Murphyho zákony strana 5

Murphyho zákony označují širokou škálu různých rčení či epigramů týkající se chybovosti a lidského selhání, pojmenované po americkém inženýrovi Edwardu A. Murphym.

„Falingův zákon I.:
Když nemáme dost času na správné vyplnění daňového přiznání, musíme pak míst dost času dodatečné daňové přiznání.

Falingův zákon II.:
Jediná možnost jak nezkazit daňové přiznání je nedělat ho.“

„Lungeovo pravidlo:
Nejlepší daňová řešení se vyznačují tím, že možná projdou u berního úřadu.“


„Obecný ministerský zákon F. E. Gorna:
Je v zájmu zachování každého pracovníka ministerstva vytvářet složité a nepochopitelné zákony a zdůvodňovat tím svoji existenci.“

„Dopravní zácpa narůstá v přímé úměrnosti s dobou, po kterou dopravu řídí dopravák.“

„Steelmannovo národohospodářské pravidlo
Stát utratí daňové příjmy v jakékoli výši.

Fredyho upřesnění Steelmannova pravidla
Stát utratí více, než činí jeho daňové příjmy.

Bernyho shrnutí
Stát zbytečně utrácí.

Z oponentury doc. Foltyna k Bernyho shrnutí
Ano.“

„Množství financí, které jsou potřeba na dokončení projektu, je nepřímo úměrné času, který nám zbývá do termínu, kdy musí být projekt ukončen.“

„Základní berní axiom:
Nikdo nemá v pořádku své daně.

Upřesnění doc. Valmyho:
Někteří poplatníci mají své daně v pořádku, ale jejich počet je statisticky bezvýznamný.“

„Jestliže všichni kolem vás uhánějí na dálnici vaším směrem, pak určitě jedete v nesprávném pruhu.“


„Množství traktorů, kombajnů, trabantů a jiných pomalu jedoucích aut, které potkáte na jednom kilometru cesty, je přímo úměrné tomu, jak moc pospícháte.“

„Jen když je na silnici policejní hlídka, ty nemáš zapnutá světla a nejsi připoután.“

„Všichni jsou si rovni, jenom v politice to neplatí“

„Vždy, když se vstoupíš do chatu, aby jsi se na něco zeptal svého přítele, dotyčná osoba tam nebude.“


„Čím je váš výzkum triviálnější, tím více lidí se o něm dočte.“

„Pravděpodobnost, že ti na operačním stole zemře pes je přímo úměrná: ceně operace, ceně psa a zuřivosti majitele.“

„Rozpálené sklo vypadá úplně stejně, jako studené.“

„Pokud je okno s chybovou hláškou doplněno o tlačítko "Podrobnosti", pak se po kliknutí na něj objeví znovu stejný text hlášky, v nejlepším případě doplněný o údaj "Kód chyby 89457234".“

Zobrazeno 65-80 citátů z celkem 477 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .