Citáty na téma zapomenutí

Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský 101
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel,... 1592 – 1670
„Moudří vždy považovali za nejbezpečnější cestu k míru zapomenutí utrpěných křivd.“

Jean Marie Guyau foto
Jean Marie Guyau 4
francouzský spisovatel a filozof 1854 – 1888
„Nešťastný člověk se může osvobodit jenom zapomenutím nebo sněním.“


Romain Rolland foto
Romain Rolland 90
francouzský autor 1866 – 1944
„Umění poskytuje vždy jen chvilkové zapomenutí na skutečnost.“

Victor Hugo foto
Victor Hugo 75
francouzský spisovatel 1802 – 1885
„Láska je mocnější než zapomenutí.“

Egon Hostovský 13
český romanopisec 1908 – 1973
„„Chci jen říci pouze určitá fakta o svých českých literárních láskách. K nim patří především Julius Zeyer, a věřte tomu nebo ne, zejména Jan Maria Plojhar pro hrdinův vztah k domovině. A pak záležitost dvou literárních kmotrů z Vodňan, které asi miloval, ale kterým se nemohl přece obdivovat. A nakonec ty stálé úniky z domova do ciziny, jeho přátelství s dánským klasikem J. P. Jacobsenem (poznali se v Itálii), jeho dopisy, neznámé v Čechách, ale už brzy publikované v Itálii, o italské krajině a národu. Ze současníků to nebyl Olbracht. Daleko víc Jan Weiss. Myslím, že jsme se navzájem ovlivňovali. Stylisticky a metafyzicky Jan Čep a z jiných klasiků úplně zapomenutý (v mé době) Josef Uher.““

Wolfgang Iser 1
německý filolog 1926 – 2007
„Jedním z důvodů, proč mi středověká literatura skýtá potěšení, je touha zachovat při životě všechna ta zastaralá slova a zapomenuté gramatické konstrukce. V tomto smyslu má moje četba v sobě i jistý prvek užitečnosti – byť se trochu zdráhám použít tento výraz, neboť samozřejmě literatura se nečte kvůli praktickým účelům.“

Giulio Albanese 1
italský misionář a novinář 1959
„Faktem zůstává, že války na jihu světa jsou nadále zapomenuté a že víme málo nebo nic například o africké kinematografii. Informovat je povinností, být informováni – právem. Ať chceme nebo ne, opakem obou, je diktatura. “

Isidor Pelusijský foto
Isidor Pelusijský 1
egyptský křesťanský mnich
„Nepřátelství zapiš vodou, aby co nejdříve v zapomenutí vešlo.“


Albert Camus foto
Albert Camus 79
francouzský spisovatel a novinář 1913 – 1960
„Tak prosím: k čemu je dobré umírat dobrovolně, obětovat se pro památku, kterou po sobě chcete zanechat? Jakmile jste jednou mrtvý, využijí toho, aby vašemu činu přisuzovali slabomyslné nebo vulgární motivy. Mučedníci, vážený příteli, si musí vybrat mezi zapomenutím, posměšky nebo zneužitím. Ale pochopení nedosáhnou nikdy!“

Jakub Deml foto
Jakub Deml 10
český kněz a spisovatel 1878 – 1961
„Není nic smutnějšího než lampa za bílého dne, kterou zapomněli zhasnout. Možná, že ani nezapomněli, ale ruka už neměla síly, aby to zbytečné světlo zhasla. (Zapomenuté světlo)“

Jakub Deml foto
Jakub Deml 10
český kněz a spisovatel 1878 – 1961
„Není v co věřit, není v co doufat, není co milovat. My jsme obětovali všecko, nakonec i své srdce a nám se na ně vysrali. Ta hovna jsou ještě teplá, což je dobré v těchto hvězdnatých, studených nocích, člověk přece jen se zahřeje na něčem lidském. (Zapomenuté světlo)“

Charlotte Link 1
německá spisovatelka 1963
„Protože se nikdo nedívá rád vlastní vině do očí. (Stephen, Zapomenuté dítě)“


„Alkoholismus, ledabylost a žebráctví jsou "přínosy" bělošské kultury, které se indiáni nemohou nikdy přizpůsobit. Význam slov jako pohostinství, slušnost a důvěra je dávno zapomenutý, ztracený s příchodem bělochů.“

Thérèse de Saint Phalle 1
francouzská spisovatelka 1930
„Květiny se kývaly, vlnily, chvěly a natahovaly se ke světlu. jiné, ještě ve stínu, se třasly touhou dostat se na světlo... Jsme slunečnice zapomenuté ve tme. I nstiktivně se otáčíme za nejnepatrnějším světýlkem, protože hladovíme po světle, totiž po lidském teple.“

František Josef Studnička foto
František Josef Studnička 1
český matematik, učitel a spisovatel 1836 – 1903
„Není-li člověku volno v tomto slzavém údolí pozemském, obrací mimovolně své zraky ku blankytu nebeskému, za nočního klidu k velebné obloze hvězdnaté, aby útěchy neb aspoň zapomenutí svých útrap nalezl zde v nadzemských prostorách mezi věčně neskalenými světy vznešenými, klidně a soucitně k zemi patřícími. V jejich tajemném pohybu hledá klíč k vysvětlení svého temného osudu, z jejich podivuhodného sestavení snaží se vyzpytovati záhyby své budoucnosti, v jejich líbezné a klidné záři přichází i utrmácený duch jeho k poklidu vnitřnímu, na zemi marně hledanému.“

 Démokritos foto
Démokritos 105
starověký řecký filozof, žák Leucippuse, zakladatel atomo...
„Zapomenutí na vlastní strasti vede ke smělosti.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 18 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .