Citáty na téma zahradník

Jen v šetrné ruce laskavého zahradníka kvete růže domácího štěstí, v hrubých rukou zvadne.

Božena Němcová foto
Božena Němcová 44
česká spisovatelka 1820 – 1862

Opravdový básník se málo stará o poezii. Stejně tak zahradník neparfémuje své růže. Podrobí je určitému řádu, který dá jejich vzhledu a jejich dechu maximum barvy a vůně.

Jean Cocteau foto
Jean Cocteau 42
francouzský básník, prozaik, dramatik, návrhář, boxerský ... 1889 – 1963

Pěstitelé musejí snášet bouře a roční období a zřídkakdy si odpočinou. Avšak na rozdíl od budovy, zahrada nikdy nepřestává růst. A součastně s tím, jak neustále vyžaduje zahradníkovu pozornost, mění se mu také život ve velké dobrodružství. Zahradníci se mezi sebou poznají, neboť vědí, že v historii každé rostliny je růst celé Země. (Brida)

Paulo Coelho foto
Paulo Coelho 139
brazilský textař a spisovatel 1947

Naše těla jsou zahrady, jež ošetřuje naše vůle - zahradník. Ta rozhoduje o tom, co z nich vyrosteů.

William Shakespeare foto
William Shakespeare 210
anglický básník a dramatik 1564 – 1616

Máme být vděčni těm, kdo nám darují štěstí. Jsou to obdivuhodní zahradníci, díky nimž naše duše vzkvétají.

Marcel Proust foto
Marcel Proust 62
francouzský romanopisec, kritik a esejista 1871 – 1922

Jsem zahradník a kypřím zemi, o květy ani o štěstí se nestarám, neboť má-li být kvetoucí strom, musí být nejprve strom, a má-li být člověk šťastný, musí být nejprve člověkem.

Antoine de Saint-Exupéry foto
Antoine de Saint-Exupéry 162
francouzský letec a spisovatel 1900 – 1944

Představte si sami sebe jako zahradníka s konvicí v jedné ruce a plechovkou hnojiva v druhé. Občas vytrhnete nějaký plevel, ale většinu času věnujete jen péči o rostliny. Potom už jen pozorujete, jak všechno kvete.

Jack Welch foto
Jack Welch 47
americký výkonný ředitel General Electric 1935

Člověk není hlína, kterou by vychovatel nebo moralista mohl utvářeti po své libosti; ale jest rostlinou, která majíc zláštní přirozenou sobě povahu a podobu, jím jakožto zahradníkem může býti pěstována, dospělosti dochována a přivedena k dokonalosti co možno největší. Vychovatel nikdy nezpůsobí, aby na plané jabloni rostly broskve, ovšem pak může se dodělati toho, aby nesla jablka sladká.

Christian Garve foto
Christian Garve 1
německý osvícenský filozof 1742 – 1798

Kde žije jeden lovec, může žít deset pastýřů, sto zemědělců a tisíc zahradníků.

Alexander Von Humboldt foto
Alexander Von Humboldt 2
pruský geograf, přírodovědec a cestovatel 1769 – 1859

Co je to za věcičku?" zeptal se děkan. (...) "Říká se tomu rýč," odpověděl mu starší pAsák. "Viděl jsem, jak ho používá zahradník. Zastrčíte ten ostrý plochý konec do země. Pak to ale začíná být poněkud technicky náročné.

Terry Pratchett foto
Terry Pratchett 181
anglický spisovatel 1948 – 2015

Články

O sklenici vody

Každý máme malé i větší starosti. Důležité je umět je včas odložit.

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .