Citáty na téma volán

Maro Publius Vergilius foto
Maro Publius Vergilius 56
starověký římský básník -70 – -19 př. n. l.
„Ať je přineseno smíšené víno a kostky! Ať zhynou ti, kteří se starají o zítřek! Smrt nám volá do ucha: „Už jdu, pospěšte si!““

Vlasta Burian foto
Vlasta Burian 34
český cyklista, divadelní ředitel, dramatik, filmový reži... 1891 – 1962
„Němci jsou velmi podivný národ. Když se jim narodí holčičky, volají: Hoch!“


Aulus Gellius foto
Aulus Gellius 11
latinský autor a gramatik 125 – 180
„Porodit a svůj plod od sebe odvrhnout, to je přece proti přírodě. Živit svou krví ve svém těle něco, co nevidíš, a neživit mlékem to, co vidíš, co už je člověkem, co žije, co s pláčem volá po matčiných službách - která tohle dokáže, není opravdová matka, to je matka jen napůl.“

Chuck Palahniuk foto
Chuck Palahniuk 63
americký spisovatel 1962
„Rodiče jsou jako bůh, protože lidi chtějí vědět,že tu někde jsou a chtějí aby jim schvalovali to jak žijí, ale přesto jim voláme, jenom když jsme v krizi a něco potřebujeme.“

Francis Bacon foto
Francis Bacon 85
anglický filozof, státník, vědec, právník a autor 1561 – 1626
„Šťasten kdo zemře dřív, než začne volat smrt, aby si ho vzala.“

 Epikúros ze Samu foto
Epikúros ze Samu 59
starověký řecký filozof -341 – -269 př. n. l.
„Přátelství tanečním krokem obchází svět a volá nás všechny k chvále blaženého života.“

Ludwig Van Beethoven foto
Ludwig Van Beethoven 17
německý hudební skladatel 1770 – 1827
„Ptáte se mne, odkud své myšlenky beru? To nemohu s jistotou říci: přicházejí nevolány, nepřímo i bezprostředně, mohl bych je uchopit do rukou ve volné přírodě, v lese, na procházkách, v tichu noci, za časného rána; podníceny náladami, které se u básníka přemění v slova a u mne v tóny, jež znějí, šumí, bouří; až konečně stojí v notách přede mnou.“

Publilius Syrus foto
Publilius Syrus 219
latinský spisovatel
„Marná věc je volat mládí, jakmile jsi zestárl.“


 Sókratés foto
Sókratés 70
klasický řecký filozof -469 – -399 př. n. l.
„Musíš se snažit vyhnout se svárlivým lidem a vyhledávat lidi soudné, držet se práce, na kterou nestačíš, a nepouštět se do takové, která je nad síly a schopnosti: co děláš, hleď dělat s největší péčí a nadšením. Budeš-li takto jednat, budeš, myslím, nejmíň volán k zodpovědnosti, v nesnázích najdeš nejspíš pomoc a budeš žít bez potíží a bez nebezpečí až do vysokého věku.“

Jan Sobotka foto
Jan Sobotka 159
český spisovatel 1944
„Moderní společnost volá po slušném zacházení s darebáky. Že by v ní už převažovali?“

Clive Staples Lewis foto
Clive Staples Lewis 24
britský spisovatel irského původu 1898 – 1963
„Bůh k nám potichu mluví uprostřed našich potěšení, hovoří v našem svědomí, ale volá v našich bolestech: je to jeho megafon, kterým burcuje hluchý svět.“

Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský 101
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel,... 1592 – 1670
„Jen to chci nyní připomenouti: Nesmí se mluvit o pošetilosti, jestliže někdo důvěřuje v dobrou věc a spoléhaje na Boha chtěl by a měl by odvahu volati na celý svět a celé lidské pokolení, aby zmoudřelo.Jednoho jest potřebí“


Friedrich Schiller foto
Friedrich Schiller 63
německý básník, filozof, historik a dramatik 1759 – 1805
„Živé volám, mrtvé oplakávám, blesky odháním.“

Stefan Kisielewski foto
Stefan Kisielewski 12
polský hudebník 1911 – 1991
„Moc, která chce ovládat všechno, se diví, když ji volají k odpovědnosti za všechno.“

Niccolo Machiavelli foto
Niccolo Machiavelli 50
italský politik a spisovatel 1469 – 1527
„Viděl jsem houf hrobařů: tancovali držíce se za ruce a volali: vítán buď mor!“

Karel Slavoj Amerling foto
Karel Slavoj Amerling 4
český filozof, lékař, pedagog a vědecký spisovatel 1807 – 1884
„Volej, až se dovoláš, a pravdu mluv, dokud se pravda nestane.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 53 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .