Citáty na téma výklad

 Osho foto
Osho 73
indický mystik 1931 – 1990
„Máte-li pocit, že se vám děje něco zlého, je to z vaší strany mylný výklad. Je to určitě požehnání v nějakém převleku.“

Robert Redford foto
Robert Redford 4
herec a režisér ze Spojených států 1936
„Ve škole jsem získal více tím, že jsem koukal z okna a fantazíroval, než neslouchal výkladům.“


„Je to neuvěřitelně silná osobnost. Je výjimečný například tím, že hudební emoce propojuje s hlubokým výkladem lidského života, u něj jsem pochopil, o čem vypráví Čajkovskij, ke kterému přistupoval s nesmírně hlubokým vhledem do ruské duše a citů. -- o Juozovi Domarkasovi“

Jan Hus foto
Jan Hus 61
český římskokatolický kněz, reformátor a kazatel 1369 – 1415
„Protož, věrný křesťane, hledaj pravdy, slyš pravdu, uč sě pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti: nebť pravda tě vysvobodí od hřiecha, od ďábla, od smrti dušě a konečně od smrti věčné, jenž jest odlúčenie věčné od milosti Božie... (Výklad viery 1412)“

Širín Ebadíová foto
Širín Ebadíová 1
íránská právnička, aktivistka za lidská práva, a držitelk... 1947
„Islám, stejně jako ostatní posvátná náboženství, má mnoho výkladů. V křesťanství máte jednu církev, která akceptuje potraty, a máte další, která ne. Totéž je v islámu. Když se podíváte na Taliban, jejich islám může být militantní, ale pak se podíváte na Malajsii, na Indonésii, tam militantní nejsou. Na světě je přes jednu a půl miliardy muslimů, nemůžete je házet do jednoho pytle. “

André Gide foto
André Gide 18
francouzský romanopisec a esejista 1869 – 1951
„Způsob, jakým se nám svět jevů vnucuje a jímž my se světu snažíme vnutit svůj vlastní výklad, tvoří drama našeho života.“

Stanislav Komenda foto
Stanislav Komenda 12
český profesor a aforista 1936 – 2009
„Čím užší téma, tím obšírnější výklad.“

Stephen King foto
Stephen King 195
americký spisovatel 1947
„Nejdůležitější věci se nejhůře vyjadřují, protože slova umenšují jejich skutečný význam. Je těžké zaujmout cizí lidi výklady o světlých stránkách svého života.“


Jiří Franěk foto
Jiří Franěk 3
český novinář 1944 – 2011
„Každá nová epocha potřebuje nový výklad dějin a nějaký nový, strhující slogan. Dějiny nebyly, uzákoníme nové.“

Jonathan Safran Foer foto
Jonathan Safran Foer 16
romanopisec 1977
„Zatímco gojové zažívají a v mysli zpracovávají svět skrze tradiční smysly a paměť používají pouze jako druhořadý prostředek výkladu událostí, pro židy je paměť stejně prvořadá jako píchnutí špendlíku.... Když žid potká špendlík, ptá se: Co mi to připomíná? (Naprosto osvětleno)“

Benjamin Kuras foto
Benjamin Kuras 8
český spisovatel 1944
„Existují samozřejmě Středoevropané, kteří by raději prosazovali etiku katolickou, která doporučuje jednotu a návrat k solidním centrálním hodnotám. To by bylo chvályhodné, nebýt toho, že po většinu katolických dějin jednota znamenala podřízení jedné jediné povolené ideologii a výkladu, a centrální znamenalo absolutní a totální moc v rukou jedné rodiny, klanu nebo skupiny.“

Erich von Däniken foto
Erich von Däniken 76
švýcarský spisovatel a záhadolog 1935
„Vzdělanci si počínají tak, jako by v období pravěku byli osobně přítomni všem událostem, tak neúprosně vyznívají jejich výklady, ačkoli ve skutečnosti nemají vetší význam než subjektivní názor. (Strategie Bohů)“


John Knox foto
John Knox 10
skotský duchovní, spisovatel a historik 1505 – 1572
„Svědectví Písma je tak jasné, že k němu cokoliv přidávat by bylo nadbytečné, nebylo-li by tomu tak, že svět nyní došel téměř takové slepoty, že cokoliv nezalibují knížata a zástupy, to je odmítáno jako nově utvořené učení a je odsouzeno jako hereze. Zdálo se mi tedy dobré citovat názor některých starých autorů v této věci, aby ti, kteří nejsou zcela zaslepeni ďáblem, mohli zvážit a pochopit, že toto mé mínění není žádný nový výklad Božích Písem, ale jednotný konsensus větší části zbožných pisatelů od dob apoštolů.“

Jaromír John foto
Jaromír John 38
český novinář, romanopisec, spisovatel a vědecký spisovatel 1882 – 1952
„Co není ve výkladě, hledej uvnitř.“

Karel Havlíček Borovský foto
Karel Havlíček Borovský 44
český básník, literární kritik, novinář, politický spisov... 1821 – 1856
„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá mít žádné jmění, nýbrž aby bylo všechno společné a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tady hned na první pohled každý, že takové učení je nanejvýš bláznovské a že se mohlo jen vyrojit z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy chtěli z člověka učinit něco buď lepšího, neb horšího, ale vždy něco jiného, než je člověk.“

 Epikúros ze Samu foto
Epikúros ze Samu 59
starověký řecký filozof -341 – -269 př. n. l.
„Je třeba si uvědomit, že dlouhý a krátký výklad směřují k témuž cíli.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 21 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .