Citáty na téma vysvětlení

Louis Evely 11
kněz 1910 – 1985
„Za krásnou definici lásky považuji vysvětlení, že láska znamená být v temnotách věrným tomu, co jsme viděli ve světle.“

„Když si nemáte co říci, jsou možná dvě vysvětlení. Bud je to mlčení plné lásky, nebo prázdnoty po ní.“


John Von Neumann foto
John Von Neumann 1
maďarsko-americký matematik a učenec 1903 – 1957
„Věda se nesnaží o vysvětlení, stěží se pokouší interpretovat, převážně sestavuje modely. Modelem se myslí matematický konstrukt, který spolu s jistou verbální interpretací popisuje pozorované jevy.“

Ilja Grigorjevič Erenburg foto
Ilja Grigorjevič Erenburg 12
rusko-sovětský spisovatel a básník 1891 – 1967
„Nejedné Daumiérově litografii jsou vyobrazeni dva malíři a pod tím je vysvětlení: "Jeden kopíruje přírodu a druhý kopíruje toho prvního".“

Richard Feynman foto
Richard Feynman 21
americký kvantový fyzik 1918 – 1988
„V počátcích všech vědeckých pozorování jsme při hledání rozumného vysvětlení jevů vystačili s pouhou intuicí, založenou opravdu jen na prosté zkušenosti s všedními objekty. Ale jak se snažíme vypracovat lepší popis naší zkušenosti, která začíná zahrnovat stále širší rozsah jevů, přestávají být naše vysvětlení jednoduchá a stávají se tím, co nazýváme zákony. Často se zdá, že jsou čím dál nerozumnější a stále více vzdálené od toho, co považujeme za zřejmé.“

Miloš Zeman foto
Miloš Zeman 77
prezident České republiky 1944
„Podle vysvětlení, které jsem nyní obdržel od ministra zemědělství, šlo o tzv. poplatkový lov a o odstřelení jednoho jelena, kde paroží zůstává i státním lesům. Přál bych všem mužům v této Poslanecké sněmovně, aby i jejich paroží, včetně vás, pane poslanče, zůstalo zachováno.“

François Jacob foto
François Jacob 1
francouzský biolog 1920 – 2013
„Je třeba si uvědomit, že co se týče jednoty a souvislosti, jde mytické vysvětlení mnohem dál než vysvětlení vědecké. Věda si totiž neklade za svůj primární cíl nalezení úplného a definitivního vysvětlení vesmíru… Spokojuje se s dílčími a podmíněnými odpověďmi. Jiné systémy vysvětlení, ať už magické, mytické či náboženské, zahrnují vše. Lze je vztáhnout na všechny oblasti. Odpovídají na všechny otázky. Ručí za počátek, přítomnost, a dokonce i za budoucí vývoj vesmíru.“

Stanisław Dziwisz foto
Stanisław Dziwisz 1
polský kardinál 1939
„Je to velké dědictví, nesmírný poklad, mnoho různých listin. Všechno by to mělo být zachováno pro další generace. (vysvětlení, proč nespálil osobní archiv Jana Pavla II., který to žádal ve své závěti)“


Maurice Blondel foto
Maurice Blondel 4
francouzský filozof 1861 – 1949
„Věci nesou samy v sobě své vysvětlení a ospravedlnění pouze tím, že se dají znovu začlenit do celku, který je objímá.“

Lothar Späth foto
Lothar Späth 1
německý politik 1937
„Mezi psem, který skáče, a politikem je rozdíl. (vysvětlení, proč nevystoupil na jednání proti Kohlovi)“

Alfred North Whitehead foto
Alfred North Whitehead 16
anglický matematik a filozof 1861 – 1947
„Posláním vědy je hledat ta nejjednodušší vysvětlení složitých skutečností. Snadno podléháme omylu, že skutečnosti jsou jednoduché, protože jednoduchost je to, co hledáme. Vůdčím mottem každého filosofa přírody by tedy mělo být „Hledej jednoduchost – a nedůvěřuj jí“.The Concept of Nature (1926)“

Roger Martin du Gard foto
Roger Martin du Gard 2
francouzský spisovatel 1881 – 1958
„Náboženství je věda minulosti, vyschlá a obrácená v dogma; je to jen slupka zastaralého vědeckého vysvětlení.“


Ildefonso Falcones foto
Ildefonso Falcones 2
španělský spisovatel, právník 1959
„Moře neví nic o minulosti. Prostě je. Nepotřebuje žádná vysvětlení. A stejně tak i hvězdy a měsíc. Ty také jsou a hledí na nás shůry. Co je jim po tom, co se stalo? Provázejí nás a radují se z toho. Vidíš, jak září a mihotavě se lesknou? Myslíš, že by tak zářily, kdyby je zajímala naše minulost? (Katedrála moře)“

Linda Howard 50
1950
„Helemese, jestli pak to není slečna Daisy. Chodíte sem často? – Ne dneska jsem tu prvně… Můžu Vám to vysvětlit. - Na Vaše vysvětlení nemůžu čekat. Za 30 vteřin jste zbavila jednoho chlápka mužství a vyvovala rvačku. Na první návštěvu to není špatné. Dejte mi vědět, kdy sem budete mít namířeno znova, a já ten večer zůstanu doma. (Začátek sezóny)“

Peter Høeg foto
Peter Høeg 16
dánský spisovatel 1957
„Každé teoretické vysvětlení je redukcí intuice.“

Dean Ray Koontz 16
americký autor 1945
„Pro lidské zlo neexistuje vysvětlení. Jen výmluvy. (Intenzita)“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 23 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .