Přísloví

Nejoblíbenější přísloví

„Peklo je vždy otevřeno, pouštějí i v noci.“

„Loď by neměla viset na jedné kotvě a život na jedné naději.“


„Duše bývá unavena z práce, ale i z odpočinku.“

„Nevíš, jak těžké je břemeno, které neneseš.“

„Přemýšlej o minulosti a budeš znát budoucnost.“

„Poplácání po ramenou nám často ušetří pozdější kopnutí do zadnice.“

„Vysoké věže se měří podle délky svého stínu, a velcí lidé - podle počtu těch, kdo jim závidí“

„Nabídnout přátelství zamilovanému je jako darovat chléb žíznivému.“


„Chodí štěstí dokola, sem tam padne na vola.“

„Majitel hospody má rád pijáka, ale ne jako zetě.“

„Kdo přemůže svůj hněv, ten přemůže i nepřátele.“

„Zdravý člověk má mnoho přání, nemocný jen jedno.“


„Kdyby měla klobása křídla, nebylo by lepšího ptáka na světě.“

„Neexistují silní soupeři, pouze my můžeme být slabými.“

„Velmi jest bohat, kdo nemá, čeho ztratit.“

„Nahatí nic neztratí.“

Zobrazeno 49-64 citátů z celkem 1998 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .