Citáty na téma vnímání

Intuice je jakýsi druh vnímání, které nejde přesně přes smysly, ale jde cestou nevědomí.

Carl Gustav Jung foto
Carl Gustav Jung 43
švýcarský psychiatr a psychoterapeut, který založil analy... 1875 – 1961

Umění se zrodilo z vnímání a pozorování přírody.

Marcus Tullius Cicero foto
Marcus Tullius Cicero 327
římský filozof a státník -106 – -43 př. n. l.

Vnímání nám říká, že něco je. Myšlení nám říká, co ta věc je, cítění nám říká, co nás je hodno.

Carl Gustav Jung foto
Carl Gustav Jung 43
švýcarský psychiatr a psychoterapeut, který založil analy... 1875 – 1961

Cynik je zlosyn, jehož pokřivené vnímání způsobuje, že vidí věci, jaké jsou, ne jaké by měly být.

Ambrose Bierce foto
Ambrose Bierce 85
americký novinář, spisovatel novel, fabulist a satirik 1842 – 1913

Díky svým pozitivním myšlenkám a pocitu Lásky vytvoříte určité silové pole, které na jedné straně působí na okolní svět a na druhé straně změní frekvenci vnitřního vnímání samotného člověka.

Anastasia Novych 37
ukrajinská spisovatelka

Cesta k novému vnímání světa vede přes opuštění stávajícího.

Tomáš Sedláček foto
Tomáš Sedláček 8
Český ekonom a vysokoškolský pedagog 1977

Trvání lidského života je bod, jeho podstata - neustálé proudění, smyslové vnímání je kalné, složení celého těla je náchylné k rozkladu, duše - čarovný kruh, náš osud - záhada, naše pověst - plod libovůle.

Marcus Aurelius foto
Marcus Aurelius 75
císař Římské říše 121 – 180

Láska je maximální koncentrace ducha na jediný předmět vnímání.

Denis Diderot foto
Denis Diderot 47
francouzský osvícenský filozof a encyklopedista 1713 – 1784

Čirá přítomnost je nezachytitelným postupem minulosti, pohlcující budoucnost. Veškeré vnímání je v pravdě již pamětí samotnou. (Kafka na pobřeží)

Haruki Murakami foto
Haruki Murakami 43
japonský spisovatel, romanopisec 1949

Architektura není malování. Je to mimořádná tvůrčí reakce na určité situace ... Jsem odhodlán k architektuře, která oslavuje život ... Architektuře, která vylepšuje život zdůrazněním vnímání, lehkosti a změny.

César Pelli foto
César Pelli 1
argentinský americký architekt 1926

Zpočátku, na scéně i v životě, jsem doopravdy nevěděl, co znamená vnímat toho druhého. A naslouchání bylo pro mě především jakýmsi čekáním. Já mluvím, pak mluvíš ty. A já pak poslouchám, abych věděl, kdy mám zase začít mluvit já. Ale vnímání, jak jsem poznal, se neděje jenom tehdy, když mluvím; dochází k němu, ikdyž mluvíš ty, a taky mezitím.

Alan Alda foto
Alan Alda 11
herec a důstojník armády Spojených států 1936

Kdyby brány vnímání byly průzračné, každá věc by se člověku jevila taková, jaká je, neskonalá.

William Blake foto
William Blake 45
anglický romantický básník 1757 – 1827

Bez prožitku nudy bych neměl svou identitu. Pouze prostřednictvím nudy mi bylo umožněno, abych se poznal. Kdybych ji nikdy nezakusil, nevěděl bych, kdo jsem. Nuda je setkáním se sebou - prostřednictvím vnímání nicoty sebe sama.

Emil Cioran foto
Emil Cioran 3
rumunský filozof a esejista 1911 – 1995

Domnívám se, že lidské vzorce chování vnímáme omezeně. V rámci tohoto omezeného vnímání věřímě, že lidé jednají promyšleně a koordinovaně a jejich jednání je cílené na nás jako na jednotlivce, avšak ve skutečnosti jde o vzorce chování, které mají původ za hranicemi lidské mysli. A rozhodně nejsou zaměřené na nikoho z nás - mají mnohem širší záběr a projevují se ksrze nás všechny.

Philip K. Dick foto
Philip K. Dick 8
americký autor 1928 – 1982

Jestliže stavím svoji práci převážně na smyslovém vnímání, pak někdy přijímat méně informací může být prospěšné. Umělci by měli používat univerzální jazyk, jehož pomocí je možné navázat přátelství bez dlouhých řečí.

František Skála foto
František Skála 1
český ilustrátor, malíř, sochař a výtvarník 1956

"Co je pro tebe prioritou života?
Tvé stíny a jejich odstranění
nebo světlo, které nezná žádné stíny?
Rozhodni se pro jednu z možností,
protože tak formuješ svůj život. "

(Aktivní vnímání, str. 108)


Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 27 citátů

Články

20 citátů o smrti a umírání

K životu neoddělitelně patří i smrt a umírání. Přečtěte si dvacet vybraných citátů na toto téma.

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .