Citáty na téma zánik


Martin Luther foto
Martin Luther 57
německý mnich, kněz a profesor teologie, klíčová postava ... 1483 – 1546
„Slovo boží je válka, zloba, zánik, jed...“

Pablo Neruda foto
Pablo Neruda 4
chilský básník 1904 – 1973
„Dva štastní milenci neznají smrt a zánik, rodí se, umírají v životě bez přestání, jak sama příroda zůstávají věční.“


Rudolf Steiner foto
Rudolf Steiner 14
rakouský filozof 1861 – 1925
„Ve starých kolejích už to dál nepůjde! Budeme-li nadále žít, jak lze žít bez impulsů z duchovního světa,
pak sice budeme moci dál rozvíjet průmysl, banky, univerzity... a vykonávat různá povolání, to vše ale povede k úpadku, k zániku civilizace... Dnes nejde o to říkat: „Tak radikálně to nesmíme brát!“ Nebýt v tomto ohledu radikální vlastně znamená napomáhat vplouvání do úpadku lidstva.“

Carl Sagan foto
Carl Sagan 19
americký astrofyzik, kosmolog a pedagog 1934 – 1996
„Zánik je pravidlem. Přežití je výjimkou.“

Jan Evangelista Purkyně foto
Jan Evangelista Purkyně 4
český přírodovědec 1787 – 1869
„Egalitářství jest princip protipřírodní a protibiologický, jehož důsledkem může být toliko zánik, smrt. Život – toť různorodost.“

Miloš Pojar 1
český diplomat a historik 1940 – 2012
„Islám nebyl vůči Židům zatížen obviněními takového rázu, jako tomu bylo u křesťanství, které Židy obviňovalo nejen z nepřijetí nové víry, ale kladlo jim za vinu smrt Ježíše. Z tohoto obvinění čerpal křesťanský antijudaismus po dvě tisíciletí (…) Přímé perzekuce Židů byly spíš výjimkou než pravidlem, měřeno rozpětím třinácti století islámské vlády od Mohameda do zániku Osmanské říše. V porovnání s křesťanským světem zde násilné konverze, vyhánění a vypovídání ze země, obviňování z rituální vraždy aj. existovaly v daleko menší míře. Obvinění z rituální vraždy islámský středověk neznal, přineslo ho až 19. století.“

„Dostojevskij se dotkl téměř všech témat, která znepokojují moderního člověka – svobody, důsledků existence či neexistence Boha, individuální oběti ve prospěch celku, revoluce a zániku lidské racionality. Našim problémům můžeme dost dobře porozumět prostou četbou Dostojevského románů.“

Pedro Arrupe foto
Pedro Arrupe 1
28. představený Tovaryšstva Ježíšova 1907 – 1991
„Otec Teilhard chtěl ukázat těm, kteří si myslí, že církev je zastaralá,… že křesťanství i církev jsou přímo v srdci světa, v jeho procesu hluboké transformace a že církev je připravena sdělit, že sama je schopna vnést do něj světlo, bez kterého je svět určen k zániku. “


Boris Šťastný foto
Boris Šťastný 1
český člen českého Parlamentu (2006–2010), člen českého P... 1970
„Jsme vedeni přesvědčením, že lidská odlišnost je přirozenou a ničím a nikým nevymýtitelnou součástí lidského bytí, součástí, která doprovází lidstvo od samého počátku existence a bude lidstvo provázet až do jeho zániku. Jsme vedeni přesvědčením, že přirozené rozdíly mezi lidmi a vzájemné vztahy s nimi související nemůže žádný zákon uměle odstranit. “

Jozef Rydlo 1
slovenský historik, politik a vysokoškolský pedagog 1948
„Slováky zachránil před zánikem. V roce 1938-1939 na sebe vzal politickou odpovědnost.“

George Pell foto
George Pell 1
katolický kardinál 1941
„Jedním z projevů demence západního světa je zánik citlivosti pro posvátné.“

Reinhold Niebuhr foto
Reinhold Niebuhr 3
americký bohoslovec 1892 – 1971
„Sociální konflikt bude nevyhnutelně provázet lidstvo celou jeho existencí, možná až do jeho úplného zániku.“


Charles Caldwell Ryrie 1
americký spisovatel a teolog 1925 – 2016
„Smrt není zánikem v jakékoliv použití toho slova. Vždy je to oddělení.“

Jean Paul Sartre foto
Jean Paul Sartre 65
francouzský existenciální filosof, dramatik, prozaik, sce... 1905 – 1980
„Nicota obchází bytí. To znamená, že bytí nemá žádnou potřebu nicoty, má-li být uvažováno, a my můžeme vyčerpávajícím způsobem prozkoumat jeho ideu, aniž najdeme sebemenší stopu po nicotě. Ale na druhé straně nicota, která není, může mít jen propůjčenou existenci a získává tak své bytí z bytí. S nicotou jejího bytí se utkáváme pouze uvnitř hranic bytí, a totální zánik bytí by neznamenal nastolení říše ne-bytí, ale naopak současná zánik nicoty. Nebytí existuje pouze na hranici bytí.“

Karl Jaspers foto
Karl Jaspers 14
německý psychiatr a filozof 1883 – 1969
„Člověk dnes stojí před alternativami: zánik člověka, nebo jeho proměna.“

Lauren DeStefano 1
americká spisovatelka 1984
„Tak tam ležíme, dva nepatrní umírající tvorové, a svět kolem nás spěje k zániku jako padající podzimní listí. /Past/“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 23 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .