Murphyho zákony strana 4

Murphyho zákony označují širokou škálu různých rčení či epigramů týkající se chybovosti a lidského selhání, pojmenované po americkém inženýrovi Edwardu A. Murphym.

„Pravděpodobnost,že chodec vstoupí na přechod je přímo úměrná rychlosti, ktero u se k němu blížíte a nepřímo úměrná vzdálenosti, která vás od přechodu dělí“

„Až si konečně osvojíte všechny výjimky, už nikdo nebude schopen rozpomenout se na příslušná pravidla, ke kterým se výjimky vztahují.“


„Dítě většinou zvrací v koupelně.“

„Pokud je okno s chybovou hláškou doplněno o tlačítko "Podrobnosti", pak se po kliknutí na něj objeví znovu stejný text hlášky, v nejlepším případě doplněný o údaj "Kód chyby 89457234".“

„Rozpálené sklo vypadá úplně stejně, jako studené.“

„Pravděpodobnost, že ti na operačním stole zemře pes je přímo úměrná: ceně operace, ceně psa a zuřivosti majitele.“

„Čím je váš výzkum triviálnější, tím více lidí se o něm dočte.“

„Vždy, když se vstoupíš do chatu, aby jsi se na něco zeptal svého přítele, dotyčná osoba tam nebude.“


„Všichni jsou si rovni, jenom v politice to neplatí“

„Jen když je na silnici policejní hlídka, ty nemáš zapnutá světla a nejsi připoután.“

„Množství traktorů, kombajnů, trabantů a jiných pomalu jedoucích aut, které potkáte na jednom kilometru cesty, je přímo úměrné tomu, jak moc pospícháte.“

„Jestliže všichni kolem vás uhánějí na dálnici vaším směrem, pak určitě jedete v nesprávném pruhu.“


„Základní berní axiom:
Nikdo nemá v pořádku své daně.

Upřesnění doc. Valmyho:
Někteří poplatníci mají své daně v pořádku, ale jejich počet je statisticky bezvýznamný.“

„Množství financí, které jsou potřeba na dokončení projektu, je nepřímo úměrné času, který nám zbývá do termínu, kdy musí být projekt ukončen.“

„Řidič za vámi chce jet rychleji než vy o 5 km/h.“

„Steelmannovo národohospodářské pravidlo
Stát utratí daňové příjmy v jakékoli výši.

Fredyho upřesnění Steelmannova pravidla
Stát utratí více, než činí jeho daňové příjmy.

Bernyho shrnutí
Stát zbytečně utrácí.

Z oponentury doc. Foltyna k Bernyho shrnutí
Ano.“

Zobrazeno 49-64 citátů z celkem 477 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .