Murphyho zákony

Murphyho zákony označují širokou škálu různých rčení či epigramů týkající se chybovosti a lidského selhání, pojmenované po americkém inženýrovi Edwardu A. Murphym.

„Jsi-li uživatel, prohraješ s počítačem, výrobcem hardware i s programátorem. Jsi-li výrobce HW, prohraješ s počítačem, uživatelem a programátorem. Jsi-li programátor, prohraješ s počítačem, výrobcem HW a uživatelem.“

„Kontrola pravopisu ve Wordu funguje správně jen tehdy, píšeme-li dlouhý souvislý text bez zkratek, čísel, úvozovek, složitých jazykových útvarů, různě umístěných velkých písmen a většiny ostatních věcí, které se obvykle v každém textu vyskytují. Problém je v tom, že takovýto text nikdy napsat nepotřebujeme.“


„Všichni, kteří injekci odmítli, když jim byla nabízena, o ni požádají ve chvíli, kdy její zásoby právě došly.“

„I když nakupuješ sebeobezřetněji, buď si jist, že to samé za chvíli uvidíš někde jinde za poloviční cenu.“

„Každý chce dělat to, co už před ním udělal někdo jiný.“

„Jakmile si nainstaluješ nový počítačový program a chceš ho vyzkoušet, tak se vypne proud.“

„Genderovo prohlášení:
Berní úředník slouží pouze lidu a nikoli člověku.“

„Jestliže se experiment vydaří, určitě nebylo něco v pořádku.“


„U počítačů se nedá na nic spolehnout. Ani na to, že se nedá na nic spolehnout.“

„Když se ti nedaří dokončit počítačovou hru, každý, komu ji půjčíš, to dokáže bez problému.“

„Potřebuješ - li lék akutně, vlékárně bude zaručeně poslední krabička. Je - li v lékárně poslední krabička, buď si jistý, že je PRÁZDNÁ!“

„Pravděpodobnost,že chodec vstoupí na přechod je přímo úměrná rychlosti, ktero u se k němu blížíte a nepřímo úměrná vzdálenosti, která vás od přechodu dělí“


„Pravděpodobnost, že právě vyřizojete velmi důležitý telefonát, je přímo úměrná tomu, že jedete vlakem a vjíždíte do velmi dlouhého tunelu“

„Až si konečně osvojíte všechny výjimky, už nikdo nebude schopen rozpomenout se na příslušná pravidla, ke kterým se výjimky vztahují.“

„Dítě většinou zvrací v koupelně.“

„Pokud je okno s chybovou hláškou doplněno o tlačítko "Podrobnosti", pak se po kliknutí na něj objeví znovu stejný text hlášky, v nejlepším případě doplněný o údaj "Kód chyby 89457234".“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 477 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .