Citáty na téma znak

Sigmund Freud foto
Sigmund Freud 56
rakouský lékař, psychoanalytik a psycholog 1856 – 1939
„Strach ze zbraní je znakem sexuální a emocionální nedospělosti.“

Marcus Aurelius foto
Marcus Aurelius 75
císař Římské říše 121 – 180
„Každý den prožívat, jako by byl tvůj poslední, bez prudkých vzruchů, bez otupělosti a bez přetvářky - to je znak dokonalé povahy.“


Michel De Montaigne foto
Michel De Montaigne 101
francouzský spisovatel 1533 – 1592
„Mít ve všem pravdu je spolehlivý znak hlouposti.“

 Erasmus Rotterdamský foto
Erasmus Rotterdamský 34
nizozemský renesanční humanista, katolický kněz a teolog 1469 – 1536
„Smát se každému slovu nebo činu je vlastností lidí pošetilých, vůbec ničemu se nesmát je znakem lidí hloupých.“

Michel De Montaigne foto
Michel De Montaigne 101
francouzský spisovatel 1533 – 1592
„Mít ve všem pravdu je znakem hlouposti.“

Georg Christoph Lichtenberg foto
Georg Christoph Lichtenberg 171
německý vědec, satirik 1742 – 1799
„Bezpečným znakem dobré knihy je, že se nám líbí o to víc, o co jsme starší.“

Egon Hostovský 13
český romanopisec 1908 – 1973
„„Sám jsem se ptával, odkud se v mích prvních knížkách vzaly židovské motivy. Moje rodina byla přece zcela asimilována a k židovskému celku příslušela celkem vzato spíš z tradice a setrvačnosti. Nikdy v dětství, ani později jsme neslyšel protižidovskou nadávku a nesetkal jsem se s žádnou formou antisemitismu.l A přece se mi už asi od sedmnácti let zdálo, že se (a také moji příbuzní) přece jen čímsi liším od svých přátel a známých. Každý jsme nějak jiný, říkal jsem si, kdybychom byli všichni stejní, bylo by to na světě k zbláznění. Ta má odlišnost měla zvláštní znak: nostalgii, jež neměla obsah. Toužil jsme po čemsi, co jsem nedovedl pojmenovat. Často jsem býval smutný, deprimovaný a nevěděl jsme proč…““

 Molière foto
Molière 119
francouzský dramatik a herec 1622 – 1673
„Velkým znakem lásky je podlehnout vůli tomu, koho milujeme.“


Henry Fielding foto
Henry Fielding 14
anglický romanopisec a dramatik 1707 – 1754
„Laskavost je znakem muže velkého, nezdvořilost malého.“

Ernest Hemingway foto
Ernest Hemingway 75
americký spisovatel a novinář 1899 – 1961
„Láska k hudbě je znakem homosexuality.“

 Aristoteles foto
Aristoteles 122
klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel zápa... -383 – -321 př. n. l.
„Metafora je poznávací znak génia: člověk, který dovede vytvořit metaforu, dovede rozpoznat i to, co se sobě vzájemně podobá.“

Hiro Mashima foto
Hiro Mashima 7
japonský manga umělec 1977
„Být naživu je znak síly“


André Maurois foto
André Maurois 97
francouzský spisovatel 1885 – 1967
„Krása je znak relativní. Je v oku toho, kdo ji vnímá.“

 Plútarchos foto
Plútarchos 36
starověký řecký historik a filozof 46 – 127
„Nepěkná a zvrácená je tedy i žena, která se tváří mrzutě, má-li muž chuť žertovat a veselit se, je-li naopak vážný, žertuje a směje se; ono je totiž znakem nevlídnosti, toto projevem pohrdání.“

„Charakteristickým znakem smyšlenek je jejich naprostá odolnost k objektivním faktům a ke zkušenosti. Každá argumentace ke smyšlence je zbytečná.“

Achille Charles De Broglie foto
Achille Charles De Broglie 7
francouzský politik 1785 – 1870
„Láska je jedinou fantazií ducha dvou bytostí s rozdílnými znaky těla.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 49 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .