Citáty na téma zdání

Franz Kafka foto
Franz Kafka 67
český spisovatel židovského původu 1883 – 1924
„To, že náš úkol je zrovna tak veliký jako náš život, dává mu zdání nekonečnosti.“

Niccolo Machiavelli foto
Niccolo Machiavelli 50
italský politik a spisovatel 1469 – 1527
„Vládce tedy nemusí nutně mít všechny kladné vlastnosti, ale měl by umět vzbudit zdání, že je nepostrádá. a naopak má-li je, je krajně nežádoucí, aby se jimi vždycky a za všech okolností řídil.“


Karl Marx foto
Karl Marx 40
německý filozof, ekonom 1818 – 1883
„Rozvod není nic jiného než prohlášení - toto manželství je zemřelé manželství, jeho existence je jen zdání a klam.“

William Shakespeare foto
William Shakespeare 210
anglický básník a dramatik 1564 – 1616
„Jsouť věci na nebi a na zemi, o kterýchž moudrost naše nemá zdání.“

Miroslav Tichý 4
český malíř a fotograf 1926 – 2011
„Žena je pro mě motiv. Nic jiného mě nezajímá. Se ženami jsem se nespustil. I když vidím ženu, která se mi líbí – a možná bych se mohl pokusit o nějaký kontakt – uvědomím si, že mě to vlastně nezajímá. Namísto toho si vezmu tužku a nakreslím ji. Erotika, to je stejně jenom sen. Svět, to je jenom zdání, to je naše iluze.“

Roger Zelazny 61
americký spekulativní prozaik 1937 – 1995
„Někdy i zdání může být skutečnost. (Princ Chaosu)“

Steven Erikson foto
Steven Erikson 21
kanadský autor fantasy 1959
„Vidím na všech stranách moc, nebo je to jenom zdání moci? - Občas je to jedno a totéž. Totiž, může to působit stejným dojmem. Jediný rozdíl, aspoň tak to říká Coltain, je v tom, že když zatřesete tím skutečným, škody vstřebá, kdežto to druhé se rozpadne.“

 Stendhal foto
Stendhal 60
francouzský spisovatel 1783 – 1842
„Muž, opravdu rozechvěný, říká rozkošné věci, aniž má o tom zdání. Hovoří jazykem, který nezná.“


Georg Christoph Lichtenberg foto
Georg Christoph Lichtenberg 171
německý vědec, satirik 1742 – 1799
„Bolest dává trestu zdání pomsty a pomsta propůjčuje provinilci zdání důležitosti.“

 Aristoteles foto
Aristoteles 122
klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel zápa... -383 – -321 př. n. l.
„Jak na povahu působí bohatství, je každému známo. Neboť lidé, kteří na sebe nechají nějak působit nabyté bohatství, bývají zpupní a nadutí. Chovají se totiž tak, jako by měli všechny možné přednosti, neboť bohatství jest jako jakýsi druh míry hodnoty všeho ostatního, a proto vzniká zdání, jako by se za ně dalo všechno koupit... Takovému zbohatlému povýšenci jako by se nedostávalo výchovy k bohatství.“

„Zdání žárlivosti je poslední úsluha prchající lásky.“

Honoré De Balzac foto
Honoré De Balzac 240
francouzský spisovatel 1799 – 1850
„Vnější zdání je pro hlupáky polovina života.“


Henry David Thoreau foto
Henry David Thoreau 102
americký autor a přírodovědec 1817 – 1862
„Každý ať řekne, co říci má, a ne, co by měl. Jakákoli pravda je lepší než zdání.“

Milan Kundera foto
Milan Kundera 61
český básník, dramatik a romanopisec 1929
„... naše já je jen pouhé zdání, neuchopitelné, nepopsatelné, mlhavé, zatímco jediná skutečnost, až příliš lehce uchopitelná a popsatelná, je náš obraz v očích jiných. A nejhorší je, že nejsi jeho pánem. Nejdřív se ho snažíš sám malovat, pak ho chceš aspoň ovlivňovat a kontrolovat, ale marně...“

Jan Neruda foto
Jan Neruda 68
český básník, divadelní kritik, novinář, publicista a spi... 1834 – 1891
„Více sluší vyhýbati se zdání plagiátu nežli plagiátu samému.“

Eckhart Tolle foto
Eckhart Tolle 74
německý spisovatel 1948
„Některá duchovní učení tvrdí, že veškerá bolest je v podstatě zdání, a mají pravdu.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 20 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .