Citáty na téma vychování

Richard Dehmel foto
Richard Dehmel 5
německý básník a spisovatel 1863 – 1920
„Slušné vychování ženy spočívá v tom, že bude raději trpět, než aby se vnucovala.“

Louis-Gabriel-Ambroise de Bonald foto
Louis-Gabriel-Ambroise de Bonald 1
francouzský filozof 1754 – 1840
„Domácí vychování má svá nebezpečí. Děti posuzují rodiče v době, kdy by je měli jen milovati, a stávají se přísnými často dříve, nežli je rozum, zkušenost i život naučí býti shovívavými.“


Joseph Ernest Renan foto
Joseph Ernest Renan 6
francouzský filozof a spisovatel 1823 – 1892
„Otázka vychování jest nynější společnosti otázkou života nebo smrti, otázkou, na níž závisí budoucnost.“

Immanuel Kant foto
Immanuel Kant 70
německý filozof 1724 – 1804
„Člověk se může stát člověkem pouze vychováním.“

Bulat šalvovič Okudžava foto
Bulat šalvovič Okudžava 3
ruský spisovatel 1924 – 1997
„Někdy mám chuť křičet, ale brání mi v tom slušné vychování.“

Anton Pavlovič Čechov foto
Anton Pavlovič Čechov 63
ruský dramatik a prozaik 1860 – 1904
„Dobré vychování nespočívá v tom, že nepoléváme ubrusy, ale v tom, že přehlédneme, učiní-li tak druhý.“

Edward Gibbon foto
Edward Gibbon 9
anglický historik a člen parlamentu 1737 – 1794
„Každý člověk má dvojí vychování - jedno, jehož se mu dostává od jiných a druhé, důležitější, které si dává sám.“

Václav Křížek foto
Václav Křížek 1
český pedagog 1833 – 1881
„Jako špatným vychováním může se člověk tělesně státi mrzákem, tak mnohem snáze může se zmrzačiti duševně; a stavíme-li na soud lidský ty, kteří spolubližní své poškodili na těle, kam postavíme ty, kteří zmrzačí a zabíjejí útlé dítky duševně?.“


Christoph Martin Wieland foto
Christoph Martin Wieland 3
německý spisovatel a překladatel 1733 – 1813
„Vychování je první, nejdůležitější, nejpodstatnější záležitost státu, nejhodnější péče panovníkovy a jeho rádců. “

Alois Vojtěch Šmilovský foto
Alois Vojtěch Šmilovský 2
český dramatik, libretist a spisovatel 1837 – 1883
„Co člověk jest, jest jen vychováním, učením a věděním.“

„Mít vychování ještě neznamená, že ti na ostatních záleží. Občas to jen zakrývá fakt, že ti můžou být ukradeni. (Specialista)“

Gilbert Keith Chesterton foto
Gilbert Keith Chesterton 126
anglický romanopisec a křesťanský obhájce 1874 – 1936
„Běžně říkáme, že někdo nemá žádné vychování, a přitom máme na mysli, že se chová velmi špatně.“


Irène Némirovsky foto
Irène Némirovsky 2
francouzsky píšící spisovatelka 1903 – 1942
„Dobré vychování slouží právě ke korigování reflexů lidské přirozenosti.“

„Dobré vychování se ve tmě ztrácí.“

Jean Cocteau foto
Jean Cocteau 42
francouzský básník, prozaik, dramatik, návrhář, boxerský ... 1889 – 1963
„Dobré vychování spočívá v tom, že skrýváme, jak mnoho si myslíme o sobě a jak málo o druhých.“

François de La  Rochefoucauld foto
François de La Rochefoucauld 541
francouzský autor monografií 1747 – 1827
„Vychování, jež obvykle dáme mladým lidem, je jenom druhá sebeláska, kterou v nich vzbudíme.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 19 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .