Citáty na téma vrchol

Sami sebe můžeme dostat na dno, nebo na vrchol svých možností. Množství vynaložené energie je v obou případech stejné.

Carlos Castaneda foto
Carlos Castaneda 11
peruánský americký autor 1925 – 1998

Vrcholem veškerého kacířství je zdravý rozum.

George Orwell foto
George Orwell 61
anglický spisovatel a novinář 1903 – 1950

Láska jako pouhý akt, nic předtím ani potom, to se mi zdá jako vrchol nudy. Láska zbavená slov, sladkých doznání, oklik, nadějí a zklamání nemá v mých očích nejmenší cenu.

Jean Dutourd foto
Jean Dutourd 158
francouzský spisovatel 1920 – 2011

Jsme vyznavači peněz, které, jak si nalháváme, umožňují všechno, hlavně množství nejrůznějších požitků. Všechno už bylo. Izraelité si udělali modlu, zlatého býčka, symbol peněz, síly, mládí, sexuální potence. Přesně to, co Evropané postavili na vrchol své hodnotové pyramidy. - Petr Piťha v promluvě k výročí svatořečení Anežky České 13.11.2015 v katedrále sv. Víta

Petr Piťha foto
Petr Piťha 10
český ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR, lingvis... 1938

Na kopec nevyletíte, na kopec se pomalu a bolestivě dřete a když šlapete obzvlášť usilovně, můžete se na vrchol dostat dřív než ostatní.

Lance Armstrong foto
Lance Armstrong 1
profesionální cyklista z USA 1971

Manželství čisté jest nejdůvěrnějším přátelstvím - je to vrchol spojení, naší dobou tak pěstované a chválené, asociace duší. Nemůže být intimnější asociace, než mezi mužem a ženou. Manželství ženě i muži má být vyšším vývojem. V manželství začíná se nový život.

Tomáš Garrigue Masaryk foto
Tomáš Garrigue Masaryk 114
první československý prezident 1850 – 1937

Náboženství a věda potřebuji víru v Boha. Kromě toho, pro náboženství Bůh stoji na začátku každé myšlenky a pro vědu na konci. Pro některé znamená základní kámen a pro druhé vrchol konstrukce jakýchkoli přírodních principu. Náboženství a věda se vzájemně nevylučuji, jak se někteří teď domnívají, ale doplňuji a jsou na sobě vzájemně závislé.

Max Planck foto
Max Planck 4
německý fyzik 1858 – 1947

Já je vrcholem kužele, jehož základnou je vesmír.

Christian Morgenstern foto
Christian Morgenstern 54
německý autor 1871 – 1914

Hromadění kapitálu zmnožuje dělbu práce, dělba práce zmnožuje počet dělníků; a naopak počet dělníků zmnožuje dělbu práce, tak jako dělba práce zmnožuje hromadění kapitálu. Tato dělba práce na jedné straně a hromadění kapitálu na druhé straně způsobují, že se dělník víc a víc stává závislým čistě na práci a to na určité, velmi jednostranné, strojové práci. Je tedy duchovně i tělesně snižován na úroveň pouhého stroje a místo člověka se z něho stává jakási abstraktní činnost a břicho, a zrovna tak upadá do stále větší závislosti na všech výkyvech tržní ceny, na způsobu použití kapitálů a na rozmaru boháčů. Stejně tak tím, že roste třída lidí, kteří jen pracují, zvyšuje se i konkurence mezi dělníky, snižuje se tedy jejich cena. Toto postavení dělníka vrcholí v tovární výrobě.

Karl Marx foto
Karl Marx 40
německý filozof, ekonom 1818 – 1883

Sýr je bratrem vína. Stejně jako víno, ani sýr nikdy není týž; je vrtkavý jako láska a je třeba jej zachytit v pravém okamžiku. kdy jeho lahodnost vrcholí.

Maurice Des Ombiaux foto
Maurice Des Ombiaux 1
belgický novinář a spisovatel 1868 – 1943

Jiná verze: Pravdou, co říkáš, abys lhal, vrchol všech lží jsi překonal.(z básně Auguries of Innocence, 1803)

William Blake foto
William Blake 45
anglický romantický básník 1757 – 1827

Okamžiky, kdy jsem seděl s docela cizími lidmi na terase, pil čaj, kouřil vodní dýmku a intenzivně vnímal, jak jsme si blízcí, i když nás nic nespojuje, pro mě patřily k vrcholům pouti.

Ladislav Zibura foto
Ladislav Zibura 20
český spisovatel, novinář a copywriter 1992

Život je jako cesta na vrchol Mont Everest. Vyšplhá se tam jen ten, kdo dosáhne svého štěstí přes všechny překážky.


V dobách, kdy náboženství bylo ještě na vrcholu své slávy, mělo slovo "bůh" dokonale přesný význam, avšak v důsledku útoků ze strany racionalistů stával se tento pojem stále mlhavější a vybledlejší, až se dnes těžko pozná, co vlastně lidé mají na mysli, když prohlašují, že věří v boha.

Bertrand Russell foto
Bertrand Russell 40
logik a jeden z prvních analytických filozofů 1872 – 1970

Byla jsem z toho obviňovaná hned od začátku. Lidé se mnou odmítali mluvit, anebo byli drzí a hrubí. Bylo to těžké a moc mně to bolelo. Mohla jsem se otočit a utéct, ale to bych nikdy neudělala. Každý den jsem si připomínala jaké mám štěstí. Potkala jsem muže, kterého jsem milovala, netrpěli jsme hladem, nebyli jsme nemocní. Jen tohle nás tížilo a museli jsme oba v sobě najít sílu to potlačit. A vlastně to byla dobrá škola. Beatles byli skupinou čtyř mužů. Velice silná čtveřice. A věřte mi, že ani já bych je nedokázala zlomit. A ani jsem nechtěla. Rozešli se, protože dosáhli vrcholu a čekali na ně nové začátky. Chtěli to tak.

Yoko Ono foto
Yoko Ono 1
japonská umělkyně, autorka a mírová aktivistka 1933

Stál jsem na vrcholu zvětralé kostry lidské společnosti a rozhlížel se po okolí, zda někde poblíž neleží jedna z jejích lebek.


Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 88 citátů

Články

15 inspirativních citátů Oprah Winfrey

Inspirativní myšlenky americké moderátorky, která se z chudinské čtvrti vypracovala mezi nejvlivnější světové osobnosti.

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .