Citáty na téma volán


Aulus Gellius foto
Aulus Gellius 11
latinský autor a gramatik 125 – 180
„Porodit a svůj plod od sebe odvrhnout, to je přece proti přírodě. Živit svou krví ve svém těle něco, co nevidíš, a neživit mlékem to, co vidíš, co už je člověkem, co žije, co s pláčem volá po matčiných službách - která tohle dokáže, není opravdová matka, to je matka jen napůl.“

Vlasta Burian foto
Vlasta Burian 34
český cyklista, divadelní ředitel, dramatik, filmový reži... 1891 – 1962
„Němci jsou velmi podivný národ. Když se jim narodí holčičky, volají: Hoch!“


Maro Publius Vergilius foto
Maro Publius Vergilius 56
starověký římský básník -70 – -19 př. n. l.
„Ať je přineseno smíšené víno a kostky! Ať zhynou ti, kteří se starají o zítřek! Smrt nám volá do ucha: „Už jdu, pospěšte si!““

Chuck Palahniuk foto
Chuck Palahniuk 63
americký spisovatel 1962
„Rodiče jsou jako bůh, protože lidi chtějí vědět,že tu někde jsou a chtějí aby jim schvalovali to jak žijí, ale přesto jim voláme, jenom když jsme v krizi a něco potřebujeme.“

Francis Bacon foto
Francis Bacon 85
anglický filozof, státník, vědec, právník a autor 1561 – 1626
„Šťasten kdo zemře dřív, než začne volat smrt, aby si ho vzala.“

 Epikúros ze Samu foto
Epikúros ze Samu 60
starověký řecký filozof -341 – -269 př. n. l.
„Přátelství tanečním krokem obchází svět a volá nás všechny k chvále blaženého života.“

Ludwig Van Beethoven foto
Ludwig Van Beethoven 17
německý hudební skladatel 1770 – 1827
„Ptáte se mne, odkud své myšlenky beru? To nemohu s jistotou říci: přicházejí nevolány, nepřímo i bezprostředně, mohl bych je uchopit do rukou ve volné přírodě, v lese, na procházkách, v tichu noci, za časného rána; podníceny náladami, které se u básníka přemění v slova a u mne v tóny, jež znějí, šumí, bouří; až konečně stojí v notách přede mnou.“

Publilius Syrus foto
Publilius Syrus 219
latinský spisovatel 100
„Marná věc je volat mládí, jakmile jsi zestárl.“


 Sókratés foto
Sókratés 70
klasický řecký filozof -469 – -399 př. n. l.
„Musíš se snažit vyhnout se svárlivým lidem a vyhledávat lidi soudné, držet se práce, na kterou nestačíš, a nepouštět se do takové, která je nad síly a schopnosti: co děláš, hleď dělat s největší péčí a nadšením. Budeš-li takto jednat, budeš, myslím, nejmíň volán k zodpovědnosti, v nesnázích najdeš nejspíš pomoc a budeš žít bez potíží a bez nebezpečí až do vysokého věku.“

Jan Sobotka foto
Jan Sobotka 159
český spisovatel 1944
„Moderní společnost volá po slušném zacházení s darebáky. Že by v ní už převažovali?“

Clive Staples Lewis foto
Clive Staples Lewis 24
britský spisovatel irského původu 1898 – 1963
„Bůh k nám potichu mluví uprostřed našich potěšení, hovoří v našem svědomí, ale volá v našich bolestech: je to jeho megafon, kterým burcuje hluchý svět.“

Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský 105
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel,... 1592 – 1670
„Jen to chci nyní připomenouti: Nesmí se mluvit o pošetilosti, jestliže někdo důvěřuje v dobrou věc a spoléhaje na Boha chtěl by a měl by odvahu volati na celý svět a celé lidské pokolení, aby zmoudřelo.Jednoho jest potřebí“


Friedrich Schiller foto
Friedrich Schiller 63
německý básník, filozof, historik a dramatik 1759 – 1805
„Živé volám, mrtvé oplakávám, blesky odháním.“

Stefan Kisielewski foto
Stefan Kisielewski 12
polský hudebník 1911 – 1991
„Moc, která chce ovládat všechno, se diví, když ji volají k odpovědnosti za všechno.“

Niccolo Machiavelli foto
Niccolo Machiavelli 50
italský politik a spisovatel 1469 – 1527
„Viděl jsem houf hrobařů: tancovali držíce se za ruce a volali: vítán buď mor!“

Karel Slavoj Amerling foto
Karel Slavoj Amerling 4
český filozof, lékař, pedagog a vědecký spisovatel 1807 – 1884
„Volej, až se dovoláš, a pravdu mluv, dokud se pravda nestane.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 54 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .