Přísloví

Nejoblíbenější přísloví

„Láska je jako louže - neodteče, ale vyschne.“

„Moudrý člověk požaduje všechno jen od sebe; avšak nicotný vše od druhých.“


„Jestli můžete člověka naučiti dobrému a neučiníte toho - ztrácíte bratra.“

„Zaléváš-li květiny, zalévej kořeny. Poučuješ-li člověka, mluv k jeho srdci.“

„Přítel, který není pevný jako skála, je bez vůle a zbytečně se nazývá přítelem.“

„Žertem přítele ztratíš, ale nezískáš.“

„Nikdy nepotřebujeme svého ducha tolik, jako když mluvíme s hlupákem.“

„Ani všechny temnoty vesmíru nedokáží zhasit jedinou svíčku.“


„Kdo mě za zády pomlouvá, ten se mne bojí; ale kdo mě do očí chválí, opovrhuje mnou.“

„Co bys rád řekl dnes, řekni raději zítra.“

„Nahatí nic neztratí.“

„Bolavé oko je viditelné, bolavé srdce nikoliv.“


„Dané slovo platí víc než slonovina.“

„Činy jsou mocnější než slova.“

„Zbytečná věc - zbytečná starost.“

„Radost je plamenem hořkosti.“

Zobrazeno 49-64 citátů z celkem 1998 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .