Citáty na téma zjev


Mark Twain foto
Mark Twain 167
americký spisovatel 1835 – 1910
„Není smutnějšího zjevu než mladý pesimista; leda ještě starý optimista.“

John Green foto
John Green 34
1977
„Myslíme si, že jsme neporazitelní, protože opravdu jsme. Nemůžeme se narodit a nemůžeme umřít. Jako všechna energie můžeme jen měnit tvary a velikosti a zjevy. (Hledání Aljašky)“


 Sofoklés foto
Sofoklés 48
starověký řecký tragéd -497 – -406 př. n. l.
„Jenom čas ti zjeví muže spravedlivého, zlého však poznáš za jediný den.“

„Mojí holčičce// Až budu obláčkem nad hlavami, v srdci Tvém, holčičko, budu s vámi./ Až budu obláčkem na modrém nebi, tak bolest pomine, Bůh se zjeví./ Pak staneš se ptáčkem v mojí zemi,/ úsměv, co nespatřím, přinese mi. (Elena)“

„Mezi mnou a tím nejmenším zvířetem je rozdíl pouze ve formě zjevu, v podstatě jsme stejní. Zvíře je můj bratr a má stejnou duši jako já.“

Marie de Sevigné foto
Marie de Sevigné 5
francouzská šlechtična 1626 – 1696
„Hudba není obrazem zjevu, nýbrž podává srdce věcí, nejvnitřnější jádro.“

Honoré De Balzac foto
Honoré De Balzac 240
francouzský spisovatel 1799 – 1850
„Je pozoruhodné, s jakou lehkostí romantické dívky zapomínají na své sny, když se jim naskytne zjev méně ideální, ale zato bezpečnější.“

Marlene Dietrich foto
Marlene Dietrich 24
německo-americká herečka a zpěvačka 1901 – 1992
„Rodný list je pomluva, kterou může žena kdykoli svým zjevem dementovat.“


André Gide foto
André Gide 18
francouzský romanopisec a esejista 1869 – 1951
„Toliko v samotě zjeví se mi občas podstatné a tu dospívám k jisté hluboké kontinuitě.“

Umberto Eco foto
Umberto Eco 30
italský semiotician, esejista, filozof, literární kritik ... 1932 – 2016
„Slova tóry se zjeví jen tomu, kdo je miluje. A my jsme chtěli mluvit o knihách, a nemilovali jsme je, chtěli jsme se jim vysmát... (Foucaultovo kyvadlo)“

Charles Spurgeon foto
Charles Spurgeon 140
britský kazatel, autor a pastor 1834 – 1892
„Mám malou důvěru v ty osoby, které hovoří o tom, že dostávají přímá zjevení od Pána, jako by se On zjevil jinak než v a skrze evangelium. Jeho Slovo je tak plné, tak dokonalé, že to, aby Bůh dával jakákoliv nová zjevení je pro mě zcela zbytečné. Činit tak by bylo potupit dokonalost toho Slova.“

Charles Spurgeon foto
Charles Spurgeon 140
britský kazatel, autor a pastor 1834 – 1892
„Je zvláštní, že jistí lidé, kteří tolik hovoří o tom, co jim Duch Svatý zjevuje, myslí tak málo na to, co zjevil jiným.“


Karel Čapek foto
Karel Čapek 220
český spisovatel 1890 – 1938
„Jsou lidé, kteří nemají vůbec žádného koníčka,
ale takové osoby jsou zvláštní hříčkou přírody - tak jako leváci, svatí, vegetariáni a jiné výjimečné zjevy.
Normální člověk se však obyčejně vyživuje jistým víceméně tichým šílenstvím, kterému se říká koníček.“

Viktor Dyk foto
Viktor Dyk 15
český básník, prozaik, dramatik a politik 1877 – 1931
„Mimořádným zajisté zjevem jest, že v republice naší tak krátce po znovudobytí samostatnosti setkáváme se s intelektuály, kteří hledají, co ztratili, „širší vlast.“ Touto širší vlastí jeví se mlhavá příští Panevropa nebo SSSR – světový svaz sovětských republik.“

Květoslav Minařík 30
český jogín 1908 – 1974
„Propagujte nejideálnější ideu a přece, svěříte-li její uskutečnění lidem, vždycky shledáte, že v ní našli i jiné cíle než ty, které jste měli na mysli. Proto nemusí být závadnými zjevy v náboženství vinna nauka, nýbrž ti, kdo ji provádějí a uvádějí do života. (Přímá stezka)“

Kodži Suzuki foto
Kodži Suzuki 1
japonský spisovatel 1957
„V každém věku se ďábel zjeví v novém přestrojení. Můžeš ho stokrát zadupat do země, a stejně se vrátí. (Kruh)“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 27 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .