Citáty na téma záchrana

Hudba je záchrana před obyčejným slovem.

Romain Rolland foto
Romain Rolland 90
francouzský autor 1866 – 1944

Jen když porozumíme, probudí se v nás zájem.
Jen když se v nás probudí zájem, můžeme pomoci.
Jen když pomůžeme, dočkáme se všichni záchrany.

Jane van Lawick-Goodall foto
Jane van Lawick-Goodall 2
britská ethopoložka a antropoložka 1934

Partnerům, stejně jako tonoucím lidem, zpravidla nelze vytýkat, že by se o záchranu (vztahu) nesnažili. Spíše naopak, často svými úpornými snahami napáchají mnoho škod, které rozchod spíše urychlí.

Jeroným Klimeš 9
český psycholog 1967

Jak můžeš doufat v záchranu, když nikdo neví,že ses ztratil?


Kapitalismus založený na tržním principu funguje dobře v rozvinutém světě, ale záchrana dětí z rozvojových zemí vyžaduje naše lidské hodnoty a náš soucit. Samotný trh nestačí.

William H. Gates foto
William H. Gates 6
americký právník a filantrop 1925

Proti velkým přednostem druhého není jiné záchrany kromě lásky.

Johann Wolfgang von Goethe foto
Johann Wolfgang von Goethe 310
německý spisovatel 1749 – 1832

Není opravdové lásky v srdci toho, kdo není schopen obětovat svůj život k záchraně toho, koho miluje.

André Maurois foto
André Maurois 97
francouzský spisovatel 1885 – 1967

Chung ze svých cest po Číně věděla, jaké následky má řádění volného trhu na životní prostředí. Řeky se zanášejí bahnem a zaplavují je jedy, jsou tak silně znečištěné, že jejich záchrana by stála nepředstavitelné částky, pokud je vůbec ještě možná.

Henning Mankell foto
Henning Mankell 5
švédský spisovatel zločinu, dětský autor, levicový aktivi... 1948 – 2015

Nemáme čas na své blízké, čas na lásku. Biskup Pavel vždy uskutečňoval lásku. Nepodlehl ani společenskému tlaku Slovenského státu. Projev lásky ke všem, i židovským spoluobčanům, pro něj znamenal záchranu člověka vedle něj, kterého nikdy nepřehlédl.

Milan Lach foto
Milan Lach 1
slovenský jezuita a řeckokatolický duchovní 1973

Vlast máme tak milovat, abychom se nezalekli ztráty dobrého jména ani života, kdyby to bylo třeba pro její záchranu.

Titus Livius foto
Titus Livius 35
římský historik -59 – 17 n. l.

Celý svět? Copak mi ten celý svět pomáhal při záchraně dětí? Když jsem šla ulicemi a brečela bezmocí? - Irena Sendlerová novináři, který ji žádal o interwiev s tím, že o jejích činech musí slyšet celý svět, české znění podle Lucie Syzmanovské

Irena Sendlerová foto
Irena Sendlerová 5
polská odbojářka 1910 – 2008

Pro muže je lež poslední záchranou v nouzi, pro ženu první pomocí.

Gelett Burgess foto
Gelett Burgess 2
umělec, kritik umění, básník, spisovatel a humorista 1866 – 1951

Lítost nad hanebnými činy je záchranou života.

 Démokritos foto
Démokritos 105
starověký řecký filozof, žák Leucippuse, zakladatel atomo... 460

Pravá únava je z nevědomosti, protože ta je nemocí duše. Osvobodit se od ní znamená záchranu, věčný klid a stálou rozkoš.

 Avicenna foto
Avicenna 23
středověký perský učenec, lékař a filozof 980 – 1037

Pro spisovatele existuje jen jediná záchrana: psát.

Raymond Chandler foto
Raymond Chandler 9
romanopisec, scénárista 1888 – 1959

Pravidla pro záchranu utonulých: 1. dostat utonulého z vody, 2. dostat vodu z utonulého.


Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 25 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .