Citáty na téma zem


Vlasta Burian foto
Vlasta Burian 34
český cyklista, divadelní ředitel, dramatik, filmový reži... 1891 – 1962
„Česko je nejkrásnější zemí na světě. Jen je škoda, že zde žijí Češi.“

Miloš Zeman foto
Miloš Zeman 78
prezident České republiky 1944
„Tahle země je naše. A tahle země není a ani nemůže být pro všechny.“


 Aristoteles foto
Aristoteles 122
klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel zápa... -383 – -321 př. n. l.
„Kdyby na zemi vládla láska, nepotřebovali bychom žádné zákony.“

Erich Maria Remarque foto
Erich Maria Remarque 136
německý spisovatel 1898 – 1970
„Jenom jednoduché věci nikdy nezklamou. A štěstí se má začít hledat úplně dole při zemi.“

George Bernard Shaw foto
George Bernard Shaw 281
irský dramatik 1856 – 1950
„Patriotismus je přesvědčení, že vaše země jest nadřazena všem ostatním z toho důvodu, že jste se tam narodil vy.“

Christopher Paolini foto
Christopher Paolini 36
americký autor 1983
„"... pokud bohové existují, byli dobrými strážci Alagaësie? Smrt, nemoc, chudoba, krutovláda a mnohá další neštěstí zamořují zemi. Pokud je tohle dílo božských bytostí, pak bychom se proti nim měli vzbouřit a svrhnout je, a ne jim vzdávat úctu, poslušnost a vážnost.“ (Eldest)“

 Seneca foto
Seneca 491
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Ze země ke hvězdám nevede vyšlapaná cesta.“

Helen Keller foto
Helen Keller 15
americká autorka a politická aktivistka 1880 – 1968
„Žádný pesimista nikdy neobjevil tajemství hvězd, neplavil se do neznámých zemí, ani neobjevil nové obzory lidské duše.“


Charles Bukowski foto
Charles Bukowski 75
americký básník a spisovatel 1920 – 1994
„Alkohol je asi jedna z největších věcí, které se kdy na zemi zrodily - kromě mě. Alkohol mi dovoluje být tím hrdinou, který si vykračuje prostorem a časem a provádí všechno, po čem touží. Takže ho mám rád... jo.“

Karel Čapek foto
Karel Čapek 220
český spisovatel 1890 – 1938
„Humor je sůl země a kdo je jím dobře prosolen, uchová se dlouho čerstvý.“

George Patton foto
George Patton 13
generál v armádě Spojených států 1885 – 1945
„Žádnej bastard ještě nevyhrál válku tím, že by zemřel pro svojí zemi. Vyhrál ji tak, že donutil jinýho pitomce, aby on zemřel pro tu svou.“

 Seneca foto
Seneca 491
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Smysl života spočívá ve vytvoření Božího království na zemi, neboli v tom, že vyměníme sobecký, závistivý, násilnický a nerozumný život za život lásky, bratrství, svobody a rozumu.“


 Josef II. foto
Josef II. 9
císař 1741 – 1790
„Pro mne je tolerance čistě světskou záležitostí… Jsem připraven zaměstnat každého, ale každého, kdo pěstuje rolnictví nebo obchod, nebo usadit ve městě toho, kdo má příslušnou odbornost a přinese výhody či píli do mých zemí… Mou zásadou je úplná svoboda vyznání; potom bude jen jedno jediné náboženství, jež záleží v tom, aby všichni byli vychováváni ku prospěchu státního celku… Je-li opatřena služba státu, zákon přírody a společnosti, dostává-li se Nejvyšší bytosti úcty a modliteb, není důvodu, abyste se Vy, dočasní vládcové, míchali do jiných věcí. To je moje smýšlení; Vaše veličenstvo je zná; bojím se, že je nezměním nikdy.(v dopisu Marii Terezii o postoji k protestantům, 1777)“

 Ježíš Kristus foto
Ježíš Kristus 36
ústřední postava křesťanství -2 – 30 n. l.
„Nebe a země pominou, ale slova má nepominou.“

Radim Jančura foto
Radim Jančura 2
český manažer a podnikatel 1972
„Dokud budou v téhle zemi u moci takoví jako hejtman Hašek a jemu podobní, tak s tím, co dělám, v životě neseknu. To ne! Leda by mě skolila mrtvice. Omlouvám se, ale pro takové lidi se těžko hledá příznivé slovo, když neumějí napočítat do pěti. Protože jen hlupák by si ze dvou nabídek nevybral tu levnější. A byl bych strašně rád, kdyby mě zažalovali, abychom to mohli probrat u soudu.“

„Buď skálou. Obejmi zemi a nebuď smutný, že chmýří pampelišky létá.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 842 citátů

Obrázky s citáty na téma zem

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .