Citáty na téma znak

Karel Čapek foto
Karel Čapek 220
český spisovatel 1890 – 1938
„Míval jsem kdysi přání, abych během života ochutnal všechna vína, co jich zde roste, tak jako jsem si přál poznat všechny země, co jich ve světě naděláno. Ani jedno, ani druhé přání se mi dosud ovšem nesplnilo, ale od té doby, co jsem poznal odbornou terminologii znaků vína, mívám pokušení vymýšlet dokonce nové druhy vín.“

Michel De Montaigne foto
Michel De Montaigne 101
francouzský spisovatel 1533 – 1592
„Mít ve všem pravdu je spolehlivý znak hlouposti.“


Ernest Hemingway foto
Ernest Hemingway 75
americký spisovatel a novinář 1899 – 1961
„Láska k hudbě je znakem homosexuality.“

Marcus Aurelius foto
Marcus Aurelius 75
císař Římské říše 121 – 180
„Každý den prožívat, jako by byl tvůj poslední, bez prudkých vzruchů, bez otupělosti a bez přetvářky - to je znak dokonalé povahy.“

Sigmund Freud foto
Sigmund Freud 56
rakouský lékař, psychoanalytik a psycholog 1856 – 1939
„Strach ze zbraní je znakem sexuální a emocionální nedospělosti.“

 Erasmus Rotterdamský foto
Erasmus Rotterdamský 34
nizozemský renesanční humanista, katolický kněz a teolog 1469 – 1536
„Smát se každému slovu nebo činu je vlastností lidí pošetilých, vůbec ničemu se nesmát je znakem lidí hloupých.“

Michel De Montaigne foto
Michel De Montaigne 101
francouzský spisovatel 1533 – 1592
„Mít ve všem pravdu je znakem hlouposti.“

Georg Christoph Lichtenberg foto
Georg Christoph Lichtenberg 171
německý vědec, satirik 1742 – 1799
„Bezpečným znakem dobré knihy je, že se nám líbí o to víc, o co jsme starší.“


Egon Hostovský 13
český romanopisec 1908 – 1973
„„Sám jsem se ptával, odkud se v mích prvních knížkách vzaly židovské motivy. Moje rodina byla přece zcela asimilována a k židovskému celku příslušela celkem vzato spíš z tradice a setrvačnosti. Nikdy v dětství, ani později jsme neslyšel protižidovskou nadávku a nesetkal jsem se s žádnou formou antisemitismu.l A přece se mi už asi od sedmnácti let zdálo, že se (a také moji příbuzní) přece jen čímsi liším od svých přátel a známých. Každý jsme nějak jiný, říkal jsem si, kdybychom byli všichni stejní, bylo by to na světě k zbláznění. Ta má odlišnost měla zvláštní znak: nostalgii, jež neměla obsah. Toužil jsme po čemsi, co jsem nedovedl pojmenovat. Často jsem býval smutný, deprimovaný a nevěděl jsme proč…““

 Molière foto
Molière 119
francouzský dramatik a herec 1622 – 1673
„Velkým znakem lásky je podlehnout vůli tomu, koho milujeme.“

Henry Fielding foto
Henry Fielding 14
anglický romanopisec a dramatik 1707 – 1754
„Laskavost je znakem muže velkého, nezdvořilost malého.“

 Aristoteles foto
Aristoteles 122
klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel zápa... -383 – -321 př. n. l.
„Metafora je poznávací znak génia: člověk, který dovede vytvořit metaforu, dovede rozpoznat i to, co se sobě vzájemně podobá.“


Hiro Mashima foto
Hiro Mashima 7
japonský manga umělec 1977
„Být naživu je znak síly“

André Maurois foto
André Maurois 97
francouzský spisovatel 1885 – 1967
„Krása je znak relativní. Je v oku toho, kdo ji vnímá.“

 Plútarchos foto
Plútarchos 36
starověký řecký historik a filozof 46 – 127
„Nepěkná a zvrácená je tedy i žena, která se tváří mrzutě, má-li muž chuť žertovat a veselit se, je-li naopak vážný, žertuje a směje se; ono je totiž znakem nevlídnosti, toto projevem pohrdání.“

„Charakteristickým znakem smyšlenek je jejich naprostá odolnost k objektivním faktům a ke zkušenosti. Každá argumentace ke smyšlence je zbytečná.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 49 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .