Citáty na téma zdar

Sri Chinmoy foto
Sri Chinmoy 196
indický spisovatel a guru 1931 – 2007
„Neboj se okusit hořkost nezdaru. Buď statečný! Zanedlouho se s tebou spřátelí sladkost úspěchu.“

Karel Kryl foto
Karel Kryl 24
český písničkář 1944 – 1994
„Děkuji za nezdar, ten naučí mne píli, bych mohl přinést dar, byť nezbývalo síly. Pro sladkost usnutí, děkuji za únavu, za ohně vzplanutí i za šumění splavu. Děkuji za žízeň, jež slabost probudila, děkuji za trýzeň, jež zdokonalí díla.“


 Hérodotos foto
Hérodotos 5
starověký řecký historik, často považován za první historik -484 – -425 př. n. l.
„Je lepší pustit se odvážně do všeho i za cenu, že v polovině případů utrpíš nezdar, než všeho se obávat a nikdy nic nezkusit. Cožpak je vůbec možné, když jsme jen lidé, poznat něco s jistotou? Myslím, že ne. Úspěch obvykle provází ty, kteří mají chuť pustit se do něčeho, a ne ty, kteří si všechno dlouho rozvažují a váhají.“

Karel Havlíček Borovský foto
Karel Havlíček Borovský 44
český básník, literární kritik, novinář, politický spisov... 1821 – 1856
„Kdo seje les, kdo zakládá sad, zřídka se dočká sám ovoce a užitku: ale jak bídný by byl svět, kdyby proto již nikdo sady zakládati a lesy síti nechtěl? Kdo tedy se chce ujímati lidu, musí k tomu míti jiné a vyšší pohnutky nežli vděčnost a odměnu od něho: ve zdaru svého díla, ve svém srdci a ve vděčném přátelském uznání malého počtu svých stejně smýšlejících musí hledati jedinou odměnu, nechce-li býti brzy zklamán.“

Nikola Tesla foto
Nikola Tesla 25
vynálezce, fyzik a elektroinženýr 1856 – 1943
„Naše ctnosti a nezdary jsou neoddělitelné, stejně jako síla a hmota. Když se oddělí, člověk už není a nebude.“

Romain Rolland foto
Romain Rolland 90
francouzský autor 1866 – 1944
„Jedinou láskou, která přetrvává, je láska, jež se smířila se vším. S každým zklamáním, s každým nezdarem, s každou ztrátou, která se smířila i se smutnou skutečností, že nakonec žádná touha není tak velká, jako touha nebýt sám.“

Norman Vincent Peale foto
Norman Vincent Peale 11
americký spisovatel 1898 – 1993
„Žádný fakt, jemuž čelíme, není tak důležitý jako náš postoj k němu, protože rozhoduje o našem úspěchu a nezdaru. Způsob, jakým o faktu uvažujete, vás může porazit ještě dřív, než s ním něco uděláte. Fakt vás přemůže, protože si myslíte, že to dokáže.“

Ivan Vladimirovič Mičurin foto
Ivan Vladimirovič Mičurin 3
ruský botanik 1855 – 1935
„Nezdar není hanbou, hanbou je strach z pokusu.“


Otto František Babler foto
Otto František Babler 357
český knihovník a překladatel 1901 – 1984
„Kdo si nepřiznává vlastní vinu na svých nezdarech, jako by stále podával u soudu žalobu na neznámého pachatele.“

Theodore Roosevelt foto
Theodore Roosevelt 19
americký politik, 26. prezident Spojených států 1858 – 1919
„Mnohem lepší je odvážit se velkých věcí, získat slavná vítězství, i když se střídavými nezdary, než se řadit k těm ubohým duchům, kteří se ani moc neradují, ani netrpí, protože žijí v šedivém soumraku bez vítězství a porážek.“

André Maurois foto
André Maurois 97
francouzský spisovatel 1885 – 1967
„Manželství samo o sobě není ani tak dobré, ani špatné. Jeho zdar či nezdar je jedině v nás.“

Ivan Vladimirovič Mičurin foto
Ivan Vladimirovič Mičurin 3
ruský botanik 1855 – 1935
„Nezdar není hanbou. Hanba je bázeň před pokusem.“


„Láska se liší od touhy mezi jinými také tím, že chce, aby se milovaný člověk dělil s milujícím o vše, dokonce i o minulost a nezdary.“

„Pojem osud ubírá na aureole zasloužilému a ospravedlňuje nezdar nešiky.“

Michel De Montaigne foto
Michel De Montaigne 101
francouzský spisovatel 1533 – 1592
„Vědu si nelze naložit jako ranec na záda, má-li být dosaženo zdaru, s tou se musíte zasnoubit.“

 Pittakos z Mytilény foto
Pittakos z Mytilény 2
předsokratovský filozof
„Neříkej, co hodláš dělat, neboť při nezdaru dojdeš k výsměchu.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 29 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .