Murphyho zákony strana 4

Murphyho zákony označují širokou škálu různých rčení či epigramů týkající se chybovosti a lidského selhání, pojmenované po americkém inženýrovi Edwardu A. Murphym.

„Při projednávání vlastních problémů se pracovníci fakulty projevují jako nejzarytější konzervativci. Při projednávání problémů druhých se projevují jako ti nejextrémnější liberálové.“

„Osmdesát procent všech lidí se považuje za nadpruměrné řidiče.“


„Na poškozených disketách je špatný sektor vždy na místě, kde se nachází nejdůležitější program.“

„Spustíte-li scandisk, neobjeví žádný problém.
Pokud scandisk neobjeví žádný problém, problém reálně existuje.“

„Chybovati je lidské, ale zpackat něco tak, aby už to nešlo napravit, to dokáže pouze počítač.“

„Logický vztah prof. Exleye
Z nepřesných zákonů nelze přesně stanovit daňovou povinnost.

Exleyyho pravidlo
Daňovou povinnost nelze nikdy stanovit s dostatečnou přesností.

Zákon přiblížení
Daňoví poradci se mohou přiblížit ke správnému určení povinnosti klienta, nikdy ji však nemohou určit zcela správně.

Holtnova nesouhlasná premisa (též Antiexleyův zákon)
Daňovou povinnost lze stanovit zcela přesně, pokud ji stanoví berní úředník.“

„Uvnitř každého velkého problému je malý, který usiluje, aby se dostal ven.“

„V roce, kdy se konají volby, žádný politik nemluví o daních.“


„Faultova škodní úměra:
Výše způsobené škody daňovým poradcem je nepřímo úměrná odměně za jeho práci.“

„Lékem nazýváme každou látku, která má po naočkování kryse za následek vědeckou publikaci.“

„Čím méně určitá organizace produkuje, tím častěji se reorganizuje.“

„Každý má schema, které nebude pracovat.“


„Ženská neví co chce a nedá pokoj, dokud TO nedostane. A když TO dostane tak s ní není k vydržení.“

„V duchu ekonomiky služeb vám vrzající kolečko nenamažou, nýbrž vymění.“

„Nejezdi vůbec“

„Čím větší dotace, tím později badatelé k tomuto omylu dospějí.“

Zobrazeno 49-64 citátů z celkem 477 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .