Citáty na téma výhoda

Milan Kundera foto
Milan Kundera 61
český básník, dramatik a romanopisec 1929
„Člověk má velkou výhodu, že se nemůže potkat sám se sebou v mladším vydání.“

Napoleon Bonaparte foto
Napoleon Bonaparte 153
francouzský panovník, vojenský a politický vůdce 1769 – 1821
„Hlupák má před vzdělaným člověkem velkou výhodu - je sám se sebou vždy spokojený.“


Auguste Rodin foto
Auguste Rodin 12
francouzský sochař 1840 – 1917
„Pravda má jednu velkou výhodu: člověk si nemusí pamatovat, co řekl.“

„Pesimista je ve výhodě: buď znovu a znovu zjišťuje, že měl pravdu, nebo je příjemně překvapen.“

Winston Churchill foto
Winston Churchill 78
premiér Spojeného království během druhé světové války 1874 – 1965
„Kardinální tragédií byl úplný rozpad rakousko-uherské monarchie, rozbité na základě Saintgermainské a Trianonské smlouvy. Toto přežívající vtělení Svaté říše římské umožňovalo po staletí společný život, přinášející výhody obchodu i bezpečnosti, celé řadě národů, z nichž ani jediný neměl ve své době sílu ani vitalitu čelit sám o sobě tlaku znovuoživeného Německa a Ruska. “

Carlos Castaneda foto
Carlos Castaneda 11
peruánský americký autor 1925 – 1998
„Naší výhodou je to, že jsme postradatelní...“

George Bernard Shaw foto
George Bernard Shaw 281
irský dramatik 1856 – 1950
„Psaním uměleckých kritik má oproti sebevraždám jednu výhodu - při sebevraždě připravujete o život sebe, při umělecké kritice vraždíte druhé.“

„Cestování letadlem má proti jinému tu výhodu, že se při něm se svými spolucestujícími nudíte mnohem kratší dobu.“


Jan Neruda foto
Jan Neruda 68
český básník, divadelní kritik, novinář, publicista a spi... 1834 – 1891
„Ze ztráty dobré pověsti by si lidé pranic nedělali, kdyby nebyly s dobrou pověstí spojeny mnohé hmotné výhody.“

 Sapfó foto
Sapfó 4
řecká lyrička -640 – -570 př. n. l.
„Ošklivost má proti kráse tu výhodu, že nemizí.“

Francis Scott Fitzgerald foto
Francis Scott Fitzgerald 16
americký spisovatel 1896 – 1940
„Vždycky když dostaneš chuť někoho kritizovat, vzpomeň si, že všichni lidé na tomhle světě neměli takové výhody jako ty. (Velký Gatsby)“

Sigmund Freud foto
Sigmund Freud 56
rakouský lékař, psychoanalytik a psycholog 1856 – 1939
„Člověk se učí oceňovat jako výhodu to, že je milován, a je s to vzdát se pro ni jiných výhod.“


Marcus Tullius Cicero foto
Marcus Tullius Cicero 327
římský filozof a státník -106 – -43 př. n. l.
„Milovat není nic jiného než věnovat přátelství právě tomu, koho máš rád, aniž vyhledáváš jakoukoliv potřebu nebo prospěch. Výhody totiž vykvetou z přátelství samy od sebe, i když jsi je tam sám nevyhledával.“

Johann Nepomuk Nestroy foto
Johann Nepomuk Nestroy 24
rakouský dramatik, herec a zpěvák 1801 – 1862
„Další výhodou starého mládence je, že si může obouvat ponožky, kterým chce koncem.“

Jean Jacques Rousseau foto
Jean Jacques Rousseau 110
ženevský filozof 1712 – 1778
„Jednou z výhod dobrých skutků je, že povznášejí duši a uzpůsobují ji ke skutkům ještě lepším.“

 Josef II. foto
Josef II. 9
císař 1741 – 1790
„Pro mne je tolerance čistě světskou záležitostí… Jsem připraven zaměstnat každého, ale každého, kdo pěstuje rolnictví nebo obchod, nebo usadit ve městě toho, kdo má příslušnou odbornost a přinese výhody či píli do mých zemí… Mou zásadou je úplná svoboda vyznání; potom bude jen jedno jediné náboženství, jež záleží v tom, aby všichni byli vychováváni ku prospěchu státního celku… Je-li opatřena služba státu, zákon přírody a společnosti, dostává-li se Nejvyšší bytosti úcty a modliteb, není důvodu, abyste se Vy, dočasní vládcové, míchali do jiných věcí. To je moje smýšlení; Vaše veličenstvo je zná; bojím se, že je nezměním nikdy.(v dopisu Marii Terezii o postoji k protestantům, 1777)“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 82 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .