Citáty na téma zeměkoule

Milan Kundera foto
Milan Kundera 61
český básník, dramatik a romanopisec 1929
„Závratně blízko? Copak může blízkost působit závrať? Může. Když se severní pól přiblíží k jižnímu na pouhý dotek, zeměkoule zmizí a člověk se ocitne v prázdnu, které mu zamotá hlavu a vábí ho k pádu. (NLB, str. 260)“

Jaroslav Putík foto
Jaroslav Putík 43
český spisovatel 1923 – 2013
„Má vůbec smysl historie? Co má vůbec smysl při všeobecné pomíjivosti, když nakonec všechno stejně vezme za své: zeměkoule i život na ní? Smysl má přítomný o k a m ž i k. Smysl má smích, humor, odvaha, láska. Snad.“


Martin Luther King foto
Martin Luther King 20
americký duchovní, aktivista a vůdce v americkém hnutí ob... 1929 – 1968
„Nespravedlivost na jednom místě zeměkoule ohrožuje spravedlnost na celém světě.“

Vítězslav Nezval foto
Vítězslav Nezval 17
český básník, spisovatel a překladatel 1900 – 1958
„Tisíce jablek spadlo na nos zeměkoule. Jenom Newton uměl z toho vytěžit.“

Josef František Smetana foto
Josef František Smetana 1
český básník, filozof, fyzik a římskokatolický duchovní 1801 – 1861
„Celým světem Mamon vládne, jemu náš se klaní věk, celou zeměkoulí točí průmysl a výdělek.“

Mark Twain foto
Mark Twain 167
americký spisovatel 1835 – 1910
„Existují dvě mocné síly, které jsou s to vnést světlo do všech koutů zeměkoule - slunce a Associated Press.“

Thomas Jefferson foto
Thomas Jefferson 17
3. prezident Spojených států amerických 1743 – 1826
„Pokud příroda učinila alespoň jednu věc méně náchylnou k výlučnému vlastnictví než ty ostatní, pak je to čin schopnosti myslet zvaný myšlenka, kterou může jedinec vlastnit výlučně, dokud si ji nechává pro sebe; ale jakmile je zveřejněna, nutí se do vlastnictví všech, a její příjemce o ni nemůže přijít. Její zvláštní vlastností je též, že nikdo jí nemá méně proto, že ji celou mají i ostatní. Kdo ode mne obdrží myšlenku, obdrží návod, aniž bych já o něj přišel; jako kdo si zapálí svíčku o moji, obdrží světlo, aniž by mě uvrhl do tmy. Aby se myšlenky volně šířily od jednoho člověka ke druhému napříč zeměkoulí, pro morální a vzájemné poučení člověka, a vylepšení jeho podmínek, se zdá být zvláštně a laskavě navrženo přírodou, když myšlenky učinila, stejně jako oheň, rozšiřitelné všude po prostoru, aniž by snížila jejich hustotu v nějakém místě, a, jako vzduch, ve kterém dýcháme, hýbeme se a fyzicky existujeme, neschopné zajetí či výlučného přivlastnění. Vynálezy tedy nemohou být, v povaze věci, být předmětem vlastnictví.“

Theodor Mommsen foto
Theodor Mommsen 2
německý klasický učenec, historik, právník, novinář, poli... 1817 – 1903
„Křesťanství není ani tak jméno pro náboženství, jako spíš jediné slovo, které dokáže vyjádřit charakter dnešní mezinárodní civilizace a spojit nesčetné miliony lidí po celé mnohonárodnostní zeměkouli.“


Jiří Franěk foto
Jiří Franěk 3
český novinář 1944 – 2011
„Na zeměkouli jsou však také místa, kde zavalení horníci jsou jen statistická čísla.“

Michail Bulgakov foto
Michail Bulgakov 6
ruský spisovatel 1891 – 1940
„Co by dělalo dobro, kdyby zlo neexistovalo a jak by to na zemi vypadalo, kdyby zmizely stíny? Každý člověk i věc má přece svůj stín. Člověk nemůže vyplenit celou zeměkouli a vymýtit z ní vše jen proto, že neuznává světlo bez stínu." (Woland - Mistr a Markétka)“

Peter Gregor foto
Peter Gregor 52
1944 – 2014
„Krátká zpráva o stavu světa Na Atlasovi, který ještě stále drží na ramenou tuto zeměkouli, neobdivuji ani tak sílu svalů jako silný žaludek.“

Juli Zeh foto
Juli Zeh 47
německá spisovatelka 1974
„Budeme posílat dopisy obyvatelstvu celého světa. Aby všichni jednoho určitého dne a v určitou hodinu vyšli z domu a rozběhli se stejným směrem.
Všichni? otázala se Jessie.
Všichni, kývl jsem.
A proč?
Jak to, proč? Zeměkoule se nám tak pochopitelně začne otáčet pod nohama a my spadneme do vesmíru jako cirkusový medvěd z míče, a najdeme si nějakou lepší sluneční soustavu.“

Jaroslav Putík foto
Jaroslav Putík 43
český spisovatel 1923 – 2013
„Každý třetí obyvatel zeměkoule je přesvědčen, že Slunce obíhá kolem Země. Z toho vyplývá, že dvě třetiny mají správný názor; ani se tomu nechce věřit.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .