka deště – a pochopíte jaký vliv má váš život na historii lidstva.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 81 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .