Citáty na téma zdání

Niccolo Machiavelli foto
Niccolo Machiavelli 50
italský politik a spisovatel 1469 – 1527
„Vládce tedy nemusí nutně mít všechny kladné vlastnosti, ale měl by umět vzbudit zdání, že je nepostrádá. a naopak má-li je, je krajně nežádoucí, aby se jimi vždycky a za všech okolností řídil.“

Karl Marx foto
Karl Marx 40
německý filozof, ekonom 1818 – 1883
„Rozvod není nic jiného než prohlášení - toto manželství je zemřelé manželství, jeho existence je jen zdání a klam.“


William Shakespeare foto
William Shakespeare 209
anglický básník a dramatik 1564 – 1616
„Jsouť věci na nebi a na zemi, o kterýchž moudrost naše nemá zdání.“

Miroslav Tichý 4
český malíř a fotograf 1926 – 2011
„Žena je pro mě motiv. Nic jiného mě nezajímá. Se ženami jsem se nespustil. I když vidím ženu, která se mi líbí – a možná bych se mohl pokusit o nějaký kontakt – uvědomím si, že mě to vlastně nezajímá. Namísto toho si vezmu tužku a nakreslím ji. Erotika, to je stejně jenom sen. Svět, to je jenom zdání, to je naše iluze.“

Roger Zelazny 61
americký spekulativní prozaik 1937 – 1995
„Někdy i zdání může být skutečnost. (Princ Chaosu)“

Franz Kafka foto
Franz Kafka 67
český spisovatel židovského původu 1883 – 1924
„To, že náš úkol je zrovna tak veliký jako náš život, dává mu zdání nekonečnosti.“

Steven Erikson foto
Steven Erikson 21
kanadský autor fantasy 1959
„Vidím na všech stranách moc, nebo je to jenom zdání moci? - Občas je to jedno a totéž. Totiž, může to působit stejným dojmem. Jediný rozdíl, aspoň tak to říká Coltain, je v tom, že když zatřesete tím skutečným, škody vstřebá, kdežto to druhé se rozpadne.“

 Stendhal foto
Stendhal 60
francouzský spisovatel 1783 – 1842
„Muž, opravdu rozechvěný, říká rozkošné věci, aniž má o tom zdání. Hovoří jazykem, který nezná.“


Georg Christoph Lichtenberg foto
Georg Christoph Lichtenberg 171
německý vědec, satirik 1742 – 1799
„Bolest dává trestu zdání pomsty a pomsta propůjčuje provinilci zdání důležitosti.“

 Aristoteles foto
Aristoteles 122
klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel zápa... -383 – -321 př. n. l.
„Jak na povahu působí bohatství, je každému známo. Neboť lidé, kteří na sebe nechají nějak působit nabyté bohatství, bývají zpupní a nadutí. Chovají se totiž tak, jako by měli všechny možné přednosti, neboť bohatství jest jako jakýsi druh míry hodnoty všeho ostatního, a proto vzniká zdání, jako by se za ně dalo všechno koupit... Takovému zbohatlému povýšenci jako by se nedostávalo výchovy k bohatství.“

„Zdání žárlivosti je poslední úsluha prchající lásky.“

Honoré De Balzac foto
Honoré De Balzac 239
francouzský spisovatel 1799 – 1850
„Vnější zdání je pro hlupáky polovina života.“


Henry David Thoreau foto
Henry David Thoreau 102
americký autor a přírodovědec 1817 – 1862
„Každý ať řekne, co říci má, a ne, co by měl. Jakákoli pravda je lepší než zdání.“

Milan Kundera foto
Milan Kundera 61
český básník, dramatik a romanopisec 1929
„... naše já je jen pouhé zdání, neuchopitelné, nepopsatelné, mlhavé, zatímco jediná skutečnost, až příliš lehce uchopitelná a popsatelná, je náš obraz v očích jiných. A nejhorší je, že nejsi jeho pánem. Nejdřív se ho snažíš sám malovat, pak ho chceš aspoň ovlivňovat a kontrolovat, ale marně...“

Jan Neruda foto
Jan Neruda 68
český básník, divadelní kritik, novinář, publicista a spi... 1834 – 1891
„Více sluší vyhýbati se zdání plagiátu nežli plagiátu samému.“

Eckhart Tolle foto
Eckhart Tolle 74
německý spisovatel 1948
„Některá duchovní učení tvrdí, že veškerá bolest je v podstatě zdání, a mají pravdu.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 20 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .