Citáty na téma zvaní

William Shakespeare foto
William Shakespeare 210
anglický básník a dramatik 1564 – 1616
„Růže, byť zvaná jinak, voněla by stejně.“

Josef Fousek foto
Josef Fousek 14
český básník, fotograf, humorista, spisovatel a zpěvák 1939
„Stáří je nezvaná návštěva, o které si myslíme, že je hodně daleko a ona si za dveřmi čistí škrpály na naší rohožce.“


Dave Pelzer foto
Dave Pelzer 12
americký autor 1960
„Možná to zní paradoxně, ale kdyby mě kdysi matka netýrala, nebyl bych dnes tím, čím jsem. Temné dětství mě naučilo vážit si života. Měl jsem tolik štěstí, že jsem zvrátil tragédii v triumf. To je můj příběh. (Dítě zvané,, To" - část: Problém týraných dětí v širší perspektivě)“

Henry David Thoreau foto
Henry David Thoreau 102
americký autor a přírodovědec 1817 – 1862
„Valná část lidí žije v tichém zoufalství. To, čemu se říká odevzdanost, je zatvrzelé zoufalství. Ze zoufalého města odcházíte na zoufalý venkov, jen abyste se potěšili nádherou norků a ondater. Navyklé, leč neuvědomované zoufalství prostupuje skrytě i tak zvané hry a kratochvíle. Žádné zábavné rozptýlení v nich nenacházíte - to se totiž dostavuje až po práci. Je však charakteristickým rysem moudrosti uvarovat se zoufalého počínání.“

Jan Hus foto
Jan Hus 61
český římskokatolický kněz, reformátor a kazatel 1369 – 1415
„Já, Jan Hus z Husince, mistr svobodných umění a hotový bakalář svatého bohosloví na vysokém učení pražské univerzity, kněz a kazatel potvrzený při kapli zvané Betlémské, svěřuji toto své odvolání Ježíši Kristu, soudci nejspravedlivějšímu, který spolehlivě zná, obhajuje a soudí, činí zřejmou a odměňuje spravedlivou při každého člověka. (Husovo odvolání: přibil jej na vrata Mostecké brány 18.10.1412, když vyhlásila kurie nad Husem ztíženou klatbu).“

Robert Fulghum foto
Robert Fulghum 98
americký spisovatel, pastor a učitel 1937
„VŠECHNO, CO OPRAVDU POTŘEBUJU ZNÁT o tom, jak žít, co dělat a jak vůbec být, jsem se naučil v mateřské školce. Moudrost mě nečekala na vrcholu hory zvané postgraduál, ale na pískovišti v nedělní škole. Tohle jsem se tam naučil:“

Henry James foto
Henry James 3
americký romanopisec, krátký autor příběh a literární kritik 1843 – 1916
„V životě je jen pár hodin, které jsou příjemnější než doba zasvěcená rituálu zvanému čaj o páté. “

Bohumír Kolář foto
Bohumír Kolář 33
český učitel a aforista 1932
„Nejčastějším důvodem nepřejícnosti je banalita, zvaná závist.“


Ambrose Bierce foto
Ambrose Bierce 85
americký novinář, spisovatel novel, fabulist a satirik 1842 – 1913
„Stupeň přátelství zvaný křehký, je-li jeho předmět osoba chudá nebo všední, a důvěrný, je-li ta osoba bohatá nebo slavná.“

Aurelius Augustinus foto
Aurelius Augustinus 65
raně křesťanský teolog a filozof 354 – 430
„Existuje i další forma pokušení, jež skýtá ještě větší nebezpečí. A tím je nemoc zvaná zvídavost … Právě ona nás vede k tomu, abychom zkoušeli a objevovali tajemství přírody, tajemství, která leží mimo naše chápání, která nám nic nepřinesou a která by člověk nikdy neměl toužit poznat.“

Edward MacDowell foto
Edward MacDowell 1
americký skladatel 1860 – 1908
„Tak zvaná ruská, česká nebo jakákoli jiná nacionalistická hudba nemá v umění žádného místa, protože její svéráz může napodobit kdokoli, kdo si zamane. Na druhé straně vitální element v hudbě - osobnost - je nezaměnitelná.“

Karel Teige foto
Karel Teige 5
český kritik a překladatel 1900 – 1951
„Kabinet doktora Caligariho je nejlepší ilustrací toho scestí, na něž dospěl tak zvaně umělecký film. Tento nezdravý hysterický film není vůbec filmem, hypersensibilita blázna není moderním uměním. Divadelní zdeformované dekorace se nestaly tvarem kinovým, ale zůstaly špatnou malbou. Reálné osoby vyhlíží jako strašidla v ireálném dekoru. “


Jonathan Swift foto
Jonathan Swift 55
anglo-irský satirik, esejista, básník 1667 – 1745
„Poněvadž tito ministři volně nakládají se všemi úřady, udržují se u moci tím, že podplácejí většinu v senátě nebo v nejvyšší radě; a posléze prostředkem, zvaným omilostnění, pojistí se proti dodatečnému vyúčtování a odejdou z veřejnosti na odpočinek, obtíženi kořistí z celého národa...“

Fajsal I. foto
Fajsal I. 1
král syrský 1899 – 1933
„Slova jako židé, muslimové a křesťané nemají v terminologii vlastenectví žádný význam, je pouze zemé zvaná Irák a my všichni jsem Iráčané. Žádám své krajany, aby byli pouze Iráčany, protože všichn patříme k jednomu kmeni, kmeni našeho společného předka Šéma. Všichni patříme k tomuto vznešenému rodu a mezi muslimem, křesťanem nebo židem není rozdíl.“

Martin Bucer foto
Martin Bucer 7
protestantský reformátor 1491 – 1551
„Nejlepší způsob je zajisté ten, jaký zachovávají Bratří, zvaní pikarti, kteří téměř jediní na světě zachovali u sebe s čistotou učení i životnost kázně Kristovy. Sama skutečnost nás nutí, abychom jim vzdali tuto chválu a velebili Pána, který v nich takto působí; přes to, že tito Bratří jsou v nevážnosti u některých zpozdilých vzdělanců. “

Josef Bohuslav Foerster foto
Josef Bohuslav Foerster 2
český hudební skladatel, pedagog a spisovatel 1859 – 1951
„Mahler považoval tak zvané smíšené koncertní programy za zcela pochybené a z těchto důvodů dal také některým svým symfoniím potřebnou šíři; symfonie měla vyplnit večer. “

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 38 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .