Čínské přísloví #1236

„Chceš-li, aby tvé děti prožily život v klidu, nech je trochu hladovět a trochu zažít zimu.“

Čínská přísloví

„Učíš-li se proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš. Učíš-li se proto, abys porozuměl, zapamatuješ si.“

„Zeptáš-li se, budeš 5 minut vypadat jako blbec. Nezeptáš-li se, budeš blbcem po celý život.“


„Není to víno, co činí člověka opilým - je to on sám.“

„Zamilovaný člověk je jako hladový žebrák, kterému někdo slíbil, že ho nakrmí.“

„Ať ten, který tvrdí, že něco nejde, nezdržuje toho, který to dělá.“

„Dříve než se zítřek stane včerejškem, lidé často přehlédnou šance, které jim nabízí dnešek.“

„Řekni mi, já to zapomenu. Ukaž mi, možná si to zapamatuji. Nech mě, zkusit si to a já to pochopím.“

„Moudrý člověk požaduje všechno jen od sebe; avšak nicotný vše od druhých.“


„Jestli můžete člověka naučiti dobrému a neučiníte toho - ztrácíte bratra.“

„Zaléváš-li květiny, zalévej kořeny. Poučuješ-li člověka, mluv k jeho srdci.“

„Přítel, který není pevný jako skála, je bez vůle a zbytečně se nazývá přítelem.“

„Žertem přítele ztratíš, ale nezískáš.“


„Nikdy nepotřebujeme svého ducha tolik, jako když mluvíme s hlupákem.“

„Ani všechny temnoty vesmíru nedokáží zhasit jedinou svíčku.“

„Kdo mě za zády pomlouvá, ten se mne bojí; ale kdo mě do očí chválí, opovrhuje mnou.“

„Radost je plamenem hořkosti.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 116 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .