Citáty na téma výchova

Jean Jacques Rousseau foto
Jean Jacques Rousseau 110
ženevský filozof 1712 – 1778
„Příliš klademe důraz na slova. Naše upovídaná výchova vychovává mluvky.“

Charles Darwin foto
Charles Darwin 20
britský přírodovědec 1809 – 1882
„Škola a výchova v ní mi nedaly nic.“


 Pythagoras foto
Pythagoras 38
starověký řecký matematik a filozof -585 – -500 př. n. l.
„Úlohou výchovy je probudit v člověku génia.“

Albert Einstein foto
Albert Einstein 150
německo-americký fyzik, autor teorie relativity 1879 – 1955
„Nevěřím na výchovu. Svým jediným vzorem si musíš být ty sám, i kdyby to byl vzor děsivý.“

Edward Gibbon foto
Edward Gibbon 9
anglický historik a člen parlamentu 1737 – 1794
„Největší a nejdůležitější část výchovy každého člověka je ta, kterou si dal sám.“

Honoré De Balzac foto
Honoré De Balzac 239
francouzský spisovatel 1799 – 1850
„Lidé ušlechtilí jen těžko mohou uvěřit v něco zlého, v lidský nevděk, musí dostat tvrdé lekce, aby poznali, jak nesmírná je lidská zkaženost. Když pak jest jejich výchova v tomto směru dovršena, pozdvihují se k shovívavosti, která je vlastně nejvyšším stupněm opovržení.“

Zdeněk Matějček foto
Zdeněk Matějček 3
český psycholog 1922 – 2004
„Porozumět výchově znamená porozumět vztahu mezi vychovatelem a dítětem.“

Adolf Hitler foto
Adolf Hitler 49
německý politik a diktátor rakouského původu 1889 – 1945
„Celá výchova musí směřovat k tomu, aby mladý občan získal přesvědčení, že je ve všem ostatním národům nadřazený. Musí v tělesné síle a v zdatnoti najít převahu svou a celého národa.“


žarko Petan foto
žarko Petan 27
slovinský spisovatel a režisér 1929 – 2014
„Produkt sexuální výchovy - panna s bohatými sexuálními zkušenostmi.“

Albert Einstein foto
Albert Einstein 150
německo-americký fyzik, autor teorie relativity 1879 – 1955
„Výchova by měla být taková, aby to, co je nabízeno, bylo přijímáno jako cenný dar, ne jako povinnost.“

Albert Einstein foto
Albert Einstein 150
německo-americký fyzik, autor teorie relativity 1879 – 1955
„Neexistuje jiná rozumná forma výchova než být příkladem - nelze-li jinak, tedy odstrašujícím.“

Ralph Waldo Emerson foto
Ralph Waldo Emerson 80
americký filozof, esejista a básník 1803 – 1882
„Ve výchově každého člověka nastane čas, kdy dojde k přesvědčení, že závist je nevědomost, napodobování je sebevražda a že musí sám sebe za všech okolností brát jako svůj vlastní cíl, že i když celý širý vesmír je plný dobra, nedostane se mu žádnému zázračnému rohu hojnosti jinak než tím, že bude obdělávat ten pozemek, který mu byl přidělen. Síla v něm obsažená je naprosto nová a nikdo kromě něj neví, co může udělat, a ani on to nebude vědět, dokud to nezkusí.“


Michel De Montaigne foto
Michel De Montaigne 101
francouzský spisovatel 1533 – 1592
„Kdo nevidí, že na výchově dětí a péči o ně závisí ve státu všechno? A přece jsou bez nejmenšího uvážení ponechávány na pospas rodičům, byť i sebepošetilejším a zlým.“

Carl Gustav Jung foto
Carl Gustav Jung 43
švýcarský psychiatr a psychoterapeut, který založil analy... 1875 – 1961
„Vysoký ideál výchovy k osobnosti by se raději neměl aplikovat na děti.Neboť co se všeobecně rozumí pod“osobností“ , totiž určitá duševní celost schopná odporu a nadaná silou, to je dospělý ideál.Ten to ideál bychom chtěli podsouvat dětství v období, kdy si jedinec ještě není vědom problému své takzvané dospělosti nebo – což je ještě horší – kdy se mu vědomě vyhýbá. “

Bernard Berenson foto
Bernard Berenson 5
americký umělecký kritik a historik specializující se na ... 1865 – 1959
„Genialita je schopnost produktivní reakce proti vlastní výchově.“

Francis Bacon foto
Francis Bacon 85
anglický filozof, státník, vědec, právník a autor 1561 – 1626
„Nechť se lidé ze všech sil snaží nabýt dobrých návyků. Není sporu o tom, že návyk je nejdokonalejší, trvá-li od útlého mládí. To pak nazýváme výchovou. Ve skutečnosti je to však jen včasný návyk.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 73 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .